torsdag 20 december 2012

Kommersiell digitalradio i Sverige ökar inte mångfalden

Under hösten inkomna ansökningar till Myndigheten för radio och tv om marksänd digitalradio med DAB-tekniken visar att intresset inte är så stort som tidigare utmålats i pressen. Av de 26 ansökningarna kommer nämligen 81 % från de två nuvarande oligopolen för rikstäckande reklamradio i Sverige; 11 från MTG Radio och 10 från SBS/NRJ. En ansökning kommer från Norrköpings-Tidningar och två från kommersiella närradiostationer; DB Media och Skärgårdsradion. En ansökan har redan avvisat av myndigheten eftersom den kommer från ATG - ett statligt bolag. Eftersom det finns plats för 60 kanaler kan man dra slutsatsen att de ansökande bolagen får sina 25 kanaler.

Reklamradioföretagen menar att det är nödvändigt att även public service måste sända i DAB-nätet för att man skall lyckas. Men för detta behövs tillskott av offentliga medel till Sveriges Radio och riksdagen behandlar ev. detta i regeringens proposition tidigast i maj 2013.

Den nuvarande regeringen har dock meddelat att det närmsta decenniet inte är aktuellt att ange ett slutdatum för att stänga FM-nätet. Digitalradion skall bedrivas parallellt med FM-nätet och att utvecklingen av digitalradion skall vara marknadsdriven liksom att konsumenternas intressen skall vara vägledande.

SBS ägs av amerikanska Discovery Communications och MTG av Stenbeckskoncernen. I nuläget pekar det mesta på att mediekoncentrationen inom reklamradio inte kommer att begränsas med hjälp av DAB-tekniken.

tisdag 18 december 2012

SBS Radio vill inte finansiera DAB i Norge

Radio Norge avstod igår sin rätt till automatisk förnyelse av den nationella koncessionen i fjärde FM-nätet från 1 januari 2014 enligt Dagens Näringsliv. Detta innebär att licensen lämnas tillbaka och kan utlysas på nytt. Statens krav för att få en automatisk förlängning är att bolaget måste bidra med 4 miljarder kronor (NOK) för utvecklingen av DAB-nätet. Men detta har företagets tidigare ägare ProSiebenSat1 sagt klart nej till, och det är ovisst om den nya ägaren Disovery Communications vill satsa dessa pengar på DAB för att få fortsätta sända rikstäckande.

onsdag 5 december 2012

Sveriges Radio vd mörkar om DAB

Egna kanaler används för DAB-propaganda
Granskningsnämnden har fått anmälan mot SR ifråga om inslag om digitalradio i Kulturnytt 29 januari resp. Ekot 2 februari 2014 liksom bevakningen och presentationen av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktautbud. I inslagen intervjuades den av regeringen utsedde samordnaren för digitalradio Nina Wormbs respektive Sveriges Radios vd Cilla Benkö. I bägge inslagen framfördes många felaktigheter och spekulativa åsikter, som inte ifrågasattes av respektive intervjuare. För lyssnaren avgörande fakta om DAB och FM utelämnades.

torsdag 22 november 2012

Mobilt bredband får tv-frekvenser

Brittiska medie- och telemyndigheten Ofcom planerar nu att omlokalisera 700 MHz bandet som idag används för marksänd digital tv (DTT) för att ge utrymme åt mobilt bredband. Ofcom kommer att inom närmsta månaderna att hålla den största frekvensauktionen någonsin för 4G, men man har bedömt att detta inte kommer att räcka för det snabbt växande behovet av utrymme för mobilt bredband. Här finns också perspektiv på nästa generation mobilt bredband i 5G.

Ofcom kommer dock att se till att finns alternativa frekvenser som marksänd tv kan flytta till omkring 2018.  Ofcoms strukturrapport

När televisionen digitaliserades flyttade den upp till högre frekvensband även i Sverige. Det lediga utrymme som blev kvar efter analog tv används istället i en del länder för digital radio med DAB-teknik (Band III). Det växande frekvensbehovet för mobilt bredband är dock ett skäl till att  bl.a. Finland väljer att inte använda Band III för ljudradio (DAB), utan just för television (DVB-T).

måndag 19 november 2012

Lokalradion - räddaren i nöden, men inte var det DAB

När elen slogs ut på USA:s östkust fungerade fortfarande radion! Den batteridrivna apparaten blev för många den enda länken till yttervärlden. Hör journalisten och New York-bon Jenny Nordbergs hyllning till radiopratarna: Radion räddaren i nöden (SR P1)

På Teracoms webbplats digitalradio.nu tipsar man också om detta inslag, men med en bild som kan föreställa en DAB-mottagare antyder man att det handlar om DAB-radio. Men den icke-kommersiella station WNYC på Manhattan sänder på FM och mellanvåg samt Internet. DAB-radio finns inte på kartan i USA. Som beredskapsresurs är FM-radion utan konkurrens i hela världen.

tisdag 13 november 2012

DAB-krititk bidrar till nedläggning av SR-program

Sveriges Radio lägger ner sitt mediegranskande program Publicerat vid årsskiftet.

