torsdag 28 september 2017

Bauer satsar inte på nya radiokanaler i nya danska DAB+ nätet

Teracom fortsätter med sina affärer utomlands i strid med samhällsuppdraget.
Danska Bauer Media har inga planer på att starta nya nationella kanaler när landet går över till DAB+ 1 oktober säger Bauer-vd:n Jim Receveur till radionytt.se. Bauer sänder redan Nova, Pop FM, The Voice, Radio 100, Radio Soft och My Rock nationellt via DAB – de fyra senare i mono. Med DAB+ kan Bauer sända allt i stereo. Nu gäller det för Teracom att få in andra intressenter i multiplexen för att nå lönsamhet.

Fortsatt DAB-uppskov för reklamradion

Utsikterna för en framtida DAB-etablering i Sverige minskar stadigt.
Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) ger nu kommersiella radiobolagen till 1 januari 2019 att komma igång med DAB-sändningarna, som de innehaft tillstånd till i tre år. Reklamradion väntar dock på sina nya tillstånd för FM-radio nästa månad. Liksom i tidigare beslut om uppskov konstaterar myndigheten också att det fortfarande saknas politiska beslut om en eventuell digitalisering. 

tisdag 26 september 2017

Ansökningar för nationell reklamradio på FM överraskade inte

Ingen ny betydande aktör med intresse för den svenska marknaden
Myndigheten för press, radio och tv har nu fått in 22 ansökningar om nationella tillstånd att sända kommersiell FM-radio. I stort sett är det hittillsvarande nordiska reklamradiooligopolet - Bauer, MTG och NRJ/RBS - som söker de nya tillstånden. Enda undantag är två mindre bolag i Skåne som idag driver bl.a. Guldkanalen respektive RetroFM samt en privatperson som ansökt mer på skämt. Senare i höst delas lokala/regionala FM-tillstånd ut och då ökar möjligheterna till förnyelse av svensk reklamradio.

fredag 22 september 2017

DAB-visionen att använda FM-bandet till annat släcks

Inget land vill diskutera med Norge om alternativ användning av FM
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått kalla handen när man försöker

diskutera alternativ användning av FM-bandet med sina kollegor i andra länder. På konferensen Frekvensforum i Oslo 20 september diskuterades bl.a. 5G men också vad man ska använda FM-bandet till om Norge helt går över till DAB 2022. Här gavs ett besked som nu släcker hoppet om att bandet ska nyttjas för andra samhällsnyttiga eller kommersiella ändamål.

måndag 18 september 2017

FM-stängning ifrågasätts av Norges näst största tidning

En granskning av Riksrevisorn kan minska missnöje och misstankar kring DAB-beslutet  
Dagstidningen Aftenposten kräver på ledarplats 17 september att släckningen av nationella FM-nätet i Norge bör granskas. Detta sker inför stängningen av NRK:s FM-kanaler i Oslo, Akershus, Østfold och Vestfold 20 september då mer än 1,8 miljoner norrmän tappar dessa kanaler. Tidningen skriver att Norge är snart det första landet i världen som inte längre har FM. Frågan är om det är något att skryta om.

lördag 16 september 2017

Nej till medieskatt för framtidens public service

Public servicerådet föreslår en ny organisation med tydliggjort publicistiskt uppdrag.
Den parlamentariska public servicekommittén har till uppgift att bl.a. föreslå ny finansiering av public servicebolagen om tv-mottagaravgiften avskaffas. Enligt vad som nyligen läckt ut kommer utredningen att i oktober föreslå en medieavgift som läggs på skattsedeln. Detta är också en modell som är aktuell i Danmark och Norge. Public servicerådet (PSR) avvisar redan nu en sådan modell och föreslår en helt annan lösning som innebär en ny distributionsstruktur och en sammanslagning av de tre bolagen. PSR vill skilja ut public services publicistiska uppdrag från övrigt programutbud.

söndag 10 september 2017

EBU-studie påstår DAB är mest kostnadseffektivt för radio

En granskning visar dock att EBU undviker avgörande frågeställningar
EBU har gjort en undersökning EBU Tech Review 2017 Cost-benefit analysis of FM, DAB, DAB+ and Broadband, som vill visa på att DAB är betydligt mer kostnadseffektivt för radiodistribution än såväl FM som mobilt bredband. En närmare granskning av Digital Radio FM Insider visar dock att studien utelämnat viktiga aspekter. Det handlar bl.a. lyssnares kostnader för att byta mottagare, mervärdet för lyssnare att på Internet få ett betydligt större utbud och bättre ljudkvalitet än DAB, vilken roll fast bredband och Wifi har för mottagningen av radio i smartphones liksom den totala avsaknaden av DAB i smartphones som nu blir en global plattform för radio. 

Läs mer här om EBU-studien och granskningen av denna.

måndag 4 september 2017

Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig

Påtvingat teknikskifte ifrågasätts av allt fler.  Kan lyssnarna lita på NRK?
Motståndet mot att ersätta de rikstäckande FM-näten med nät byggda digital DAB+ teknik var påtagligt redan några år innan slutgiltiga beslutet i Stortinget 2016 om den FM-släckning som nu pågår. En analys pekar på att NRK hamnat i prekärt läge. Opinionen har visat sig i dagstidningarnas ledare, krönikor, expertuttalande och läsarinlägg liksom i sociala medier. Lyssnarnas kritik har varit förödande. Kortfattat handlar det om att ilskan över att tvingas över till en teknik som man upplever har stora brister ifråga om räckvidd, ljudkvalitet, hanterbarhet och säkerhet. En systemskifte som man aldrig bett om och nu dessutom får betala för.

Radiolyssnandet i Norge fortsatt ned för NRK, upp för lokalradio

NRK skiftar till DAB och får nu 14% lägre lyssnartal än förra året. FM-radio blir vinnaren.  
Totalt hade NRK vecka 33 en daglig uppslutning på 43,0%. Detta är en minskning med 14% jämfört samma vecka 2016, då NRK hade totalt 49,0% enl PPM-mätningar. Ser man på de enskilda kanalerna har NRK P1 gått från 33,4% i vecka 33 förra året till 27,6 i år. NRK P2 är relativt bättre, från 5,7% i fjol till 5,3% i år.