lördag 18 mars 2023

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet

Radio- och tv-sändningar till smartphones via 5G kan bli global standard

Finansdepartement har gjort förändringar i landets radiofrekvensförordning vilket möjliggör 5G-Broadcast-sändningar i  UHF-bandet (470-694 MHz). Detta band kommer nu att delas av både gängse marksänd television DVB-T2 och via mobilnätet 5G Broadcast.
 Det österrikiska sändningsbolaget ORS är i hög grad involverad i förbättringen av den nya 5G Broadcast-överförings-standarden som gör att linjärt sändningsinnehåll kan distribueras direkt till mobila enheter som smartphones eller surfplattor – även utan Wi-Fi eller internet.

måndag 13 mars 2023

DAB-radio - Utdömd och tidigare avfärdad, utreds igen

Av regeringen beställd myndighetsrapport om digitalradio möter hård kritik

Den parlamentariska Public serviceutredningen har nu tillsatts med Göran Hägglund (KD) som ordförande.Enligt regeringens direktiv ska kommittén bl.a. utreda huruvida Sveriges Radio kan bygga ut ett nationell DAB-nät med egna budgetmedel. Skrivningen i aktuella direktiven präglas av den kartläggning och omvärldsanalys av digitalradioutvecklingen i Europa, som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) utfört på regeringens uppdrag 2022. Dessutom har ”radiobranschen” - läs Viaplay och Bauer - utövat gängse påtryckningar i saken. 


Detta är fjärde gången sedan DAB introducerades 1995 som man utreder DAB-frågan. Senast 2015 avvisade en helt enig Riksdag förslaget att ersätta FM med DAB. Detta föregicks av en stark remissopinion mot förslaget och dessutom en kritisk granskning av Riksrevisionen. En av de mest kritiska remissyttrandena kom från Public servicerådet (PSR), som nu återkommer med svidande kritik mot rapporten och direktiven redan innan kommittén inlett sitt arbete.

fredag 10 mars 2023

FM-radio kvar i Nederländerna - till åtminstone 2035

Trots fullt utbyggt sändarnät har DAB svårt att matcha 
radiolyssningen på FM och Internet 

Holländarna kommer att hålla fast vid sändningarna av nationella kommersiella radiostationer via FM till åtminstone 2035. Detta framgår inför auktionsförfarandet för nationella kommersiella FM- och DAB-frekvenser av ministern för ekonomi och klimat Micky Adriaansens (VVD).

Enligt ministern går övergången från FM till digital infrastruktur, inklusive DAB+, för långsamt, vilket gör att det inte är realistiskt att stänga av FM före 2035. Forskning visar också att det inte finns någon annan värdefull användning av FM-frekvenserna och det heller finns inga internationella planer för annan användning än rundradio.  


Läs här mer om detta och auktionen på Digital Radio FM Insider