SR har fått mycket beröm för att man har satsat kontinuerligt på mediegranskning ända sedan 1970-talet. Under många år genom programmet Vår grundade mening, sedan 2007 på Medierna och Publicerat i P1.

Publicerats programledare Åke Pettersson i Malmö kommenterar nedläggningen: Det har varit beställare (vd) Cecilia Bodströms mål länge. Det var hon som också lade ner "Vår gundade mening". SR-ledningen var förbannad, framförallt för att vi släppte fram kritik mot DAB-satsningen men även mot produktionsbolag och centraliseringen mot Stockholm. (Journalisten).


tisdag 30 oktober 2012

DAB-radio ännu ingen brittisk succé

Den senaste publikundersökningen från Rajar redovisar att det digitala radiolyssnandet tredje kvartalet i år uppgår till 31,3 %. Av detta handlar 20,4 % om DAB, resten om lyssnandet via marksända tv-nätet och online via Internet.  Detta innebär att nära 70 % av radiolyssningen fortfarande sker via FM vilket är anmärkningsvärt eftersom DAB funnits i Storbritannien i 17 år.

Rajar rapporterar också att hela 18 % av radiolyssnandet nu sker via mobiltelefon. En ökning med hela 12 % på ett år.  Man uppger dock inte hur stor andel FM resp. Internetradio har av det mobila lyssnandet (DAB finns inte i mobiltelefoner).

måndag 29 oktober 2012

Kommersiell radio i Norge testar DRM+

Den kommersiella radiostationen Radio Metro har i den norska lokalradiofonden sökt medel för att genomföra provsändningar med DRM+ i Trondheim. Man planerar att under våren 2013 starta sändningar under en längre tidsperiod i Band I (66-68 MHz) medan under kortare period i Band II (FM-bandet). Man skall samverka med DRM+ försöken i Stockholm som genomförs samtidigt (se även nyhet 3 okt 2013)

onsdag 17 oktober 2012

150 svenska radiokanaler sänds digitalt online

Enligt senaste rapporterade beräkningen finns i världen mer än 30.000 radiostationer som sänder digitalt på Internet. I Sverige finns cirka 150 av dessa. 48 sänder enbart på nätet och inte parallellt i etern.  Detta gör övriga 100-talet som således finns både på FM och digitalt online. Dessa fördelar sig ganska jämnt - cirka en tredjedel är SR-kanaler (inkl lokalradion), en tredjedel kommersiell radio och en tredjedel icke-kommersiell närradio.

måndag 15 oktober 2012

En tredjedel av världens befolkningen nu online

Internationella Telecommunications Union (ITU) rapporterar att nu är mer än en tredjedel av världens befolkning är uppkopplade på Internet. Detta är en ökning med 11 procent under 2011 till 2,3 miljarder. Samtidigt har mobiltelefonanvändandet ökat kraftigt med 600 miljoner 2011 till totalt 6 miljarder. Snabbast ökningen står mobiler med Internetanslutning för. I slutet på 2011 fanns 1,1 miljarder sådana mobiler. I utvecklingsländerna står mobilt Internet för 32 % för nätanvändandet.

SR vill prata digitalradio med kulturdepartementet

... innan remissomgången startar.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö fick signaler om att Kulturdepartementet inte var redo att skicka ut public service-utredningen på remiss och krävde därför ett möte med departementet omgående. Efter en något desperat brevväxling har hon nu fått till ett möte dock inte med någon i den politiska ledningen.
Hon skriver till berörd enhetschefen i departementet att hon ¨vill värna dialogen. Du svarar bara på det du kan svara på. Men i bästa fall har du l alla fall nytta av de frågor vi nu ställer oss l ditt fortsatta arbete. Och jag kan få en bättre känsla för var ni befinner oss och hur tidsplanen framöver ser ut så att vi vet l vilken mån vi ska styra om processer som rullar." Av brevväxlingen framgår att digitalradion står högt på dagordningen.

Det är uppseendeväckande att en remissinstans lägger sig i utredningsprocessen innan ens remissen har sänts ut från departementet. För några veckor försökte avgående vd Mats Svegfors förgäves få till ett liknande möte om utredningen och digitalradion.

