lördag 27 december 2014

Mobilt bredband blir mest betydelsefulla plattformen för radio och tv

Nästan hela världen kommer att bli ansluten till mobilt bredband
Nio av tio kommer att äga en mobil eller smartphone 2020 enligt Ericsson
Nittio procent av världens befolkning över sex års ålder kommer att ha en mobiltelefon 2020, spår Ericsson AB i sin senaste bedömning av mobilvärldens utveckling. Antalet abonnemang för smarta telefoner vid samma tidpunkt kommer att vara över 6,1 miljarder. Video fortsätter att vara det snabbast växande segmentet inom mobil datatrafik. Mobil videotrafik väntas växa tiofalt och svara för 55 procent av all mobil datatrafik år 2020, enligt Ericsson.
Utvecklingen får stor betydelse för hur framtidens radio och tv kommer att nå sin publik.

söndag 21 december 2014

DAB-radioband övertas av mobilt bredband

Slutet för L-bandet för rundradio aviseras i Norge och Sverige
Frekvensbandet 1452-1492 MHz skall nu användas för mobilt bredband och öka kapaciteten för nedladdning meddelar norska Post- och telestyrelsen (PT). Det s.k. L-bandet, som har internationellt reserverats för marksänd digitalradio med systemet DAB (T-DAB) sedan 1995, har dock aldrig kommit i bruk för reguljära sändningar någonstans.

torsdag 18 december 2014

Digitalradio: Nu tvekar även Danmarks Radio

Inte bråttom med att rulla ut DAB+
Danmarks Radio uttalar nu för första gången tveksamhet inför den långsiktiga utvecklingsplanen för DAB-radio som togs beslut om våren 2014. Djupare analyser behövs och flera beslut bör skjutas upp menar DR.Därmed är DR på samma linje som andra intressenter som SBS Discovery, public servicekanalen Radio24syv och rättighetsorganisationerna. DR vill också ha några djupare analyser av framtidens medievanor och teknik innan man tar steget vidare mot 2019.

tisdag 16 december 2014

Public serviceradio avfärdar DAB+

DAB är en återvändsgränd menar danska Radio24syv
Planer pågår nu för att uppgradera från ursprungliga DAB. En eventuellt utrullning av DAB+ är dock en tekniskt felaktig satsning säger vd för den statligt finansierade kanalen Radio24syv Jørgen Ramskov till Politiken idag. Han saknar liksom kommersiella aktörer på radiomarknaden ett tydligare motiv för en så stor investering, som kan kosta konsumenter, samhället och radiostationerna 4-5 miljarder dkr.

måndag 15 december 2014

Socialdemokrater tvekar inför DAB+ i Danmark

Politiker tar intryck av branschskepsis mot uppgradering
Socialdemokraternas mediepolitiske talesman Troels Ravn står fortfarande bakom DAB-strategin, men vill nu enligt Politiken veta mer. Hans parti anser att det finns för många oavklarade frågor och det är nödvändigt med ett nytt upplägg innan man tar nästa steg. Som tidigare rapporterats har  utrullningen av den förnyade digitalradioplattformen, som innebär en uppgradering från DAB till DAB+, fått ett skeptiskt bemötande från flera branschorganisationer. Bl.a. ser man en risk för att DAB-tekniken blir överspelad av Internettekniken inom snar framtid och att de 4-5 miljarder dkr som övergången beräknas kosta kan bli bortkastade.

Talkanal sänds dygnet runt

P1 börjar sända dygnet runt 2015
Landets enda talkanal Sveriges Radios P1 börjar sända dygnet runt från och med 13 januari. Tidigare har det varit sändningsuppehåll i P1 mellan 01.30 och 05.30, då bland annat taltidningar har överförts på kanalen. Nu blir det istället repriser av P1-program, men även av dokumentärer som har sänts i P3 och P4. Ekonyheter varje timme.

torsdag 11 december 2014

DAB-radio imponerar inte på Miljöpartiet

Teknik och konsumentbehov måste utredas
Miljöpartiet är fortfarande emot den planerade satsningen på digital marksänd radio med DAB-standarden. Jag ser inte DAB som ett intressant alternativ. Men utredningen skickas nu på remiss och utifrån de svar som kommer in får vi ta ställning till vilka eventuella ytterligare utredningar som behövs säger riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som är kultur- och mediepolitisk talesperson i Miljöpartiet till Radionytt.

Sveriges Radio lanserar klockradio på nätet

Sveriges Radio Play – där användarna kan lyssna både på direktsända kanaler och på program i efterhand – utvecklas. Senaste nyheten är funktionen ”väckarklocka”,  en app som väcker med önskad radiokanal.

