torsdag 20 november 2014

Brittiskt beslut: tv-bandet 700 MHz övertas av mobilt bredband

Stor förväntad efterfrågan på mobila bredbandtjänster i UHF-bandet
Mediemyndigheten Ofcom har nu beslutat att 700 MHz-bandet dvs det UF frekvensband som idag utnyttjas av marksänd television ska övertas av mobila bredbandstjänster. Man kommer dock att göra en mjuk övergång så att inte tv-tittarna drabbas med en process som inleds 2019 och avslutas 2022. Ett statligt stöd för övergången övervägs.

Striden om 700 MHz bandet har senaste året varit hård mellan tv-bolagen och mobila bredbandsindustrin internationellt bl.a. i EU-kommissionens arbete. Sverige och Finland har redan tagit ett beslut till förmån för mobilt bredband. 

Man räknar med att efterfrågan på mobil datatrafik (inklusive radio- och tv-tjänster) kommer att ha ökat 45 gånger 2030 i jämförelse med idag. Samtidigt pekar mycket på att behovet av s.k. linjär marksänd tv minskar. I Sverige använder idag endast 24 % av hushållen det marksända digitala nätet för sitt tv-tittande.

Läs även