Läs mer på

torsdag 11 oktober 2012

DRM+ på franska Rivieran

Franska mediemyndigheten CSA har gett tillstånd för Agora Radio Cote d'Azur att under ett halvår med start oktober sända digitalradio med systemet DRM+ i Nice-området. Agora är sedan 80-talet en välkänd närradiostation (radio asociatif) med studio i Grasse och FM-sändare i Nice, Grasse och Menton. DRM+ testades redan 2010 i Nantes. Förutom att DRM+ skall testas i Stockholm pågår diskussion om test i Norge nästa år.

För närvarande har franska regeringen av kostnadsskäl t.v. stoppat Radio France, den franska public serviceradion, från att fortsätta sitt engagemang i DAB+. Tidigare har de större kommersiella nätverken sagt nej till DAB+.

DAB+ i Danmark 2019

Men närradion kan välja att fortsätta med FM

Ett nytt mediepolitiskt avtal för perioden 2012-2014 har träffats i Folketinget av samtliga partier utom ett. Bl.a. har man har satt en tidpunkt för när digitaliseringen av radio ska vara klar. Vid slutet av 2019 kommer FM-sändningarna från Danmarks Radio och de kommersiella nätverken att avslutas förutsatt att minst hälften av radiolyssningen är digital 2018. FM-bandet blir dock kvar så länge den icke- kommersiella lokalradion (närradion) vill fortsätta sända FM. Därmed har Danmark, Norge och Sverige nu samma inriktning; FM-nätet "släcks inte" utan det handlar om en viljeinriktning om att public service och de kommersiella nätverken skall övergå helt till DAB.

Danmark kommer att övergå från nuvarande DAB-standarden till DAB+, som ger plats för fler kanaler. Danmarks Radio skall enligt avtalet avsätta 10 miljoner dkr av licensmedel per år för att satsa på DAB-utbyggnad.

onsdag 3 oktober 2012

Ny digitalradioteknik testas i Sverige

Public serviceutredningen har uppmärksammat att för närradio och mindre kommersiella lokala stationer är DAB-tekniken mindre lämplig och vill att inga beslut om en nedsläckning av FM-nätet ska ske innan en tillfredsställande lösning finns för närradion.

DRM (Digital Radio Mondiale) är den enda digitala teknik används för samtliga frekvensband för ljudradio; DRM+ för frekvenser över 30 MHz vilket inkluderar FM-bandet. DRM+ kan möjliggöra att FM-bandet i framtiden kan ge utrymme för minst tio gånger så många radiokanaler som idag sänds analogt. Det finns heller inget hinder för att även Sveriges Radio och kommersiella radiobolag skulle kunna utöka sin kanalkapacitet med DRM+  som alternativ till den mer komplexa DAB-tekniken med multiplexer. 

Under två år har nu provsändningar med DRM+ genomförts i Europa. Asien och Sydameriika. De paneuropeiska organisationerna Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe har i brev till Europeiska Kommissionen förespråkat att om man digitaliserar ska DRM+ på FM-bandet väljas.

CMFE har nu tagit initiativ till att få till stånd provsändningar med DRM+ även i Sverige. Tillsammans med Stockholms Närradioförening, planeras sändningar under första kvartalet 2013. Projektet sker i samverkan med DRM Technical Office (BBC London). Post- och telestyrelsen har ställt sig positiv till försöket och ser fram emot att ta del av resultatet.

Mer information: DRM+ Stockholm

Latinamerikansk utbildningsradio väljer DRM+

Latin American Association of Educational Broadcasting (ALER)  har publicerat ett öppet brev som förespråkar DRM+ som regionens framtida digitala radiostandard. Detta gjordes efter ett beslut på ALER:s 14:e årsmöte i Quito, Ecuador. Man hoppas kunna påverka positivt Brasiliens snart kommande val av standard, ett val som i första hand står mellan europeiska DRM+ och amerikanska HD-Radio.

söndag 30 september 2012

Ingen släckningsdatum för FM-nätet

Inget beslut om att släcka FM-nätet innan det finns en lösning för närradion

Public servicekommittén föreslår bl.a. att SR skall få extra medel för att satsa på utbyggnad av digitalradio och då DAB+.  Dock anser utredningen att Sverige idag inte befinner sig i en situation där det är aktuellt att sätta ett släckningsdatum för FM-nätet.

Kommittén konstaterat dock att DAB+ lämpar sig bäst för programbolag som vill sända flera program över samma geografiska område och som också vill täcka större områden. Tekniken passar således t.ex. inte aktörer inom närradio i Sverige, som sänder enstaka program till geografiskt begränsade områden.  Utredningen har uppmärksammat att DRM+ passar bra för enskilda operatörer som sänder t.ex. närradio eller lokal kommersiell radio. Med DRM kan man också bygga större SFN-nät (single frequency network) som täcker större områden.