Det här är en funktion som väldigt många av våra användare har önskat sig: möjligheten att vakna till våra radiokanaler. När jag växte upp på 80-talet hade jag en vit klockradio på nattduksbordet. Nu ger vi en gammal idé nytt liv – det känns roligt, säger Daniel Boo, produktägare mobilappar.

onsdag 10 december 2014

FM-positiv chef får lämna Teracom

Vd för dotterbolaget i Danmark fick sparken
Svenska bolaget Teracom AB har avskedat sin danske vd som innehaft posten i tre år. Två kommersiella radiobolag, två musikrättighetsorganisationer, hemelektronikbranschen och Teracom Danmark meddelade nyligen till Folketinget sina tvivel om övergången från FM till DAB.  Bl.a. föreslog man att en "släckning av FM" inte längre skulle planeras utan att låta olika tekniker existera sida vid sida.  Ganske ligesom at man i England og mange andre lande både sender på FM, DAB, digitalt TV og internet, og bruger de muligheder, der er, så bør vi i Danmark droppe snakken om et sluk for FM. I modsætning til mange andre medier kan radio sagtens leve både analogt og digitalt. Faktisk får det blot ekstra styrke herved. skrev bl.a. Teracom Danmarks vd Steffen Weber i Berlinske.

söndag 7 december 2014

DAB-radio kan inte ersätta FM i bilar

Digitalradioutredare glömmer bilradions betydelse - och bilburna besök från utlandet
I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter 6 december skriver Motormännen och BIL Sweden;att utredningen om DAB har ”tyckts glömma bort att tre av tio radiolyssnare sitter i en bil”. Organisationerna föreslår en längre övergångsperiod. Förslaget att släcka FM-bandet redan 2022 (senast 2024) är en alltför snäv tidplan. Miljontals personbilar med enbart FM-mottagare kommer fortfarande att vara i bruk i Sverige om tio år, skriver Motormännen och BIL Sweden.
Utredningen tycks ha glömt bort att omvärlden består av fler länder än Norge, kommenterar Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall.  

onsdag 3 december 2014

Vetenskapsakademi dömer ut DAB-radio

Dyrt och onödigt investera i marksänd digitalradio
Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik, skriver representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på DN Debatt idag. IVA är kritisk till utredningens rekommendationer som man anser grundar sig på en bristfällig analys. Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. Dagens samhälle ställer krav på att information är enkelt nåbar på ett sätt som konsumenten själv väljer. Tiden är över då producenten kunde diktera hur och på vilka villkor information sprids och konsumeras.

Kritikerstorm mot digitalradioförslag

DAB-radio har få vänner i Sverige
Digitalradiosamordnarens förslag till färdplan för en övergång från FM till DAB+ får förödande negativ kritik i pressen och i sociala medier. På ledarplats i Expresen skriver Patrik Kronqvist på ledarplats i Expressen att radiobranschen tycks ha ett  problem med mina medievanor: att lyssnandet inte sker med en speciell radioapparat. "Så länge många vill höra samma sak samtidigt är rundradio det frekvenseffektivaste och enklaste sättet att sprida innehåll på", skriver utredaren trosvisst. Men om det är något som kännetecknar vår tids medievanor är det just att människor inte vill höra "samma sak samtidigt". Vi vill lyssna på det vi vill, när vi vill.

Dyr nota för DAB-radio väntar medborgarna

En övergång från FM till DAB+ kan kosta minst 10 miljarder kr 
Digitalradiosamordnaren har i sitt betänkande föreslagit att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät. Ingen tydlig kostnadsbild har presenterats. Public servicerådet har därför gjort en kalkyl som visar vilka kostnader detta skulle innebära - för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenter.

måndag 1 december 2014

FM kan bli kvar i Sverige, men SR och reklamradio ska sända DAB+

Extrakostnaden för public serviceradion blir 200 miljoner per år i upp till tio år.
Närradion fortsätter på FM  - Bister kritik mot utredningsförslag om digitalradio 
Digitaliseringen av radion ska delvis finansieras genom extra anslag till inom Sveriges Radio och avskaffade koncessionsavgifter på FM för reklamradion. Det föreslår den av förra regeringen tillsatta branschsamordnaren Nina Wormbs i sitt förslag till hur radion ska digitaliseras med tekniken DAB+.  Förslaget få dock mycket kritik av expertis utanför den s.k. DAB-lobbykretsen.