onsdag 19 maj 2021

Ökad organiserad opinion mot tvångsstopp för FM-radio i Schweiz

"Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag, och nu prövar man med kofoten"

Det politiska motstånd mot den föreslagna FM-avstängningen ökar. Tre politiker som representerar tre av de fyra regeringspartierna ifrågasätter i parlamentet planerna. Och under våren bedriver mediepionjären och radiochefen Roger Schawinski en kampanj. Han vill förhindra tvångsavstängningen med ett klagomål till den federala förvaltningsdomstolen. 21.500 personer har redan undertecknat hans petition "Rettet UKW". 

Schawinski menar att tack vare IP och 5G kommer alla applikationer snart bara att köras på en enda plattform. Han är mest irriterad över att en teknik ska lyckas genom att något annat förbjuds. Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag och nu försöker man med kofoten. Många människor kan inte se några verkliga fördelar med DAB trots reklamkampanjen på flera miljoner dollar. I en längre intervju i Neues Züricher Zeitung utvecklar Schawinski närmare sitt motstånd


Läs mer här


tisdag 11 maj 2021

Förbud mot reklam i lokalradio på FM föreslås i Norge

Regeringen vill rädda DAB-projektet genom att stoppa konkurrens till de två kommersiella radiobolagen.  

Kulturdepartementet föreslår i ett remissförslag att lokalradio som sänder på FM i de stora städerna inte ska få fortsätta sända reklam. Bl.a. vill departementet ta bort inkomstgränsen på 135.000 norska kronor för lokala radiostationer som sänder på FM i och runt de stora städerna: - Syftet med licensvillkoret är att skydda Stortingets tidigare villkor att dessa radiostationer ska ha en icke-kommersiell driftsbas. Under den aktuella perioden har den norska mediamyndigheten upplevt att tillståndsvillkoret har kringgåtts genom marknadsanpassningar i syfte att kunna inkludera analoga sändningsblock i släckningsområdena i reklamförsäljningen, skriver departementet och anser att en förbud mot reklam är bättre.  -  Men vad handlar det hela egentligen om?

torsdag 6 maj 2021

FM-radio nu obligatoriskt i smartphones i Brasilien

Huvudplattformen för radio når ut till fler via mobilnäten

Mobiltelefoner som marknadsförs i Brasilien från och med 1 juni i år måste ha FM-radiomottagning aktiverad enligt beslut av kommunikationsminister Fabio Faria. Åtgärden är en långvarig efterfrågan inom brasilianska broadcastndustrin, men som alltid mött motstånd från de stora smartphonetillverkarna. Fabio Faria menar att aktiveringen knappast blir en börda för företagen eftersom de flesta mobiltelefoner redan har chip som kan ta emot och konvertera FM-radiosignalen. Enligt ministern kan FM på mobiltelefoner vara mindre betydelsefull för ägare av dyrbara smartphones telefoner i städerna, men detta gör skillnad för människor som bor på landsbygden och avlägsna områden. 


Läs mer