Kommittén menar att det måste finnas en tillfredsställande lösning för närradion innan beslut fattas om att släcka ned SR:s och de kommersiella programbolagens FM-sändningar. Myndigheten för radio och tv och Post- och telestyrelsen bör därför ges i uppdrag att presentera en lösning för närradions fortsatta sändningar
senast 1 juni 2016.

Inget DAB+ för Storbritannien

Storbritannien fortsätter med ”gamla” DAB

Enligt vad public servicekommittén inhämtat hos berört departement planerar inte Storbritannien en övergång till DAB+, eftersom 14 miljoner DAB-mottagare redan är sålda i landet och dessa inte är kompatibla med DAB+.

söndag 23 september 2012

Sveriges Radio vd hade dubbelfel om digitalradio

 "Glömde" 400 miljoner - och att FM-nät inte läggs ned

Under en debatt på Radiodagen med UR:s vd Erik Fichtelius, MTG Radios Christer Modig och SBS radios vd Staffan Rosell tryckte SR:s tillträdande vd Cilla Benkö på att finansieringen måste lösas om regeringen denna gång menar allvar med en övergång till digitalradio. Om det inte ska bli ett fullständigt politiskt misslyckande den här gången också så måste politikerna hosta upp pengar! sade hon enligt Journalisten.se
Vad talar då för att det inte blir ett nytt DAB-fiasko? 1995 var det bara public service som skulle gå över, och Sverige var rätt ensamma i Europa. Och det tillsköts inga pengar, det var ett dåligt nät och svårt att lyssna inomhus... svarade Cilla Benkö enligt Journalisten.se. I debatten antydde hon också att Sverige var ett av de sista länderna i Europa att lämna FM-nätet.

Sanningen är dock att SR under sju år fram till 2002 lyckades få nära 400 miljoner kr i extra tillskott för sin DAB-satsning. Dessutom har inget land i Europa - eller i världen - beslutat att stänga sitt FM-nät.

torsdag 20 september 2012

Fortsätt använda FM med internet som komplement

Med hänsyn tagen till att 87,5–108 MHz (FM-bandet) används för FM analog ljudradio världen över är det inte troligt att annan användning skulle kunna placeras i detta band inom en överskådlig framtid skriver Public service-kommittén i sitt betänkande. En harmonisering av andra tjänster i 87,5–108 MHz är inte sannolik eftersom analog ljudradio är etablerad i ett stort antal länder och därför förutses mycket låg potential för en massmarknad och därmed relativt litet intresse för nya tjänster i detta band kan uppfyllas.

Post- och telestyrelsen föreslår en utveckling av den analoga ljudrundradion på FM-bandet genom att fortsätta modifiera planeringsparametrarna för att öka utrymmet för programföretagen och därmed få en effektivare användning av radiospektrum. Detta skulle dock inte medföra att nationella sändningar blir möjliga för de kommersiella programbolagen, om inte frekvenser tas från annan användning. Med annan användning avses frekvenser som idag används av SR.

PTS anser att FM-nätet precis som idag och i ännu större omfattning framöver kan kompletteras genom att en del av efterfrågan möts via internet.

tisdag 18 september 2012

Digitalradio för public service ska rädda reklamradion

Public servicekommittén har i sitt betänkande lämnat förslag om hur en övergång till digitalradio i Sverige kan genomföras. Kommitténs omvärldsanalys begränsas till fem länder i Sveriges närhet. Hur utvecklingen med digitalradio sker eller kan komma att ske i övriga 189 länder får vi inte veta. Man får intrycket av att DAB är en världsstandard med framtiden för sig.

Kommittén anser att de fördelar en digitalisering skulle innebära för programbolagen som möjlighet till nationella sändningar, utveckling av nya tjänster och långsiktigt lägre distributionskostnader och för lyssnarna i form av ett större utbud av kanaler och nya tjänster, motiverar en övergång från analog radio till digitalradio. Detta trots att det kräver utbyte av ett stort antal radiomottagare i hemmen och i bilar för att ta emot utbudet samt ökade distributionskostnader för programbolagen initialt.

Kommittén har dock helt missat att göra en marknads- och behovsanalys. Behöver medborgaren fler radiokanaler när det redan finns ett brett utbud på FM-bandet? För att inte tala om de 10.000-tals webbradiokanalerna bl.a. i smarta mobiler. Liksom Spotify och liknande. Vad händer om konsumenterna inte alls efterfrågar DAB-radio?  Det finns ännu inga mobiltelefoner som klarar av DAB-radions energiförbrukning. Osäkerheten är stor trots att DAB-tekniken funnits i drift i hela 18 år. 

