måndag 20 oktober 2014

Smartphones avgör DAB-radions överlevnad

Mobil datakostnader ett allt mindre problem för konsumenterna
Försöken att bygga in särskilda radiochips i smartphones och andra mobila enheter har nu samordnats i Universal Smartphone Project mellan BBC och andra förespråkare i USA, Europa och Australien. Projektet har fått brittiske kulturministerns välsignelse. Man vill att tillverkarna och nätbolagen ska bygga in FM och DAB-mottagare i apparaterna. Troligen kommer även amerikanska HD Radio att finnas med i chippet.
Men kommer det samlade försöket att göra intryck på den global mobiltelemarknaden? Dessutom visar en rapport från Ofcom att kostnaderna för Internet streaming inte längre är avgörande för konsumenterna.