söndag 13 december 2020

FM-radio nu obligatorisk för nya bilar i Finland

DAB fortfarande inte på agendan.

Finlands riksdag har godkänt reformen av lagen om elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande lagar. Ändringen av fordonslagen säkerställer finländarnas möjlighet att lyssna på inhemska FM-radiokanaler i bilen också i framtiden.


FM-radions position i nya bilar i Finland får en ny typ av säkerhet med lagändringen. I artikel 25 i den reviderade fordonslagen, som träder i kraft den 21 december, anges att radiomottagare i nya bilar som säljs i Finland ska kunna ta emot FM-radio.

tisdag 8 december 2020

Traditionell public service och tv har nått kritisk punkt

Brittisk mediemyndighet menar att Internet förändrat spelplanen dramatiskt

Traditionell linjär public service radio och TV kan knappast överleva om inte lagar och regler ändras. Det är mediamyndigheten Ofcoms slutsats utifrån sitt utredningsprojekt "Small Screen: Big Debate".

Public service har nått en kritisk punkt. Publiken vänder sig från de traditionella kanalerna för att istället nyttja streamingkanaler och online tjänster. Förra året tittade endast 38% av åldersgruppen 16-34 år på traditionell TV. En av fyra tittare på nätet säger att de kan tänka sig att om fem år inte längre titta på traditionell tv. Endast 24% i åldern 15-24 lyssnar på linjär radio.


Lagar och regler är utformade under tiden före internet. Utan radikala förändringar till stöd för public service, att gå från att sända sina kanaler över etern till online, kan läget bli akut menar Ofcom.

onsdag 2 december 2020

DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

(Oplands Arbeiderblad)

FM-avstängningen negativ för de nationella kanalerna, enligt norska mediemyndigheten.

Med en minskning med mer än 12 procent, eller 66 miljoner norska kronor, försvagades Bauers och NENT:s lönsamhet avsevärt förra året.

De lokalradioföretagen omsatte 226 miljoner norska kronor förra året. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med föregående år. Siffrorna visas i en finansiell rapport om mediebranschen som mediemyndigheten står bakom. Ökningen för lokalradio beror främst på ökad reklamförsäljning.