Betänkandet saknar analys av behovet av fler public servicekanaler än de fyra vi nu har. Skulle SR få en egen s.k. mux med kapacitet för 12 kanaler skulle detta ju innebära tillkommande stora årliga kostnader för att driva ny programverksamhet. Pengar som hellre skulle kunna gå till att förbättra inrikes- och utrikes samhällsbevakning i P1 och för de lokala stationerna i P4.

En noggrann läsning av betänkandet avslöjar emellertid att det i första rummet handlar om att försöka rädda reklamradion genom att ge MTG och SBS nationell räckvidd för alla sina tio baskanaler. Genom att ge SR och UR extra finansiering för att kunna sända DAB ges reklamradion behövlig draghjälp. Detta är samma taktik som reklamradion i Storbritannien driver. Man vill digitalisera med hjälp av BBC, men slippa ta några risker med en infrastruktur som kan bli värdelös i nära framtid.

Det finns dock inga garantier för att ett ökat antal etersända kanaler ökar det totala lyssnandet och därmed reklamintäkterna. I vilket fall är det tveksamt om offentliga medel skall användas för att rädda kommersiella medieföretag.  

Hela betänkandet kan hämtas här Nya villkor för public service

söndag 12 augusti 2012

Ny regering tar död på fransk DAB-satsning

Enligt en artikel i Les Echos stöter den av mediemyndigheten CSA nyligen inledda satsningen på DAB-radio nya svårigheter och kommer kanske inte kunna genomföras alls. En utbyggnad kommer att belasta budgeten för public serviceradion Radio France alltför mycket anser regeringen Hollande. Tidigare i våras har de större kommersiella radionätverken (NRJ, RTL och NextRadioTV) meddelat att man inte tänker satsa på DAB.

fredag 10 augusti 2012

Digitalradio via nätet ökar. Samtidigt stabilt FM-lyssnande.

Allt fler använder nätet för att lyssna på radio. Drygt 20 procent av befolkningen lyssnar på direktsänd radio via nätet varje vecka, drygt 12 procent på Sveriges Radio. Det totala radiolyssnandet fortsätter att vara stabilt. Över 70 procent lyssnar på radio dagligen och nära 50 procent eller 3,8 miljoner personer på någon av SR:s kanaler. Det visar TNS Sifos lyssnarundersökning.

– Vi vet att mediesamhället håller på att förändras på ett djupgående sätt. Likväl är det traditionella radiolyssnandet extremt starkt och stabilt. På ett sätt är det inte så konstigt. Radio är ett utpräglat realtidsmedium. Och inte minst det radikala genombrottet för smartphones ökar kraven på rapportering här och nu. Vi ser också en mycket stark ökning av direktlyssningen på radio via webben. Att lyssnandet via nätet nu ökar så markant gör det ännu viktigare att vi sänder där det händer, när det händer. Den mobila publiken ska veta att den via Sveriges Radio enkelt kan följa de viktigaste händelserna, säger Sveriges Radios vd Mats Svegfors och tillträdande vd Cilla Benkö.

Sveriges Radios egna mätningar visar att användningen av smartphone-appar för att lyssna på radio ökar. – Antalet startade strömmar för att lyssna på direktsänd radio via någon av Sveriges Radios appar var nästan 30 procent högre under andra kvartalet 2012 jämfört med ett halvår tidigare, säger SR:s webbanalytiker Anna Johansson.

tisdag 26 juni 2012

Public service i Slovakien sänder permanent DRM+

Den nya digitalradiotekniken DRM+ har sedan i hösten 2011 används för provsändningar på FM-bandet 98,9 MHz i Bratislava. Resultatet har blivit över förväntan bra och nu har de myndigheterna gett public servicebolaget i Slovakien grönt ljus för fortsatta sändningar i form av ett tioårigt sändningstillstånd.

DRM+ är en modernare och enklare digitalradioteknik som anses vara ett bättre val  särskilt för mindre radiostationer (kommersiella eller närradio) än den nu över 25 år gamla och "tunga" DAB-tekniken. DRM+ har provsänts på FM-bandet under de två senaste åren i bl.a. Storbritannien (BBC), Indien, Sri Lanka, Italien och Frankrike. Prov pågår f.n. i Brasilia och snart står även Stockholm på tur.  DRM+ och DAB+ är europeisk teknik. Det finns även en amerikansk och en japansk standard.

måndag 4 juni 2012

Fransk reklamradionej till DAB

Ingen DAB-radio för reklamradion i Frankrike

De fyra stora kommersiella radiobolagen i Frankrike kommer inte att delta i digitaliseringen av radion.
Framtidens radio kommer att distribueras via bredband och mobila lösningar som 4G. En satsning på marksänd digitalradio går däremot inte att försvara ekonomiskt, utan skulle innebära att miljoner euro satsas på ett projekt som inte är nödvändigt, skriver Lagardère, Nextradio TV, NRJ och RTL i ett pressmeddelande från branschorganisationen Bureau de la Radio.

31 maj var den sista ansökningsdagen för de som vill sända digitalradio i Paris, Marseille och Nice. Men de fyra stora reklamradiobolagen väljer att inte använda de tillstånd som de fått 2009 inför ett tidigare beslut att införa digitalradio i Frankrike (Radio Intelligence)

lördag 2 juni 2012

Öppet brev till BBC-ordföranden: DAB ifrågasätts av expert

I ett öppet brev till BBC-ordföranden Lord Patten uttrycker konsulten John Shaw sina farhågor om hur public serviceföretaget förhåller sig till övergången till digital radio. I brevet, som är rubricerat "Matching audience demand to digital sound broadcasting", pekar han bl.a. på problemet med att planeringen är inriktad på att digital radio skall distribueras i paketerade programströmmar via DAB på samma sätt som digital television är organiserad. Men hur publiken lyssnar på radio skiljer sig markant från tv-tittande.  Det finns här en stor brist på ett helhetsperspektiv vilket också visat sig när hittills de stora radioföretagen prioriterats i DAB-multiplexer på bekostnad av de mindre radiostationerna. Det är dock här det framtida utvecklingsbehovet finns; community, lokalt eller regionalt.

John Shaw skriver i sin fyra sidor analys att planerarna inte tagit hänsyn till den senaste tidens utveckling av digital ljudradio. Han lyfter fram möjligheterna med alternativ till DAB-tekniken; Digital Radio Mondiale, DRM30 och DRM+ , som är betydligt frekvenseffektivare och mindre energikrävande. Särskilt som det nu finns ett globalt intresse av DRM-systemen bl.a. i viktiga utvecklingsländer som Indien och Brasilien.

Shaw menar att det inte för sent att åter ta upp debatten om den digitala övergången. En sådan måste inkludera en ordentlig analys om vad lyssnarna verkligen vill ha och hur radioföretagen kan svara mot detta. Istället för att nöja sig med den nu 25 år gamla filosofin att ”en storlek passar alla” och att ljudradio bara är en avknoppning av paketlösningen för tv-sändningar.

John Shaw är idag fristående telekomkonsult och har tidigare arbetat i brittiska handels- och industridepartementet liksom mediemyndigheten Ofcom. I mitten av 90-talet var han involverad i den tidiga planeringen av digital radio.

Hela brevet till Lord Patten kan hämtas via länken t.h.

onsdag 23 maj 2012

Vänder det neråt för DAB-radion?

Nästan 30 % av radiolyssningen i Storbritannien sker idag digitalt, men DAB-radio minskar sin andel. Enligt Rajars senaste mätning gick DAB-radion ner från 19,4 till 19,1 % första kvartalet i år. Samtidigt ökade radiolyssnandet på nätet och via appar från 3,4 till 3,9 %.  Lyssnandet via digital-tv var i stort sett oförändrat 4,4 %.

Totalt 63,1 % av allt radiolyssnande sker fortfarande på FM och mellanvåg. En minskning från 64,1 %

En övergång till digital radio sker i Storbritannien först när 50 % av allt lyssnande sker digitalt. Tidigare räknade man att detta skulle ske 2013-2015, men nu blir det närmare 2020. Dessutom räknar ingen längre med att det analoga FM-bandet läggs ned särskilt för mindre radiostationer. 

söndag 13 maj 2012

EU: Lokal radio vill ha rätten att äga och driva egna sändare även digitalt

Community radio - den icke-kommersiella lokalradion eller närradion - i Europa består av ca 2.800 radiostationer. Organisationer som representerar denna sektor samlades 8-9 maj 2012 till ett seminarium och en hearing i Europaparlamentet i Bryssel under temat "Community Radio: A Contribution to the Digital Debate".  Bland deltagarna fanns även europaparlamentariker och representanter från mediemyndigheter. 

I sitt slutdokument som överlämnades till Europaparlamentet uppmanades EU och dess medlemmar att ta hänsyn till sektorn i all relevant Europapolitik som mediepluralism, informations - och kommunikationsteknik, den digitala utmaningen liksom i kulturella, sociala och ekonomiska sfärer.

Man vill vidare bl.a. ha en jämbördig tilldelning av frekvensspektrum mellan public service, kommersiell och community broadcasting sker, både på analoga och digitala plattformar. Lagar om detta finns redan utanför Europa bl.a. i Argentina.

För att möjliggöra att community radio skall kunna migrera till digitala plattformer krävs finansiellt stöd. Man vill också att de organisationer som representerar sektorn
såväl på den paneuropeiska som nationella nivån regelmässigt konsulteras i alla relevanta ärenden på europeisk och medlemsstatspolicy.

Vid seminariet diskuterades de två europeiska digitala sändningsteknikerna DAB+ och DRM+ AMARC Europe, som organiserade det hela, har tidigare tillsammans med Community Media Forum uttalat att analogt FM för lång tid framåt är den bästa sändningstekniken för mindre radiostationer och vill man senare migrera till en digital plattform är DRM+ att föredra. En dialog har också tagits upp med olika intressen om provsändningar i en del europeiska huvudstäder med tonvikt på mottagare för DRM+

I slutdokumentet togs systemvalet inte upp. Sektorn vill dock att EU och medlemsstaterna säkerställer att digital sändningsteknik och lagar låter community radio även i fortsättningen kan såväl äga som driva sina egna sändningssystem. Man vill således inte tvingas in i multiplexsystem gemensamma med public service och kommersiell radio  Sändarsystem som DAB+ drivs dessutom av en tredje affärsdrivande part. 

måndag 23 april 2012

Kommersiell radio hoppar av digitalradion i Norge

SBS Radio hoppar av det norska digitalradiosamarbetet Digitalradio Norge.
Anledningen till avhoppet sägs vara att SBS Radios ägare Pro Sieben Sat 1 inte vill ge det finansiella stöd som krävs för en utbyggnad av digitalradionätet via Digitalradio Norge. Kvar i samarbetet finns NRK och MTG Radio-ägda P4.

Nyheten kommer bara några dagar innan auktionen om det nya rikstäckande digitalradionätet "Riksblokk II" genomförs nu på onsdag och torsdag. Auktionen gäller hela sändningsutrymmet i DAB-nätet fram till utgången av år 2031."Efter ett väldigt bra samarbete om radiodigitaliseringen med SBS under flera år, tycker vi det är tråkigt att deras ägare inte längre kan ställa upp med den finansiering som krävs. Samtidigt vet vi att SBS har haft en svår ekonomisk situation under en längre tid och vi har varit förberedda på att något sådant här skulle kunna ske" säger Ole Jørgen Torvmarkchef för Digitalradio Norg till Radioassistant.com.

måndag 19 mars 2012

Sveriges Radio måste spara 150 miljoner, men vill satsa på digitalradio

De senaste tio åren har SR bara fått en höjning av medlen med 2 procent per år, vilket inte har räckt för ökade löner och andra kostnadshöjningar. De senaste tio åren har därför stora besparingar genomförts. Motsvarande 200 heltidstjänster har försvunnit under samma period. 2010 fick SR däremot en uppräkning av anslaget på tre procent.

För att behålla balansen måste företaget spara ytterligare 150 miljoner kr fram till slutet av nästa år.  Om den tvåprocentiga uppräkningen fortsätter även under nästa tillståndsperiod (2014-2019) innebär det därför i praktiken en neddragning av anslaget med totalt 300 miljoner kr per år jämfört med nu. Därför krävs ytterligare besparingar. Den förra stora neddragningen 2007 gällde framförallt teknik och administration.  Vid nästa neddragning kommer det att i mycket större utsträckning handla om den direkta programverksamheten.  

SR upprepar sitt krav på en plan för övergången till digitalradio och en finansiering av de dubbla kostnaderna för parallellsändningar och för nya program. Flera skäl talar för digitalisering av den marksända radion i Sverige. Ett beslut om detta handlar om en viktig del av svensk infrastruktur och kan endast fattas utifrån ett övergripande perspektiv, av regering och riksdag skriver SR. Ska digitaliseringen bli framgångsrik förutsätts att riksdagen fattar beslut enligt en genomarbetad plan, som innehåller förutsättningar och tidpunkt för övergång från FM till digitalradio och en finansieringslösning för de dubbla kostnader som parallellsändningar innebär. Det måste också finnas finansering för det tillkommande programutbud som är nödvändigt för att digitaliseringen av radio ska bli framgångsrik säger företaget.

söndag 26 februari 2012

EU: Håll valet av digitalradiostandard utanför politiken

Kommissionen bekräftar multistandard.
Inget behov av EU-samordning


Europeiska Kommissonen har på uppdrag av vice ordförande och kommissionär Neelie Kroes besvarat en skrivelse från Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe. Organisationerna tog upp de problem som införandet av DAB+, som en gemensam digital standard för digitalradio, skulle medföra för mindre radiostationer (lokalradio, närradio etc).  Som ett bättre alternativ förespråkade CMFE  och AMARC den av Internationella Teleunionen nyligen godkända världsstandarden DRM+ som kan användas på nuvarande FM-bandet.

EU har f.n. ingen gemensam policy ifråga om rundradio utan medlemsstaterna tar själva ansvar för detta enligt subsidaritetsprincipen skriver kommissionen. Den inser dock att olika krav på radiomediet ställs i skilda policyområden inom EU särskilt ifråga om fördelning av frekvenser för radiosändningar.

Genom sina regelmässiga kontakter med olika intressenter inom radioområdet har kommissionen dragit en del slutsatser. För det första verkar det finnas konsensus om att framtidens radiodistribution kommer att ske via flera plattformar inklusive internet. För det andra kommer trådlösa sändningar, som DAB och DRM, att fortfarande vara den enda plattformen för verkligt mobil mottagning. Man noterar att det nu byggs in multistandardanpassade chips och programvara i nya mottagare som kan leda till en massmarknad. Kommissionen skriver dock att politiken måste fortsätta att hålla sig både neutral ifråga om tekniska lösningar och tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till framtida lösningar.

Inget i kommissionens kontakter inom radioområdet har hittills visat på behovet av en av EU genomförd samordning av digitalradio. Medlemsstaterna har inte heller uttryckt några behov av en samordning i kommissionens regi.

CMFE:s ordförande Pieter de Wit kommenterar att det är glädjande att kommissionen bekräftar att framtidens radiodistribution kommer att ske med flera standarder. Det är också viktigt att politiken skall hålla sig teknikneutral och öppen för framtida lösningar. Detta kommer att underlätta för community radio (närradio m.m.) att av nationella regeringar och tillståndsgivande myndigheter att inkludera DRM+ när man digitaliserar radion säger de Wit.

Läs mer på http://cmfe.eu

DRM+ nu en världsstandard för digitalradio

Internationella teleunionen (ITU) har efter tester och utvärderingar som pågått sedan 2009 godkänt DRM+ som en världsstandard för digital radio. I ITU:s rekommendation ifråga om ljudradio i frekvensområdet 30 MHz till 3 GHz finns nu fyra standarder förutom DRM+ även DAB, HD-Radio och ISDB-T. ITU:s beteckningar är Digital System G, A, C resp. F.

System G - DRM+ - ingår i Digital Radio Mondiale-familjen där sedan länge DRM är den ledande standarden för digitalisering av frekvenser under 30 MHz d.v.s. kortvåg, mellanvåg och långvåg.

DRM+ möjliggör bl.a. digitala sändningar på nuvarande FM-bandet och kan ses som ett bättre ekonomiskt och tekniskt alternativ än DAB och DAB+, framför allt för lokala radiostationer.Till skillnad mot DAB+ behöver man inte bygga upp en helt ny infrastruktur för sändningssystem vid en övergång från analoga FM-sändningar. Fördelarna med DRM+ har i en skrivelse till Europakommissionen 2011 förts fram av den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe .

Dokument med aktuella rekommendationer kan hämtas via länkarna nedan.

Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz:     http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1114-7-201112-I!!PDF-E.pdf

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1660-5-201112-I!!PDF-E.pdf

Lokala radiostationer vill behålla FM, nej till DAB

Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC-Europe (den regionala sektionen i World Association of Community Radio Broadcasters) representerar tusentals icke-kommersiella community radio- och tv-stationer runt om i Europa. I Sverige handlar det ca 100 närradiostationer och ca 25 öppna tv-kanaler.

CMFE och AMARC-Europe har  i en gemensam skrivelse till EU- kommissonären Neelie Kroes, begärt en dialog mellan henne och denna tredje mediesektor. Syftet är att community media skall tas med i EU:s digitala agenda för att underlätta en anpassning till digital radio och tv. Syftet är också att tvinga fram en öppen standard för hybridmottagare för radio (mottagare med alla teknikstandarder), stödja och främja ett införande av den europeiska digitala standarden DRM+ samt övervaka medlemsstaternas frekvenspolitik ifråga om FM-bandet.

I skrivelsen pekar man på att den hittills mest stödda digitalradiotekniken i Europa DAB(+),inte är lämpligt för många community och lokala radio stationer. Därför förespråkar CMFE och AMARC-Europe att det analoga FM-bandet behålls, att DRM+ kan införas på FM-bandet och eventuellt också på Band III vid sidan av DAB(+).

På detta vis säkerställs rikedomen, mångfalden och pluralismen i media genom den tredje mediesektorn med sina tusentals community/lokala radio stationer, tiotusentals aktiva EU-medborgare, oftast frivilliga, och miljoner lyssnare skriver organisationerna.

Läs hela skrivelsen till EU här: