torsdag 14 oktober 2021

Norge behåller FM-radio i minst tio år till

En framgång för lokalradio och ett bakslag för DAB-lobbyn
I Socialdemokraterna och Senterpartiets regeringsförklaring ”Hurdalssplattformen” klargörs att man inriktar sig på att lokalradio skall kunna fortsätta sända på FM till 2031. Stortingsrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) är en av dem som har stöttat lokalradion i önskan om förlängning och är mycket nöjd med dagens uttalande: Det här är något jag har jobbat mycket med, och därför är jag glad att vi i SP har haft genomslag för i plattformen, säger hon.
Även om inte regeringen inte majoritet på Stortinget så tror Sem-Jacobsen att förslaget kommer att antas:  Jag förväntar mig att både SV, MDG och Rødt stöder detta på Stortinget, eftersom de 2019 röstade för SP:s förslag att låta lokalradion fortsätta på FM fram till 2031.

lördag 18 september 2021

Framtida villkor för kommersiell radio i Sverige utreds

Finns det en framtid för reklamfinansierad linjär radio  ...och DAB?

(Bild: VG Oslo)

Regeringen har gett Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. Myndigheten ska i dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, analysera behovet av ev. förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och kommersiell radio. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige. Detta till följd av Riksdagens enhälliga beslut 2016 om att inte fullfölja utredningsförslaget om att ersätta FM med DAB i Sverige. Regeringen utlovade då att följa den internationella utvecklingen i frågan.      

onsdag 15 september 2021

Tyska delstaten Sachsen avskriver tidigare tidsplan för FM-stängning

Marknaden får nu styra teknikvalet för framtidens radioplattform.

Sachsen har bra DAB+ täckning och är bland de bästa i landet. Tidigare planer innebar att FM skulle avvecklas 2025. Nu har Sachsen beslutat att någon avstängningsdatum för FM inte längre ska finnas. Utan utvecklingen får styras utifrån vilken teknik som utvecklas på marknaden.


Andelen användning av DAB+ och radio via Internet har ökat de senaste åren - medan användningen av FM minskar. Medieministern Sachsen Oliver Schenk menar dock att man måste ta hänsyn till de privata radiostationerna. Det handlar om det existentiella: deras annonsinkomster.

onsdag 8 september 2021

Internet viktigaste plattformen för digitalradio i Tyskland

Tillväxten för DAB stagnerar samtidigt som FM-radio fortsatt står stark

De senaste siffrorna om digital radioanvändning för hela befolkningen över 14 år presenterades av Kantar/die Medienanstalten på digitala radiodagen i Berlin. Mycket pekar nu på att Internet fortsätter att ta över som den viktigaste plattformen för digital radio.


 Även om den exponentiella tillväxten inte förverkligas, enligt studien ”Digitaliseringsrapport Audio 2021”, har 27% (föregående år 24,3%) av hushållen i Tyskland minst en DAB-mottagare. Den fortfarande dominerande distributionsplattformen FM har en penetration på 88,9%, men med en svagt nedåtgående trend. Radiomottagare för internet finns i 16,8% av hushållen (Här är inte smartphones, laptops etc inräknat). 

måndag 6 september 2021

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland

Påstådda energibesparingar med DAB räcker inte för en helhetsanalys

Digitalisierungsberichts Audio (rapporten för ljuddigitalisering) presenterades idag på mediemyndigheternas digitala radiodag i Berlin. Marco Maier, ordförande för avdelningen för radio- och ljudtjänster hos kommersiella radions organisation VAUNET, säger att rapporten dokumenterar dynamiken inom den digitala sektorn samt den obrutet höga relevansen av FM-radio i Tyskland.  Denna distributionsform kommer därför att förbli den ekonomiska grunden för privat kommersiell radio i Tyskland under lång tid framöver. Här är hans budskap är tydligt och han ifrågasätter också en annan rapport som hävdar att DAB innebär "grön radio".

lördag 4 september 2021

Sannolikt att Norge behåller FM-radion

Nu politisk majoritet mot att strypa FM för lokalradion

Inför valet nu i september har Norska lokalradioförbundet frågat kulturpolitikerna vad de tycker viktiga för norska lokalradion. Lokalradion tillåts inte att sätta upp nya sändare på FM, även för att bättre täcka sitt eget licensområde. Flera politiker på Stortinget anser att detta är fel och det finns nu en majoritet för andra lösningar. Endast Høyre är helt klart emot att godkänna nya FM-sändare. Som nämnts i tidigare notis finns nu en majoritet som även avvisar förslaget från Kulturdepartementet att införa ett rent reklamförbud för FM-radio i storstäderna. 


Läs mer på lokalradio.no

Avstängning av FM-radio uppskjuten i Schweiz

Radiostationer går med på att stänga av i slutet av 2024.

Förra året kom kommersiell radiostationer och public serviceradion (SRG) överens om en avstängning av FM-sändningarna till förmån för DAB+: i augusti 2022 för SRG och i januari 2023 för de privata programföretagen. Under de senaste veckorna och månaderna har dock avstängningen blivit mer och mer en politisk fråga: den tidigare medieministern Doris Leuthard hade redan anslutit sig till diskussionen i juni och rådde regeringen att stoppa processen. Nu ska FM behållas i ytterligare ett par år. Men sista ordet ännu inte sagt om att Schweiz skulle bli det andra landet i världen, efter Norge, att stänga FM .

Läs meronsdag 25 augusti 2021

Lokalradio i Norge: Politisk majoritet mot reklamförbud. Bättre ramvillkor krävs.

Samtidigt fortsätter norska radiolyssningen att minska.

Ett föreslaget förbud mot att överföra eller söka nya FM-licenser i storstäderna verkar inte få majoritet på Stortinget. De flesta politiska partier är antingen emot eller kommer att överväga konsekvenserna. Och någon majoritet för reklamförbud finns inte. Stortinget har tidigare beslutat att lokalradio får fortsätta att sända på FM till 2027. Förslaget motiveras med att lokalradion behöver mer tid för att kunna digitalisera d.v.s. gå över till DAB. Men man införde ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i de fem stora städerna för att ge NRK, P4gruppen (NENT) och Radio Norge (Bauer) fler lyssnare på DAB när de stängde av sina FM-sändare 2017. 

Norska lokalradioförbundet (NLR) motsätter sig kraftigt det föreslagna reklamförbudet för lokalradio i de stora städerna och kräver att reglerna lindras istället för att skärpas.

måndag 16 augusti 2021

Staten bör ta ansvaret för all marksänd radio i Sverige

Moderaterna vill att skattebetalarna räddar kommersiell radio.  

Om en högerkoalition tar över regeringsansvaret nästa höst är det sannolikt att moderaterna får igenom reformförslagen i sitt mediepolitiska program. Public service liksom en avveckling av statens ägande i TV4 debatteras nu flitigt. Mindre uppmärksamhet får förslagen om kommersiell radio som bl.a. innebär att staten bör ta över kostnaden för infrastrukturen för all marksänd radio över hela landet.  I bakgrunden ligger de höga kostnader som de två kommersiella radiobolagen har för sin marksända distribution på såväl FM som DAB samtidigt som man har en mindre och fortsatt minskande andel av radiolyssningen i Sverige.

fredag 18 juni 2021

FM-radion fortsätter i Tjeckien.

FM fortsatt basplattform.  DAB+ får utvecklas enbart på marknadens villkor.

Enligt kulturministeriet kommer det inte att ske någon övergång från FM till marksänd digital radio i Tjeckien. På frågan från online-publikationen Televizníweb.cz säger Petra Hrušová vid ministeriet att ett utkast till regeringens strategi för utveckling av markbunden digitalradio i Tjeckien kommer att läggas fram i slutet av detta år. Här finns inga planer på att ersätta analoga FM med digital DAB. Om efterfrågan finns får dock DAB utvecklas på marknadens villkor utan statligt engagemang. Det finns ett starkt stöd i parlamentet för regeringens policy.

Läs mer här

lördag 5 juni 2021

Allt fler röster mot FM-stängning i Schweiz

En magisk gräns för en folkomröstning uppnådd. 

Tidigare medieminister slår på bromsarna.

Photo: Britta Gut

Online-petionen rettetukw.ch har nu nått 50.000 underskrifter som - med fullständig adress - behövs i Schweiz för en folkomröstning. Detta är ett tydligt och imponerande uttalande från konsumenterna, enligt initiativtagaren och Radio 1-chefen Roger Schawinski: FM måste få vara kvar. Att stänga av alla kanaler snart skulle ha dramatiska effekter och skulle vara ett stort misstag. Denna åsikt delas nu också av den tidigare federala rådgivaren Doris Leuthard, som medieminister 2016, förespråkade en nedläggning. Nu kräver hon ett längre ”marschstopp”.

onsdag 19 maj 2021

Ökad organiserad opinion mot tvångsstopp för FM-radio i Schweiz

"Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag, och nu prövar man med kofoten"

Det politiska motstånd mot den föreslagna FM-avstängningen ökar. Tre politiker som representerar tre av de fyra regeringspartierna ifrågasätter i parlamentet planerna. Och under våren bedriver mediepionjären och radiochefen Roger Schawinski en kampanj. Han vill förhindra tvångsavstängningen med ett klagomål till den federala förvaltningsdomstolen. 21.500 personer har redan undertecknat hans petition "Rettet UKW". 

Schawinski menar att tack vare IP och 5G kommer alla applikationer snart bara att köras på en enda plattform. Han är mest irriterad över att en teknik ska lyckas genom att något annat förbjuds. Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag och nu försöker man med kofoten. Många människor kan inte se några verkliga fördelar med DAB trots reklamkampanjen på flera miljoner dollar. I en längre intervju i Neues Züricher Zeitung utvecklar Schawinski närmare sitt motstånd


Läs mer här


tisdag 11 maj 2021

Förbud mot reklam i lokalradio på FM föreslås i Norge

Regeringen vill rädda DAB-projektet genom att stoppa konkurrens till de två kommersiella radiobolagen.  

Kulturdepartementet föreslår i ett remissförslag att lokalradio som sänder på FM i de stora städerna inte ska få fortsätta sända reklam. Bl.a. vill departementet ta bort inkomstgränsen på 135.000 norska kronor för lokala radiostationer som sänder på FM i och runt de stora städerna: - Syftet med licensvillkoret är att skydda Stortingets tidigare villkor att dessa radiostationer ska ha en icke-kommersiell driftsbas. Under den aktuella perioden har den norska mediamyndigheten upplevt att tillståndsvillkoret har kringgåtts genom marknadsanpassningar i syfte att kunna inkludera analoga sändningsblock i släckningsområdena i reklamförsäljningen, skriver departementet och anser att en förbud mot reklam är bättre.  -  Men vad handlar det hela egentligen om?

torsdag 6 maj 2021

FM-radio nu obligatoriskt i smartphones i Brasilien

Huvudplattformen för radio når ut till fler via mobilnäten

Mobiltelefoner som marknadsförs i Brasilien från och med 1 juni i år måste ha FM-radiomottagning aktiverad enligt beslut av kommunikationsminister Fabio Faria. Åtgärden är en långvarig efterfrågan inom brasilianska broadcastndustrin, men som alltid mött motstånd från de stora smartphonetillverkarna. Fabio Faria menar att aktiveringen knappast blir en börda för företagen eftersom de flesta mobiltelefoner redan har chip som kan ta emot och konvertera FM-radiosignalen. Enligt ministern kan FM på mobiltelefoner vara mindre betydelsefull för ägare av dyrbara smartphones telefoner i städerna, men detta gör skillnad för människor som bor på landsbygden och avlägsna områden. 


Läs mer

fredag 2 april 2021

DAB-radio har nu upphört på Irland.

Radiolyssnarna visade inget intresse för DAB

Den 31 mars 2020 kl. 1104 upphörde public servicebolaget RTÉ med att sända i sitt nationella DAB+ -nät. Nischradiokanalerna RTÉ Gold, RTÉ 2XM, RTÉ Radio 1 Extra, RTÉ Pulse och RTÉjr Radio fortsätter enbart på Internet medan huvudkanalerna  med RTE Radio 1 i spetsen fortsätter på FM och online. Radio 1 finns också på långvåg 252 kHz som täcker hela brittiska öriket. 

RTÉ säger att beslutet att upphöra med DAB grundar sig på tre huvudfaktorer - det faktum att DAB var den minst använda plattformen i Irland och att RTÉ är det enda irländska radiobolaget som sänder DAB samt kostnadsbesparingar.

En undersökning som gjorts på RTE:s uppdrag visar att endast 0,5% av vuxna i Irland lyssnar på radio via DAB medan 77% lyssnar på FM.

Läs mer

onsdag 17 mars 2021

The Final Countdown - Framtiden för DAB-radio snart slut

Ett pyramidspel som i 25 år kostat skattebetalarna miljarder

Public Access Nordic har länge följt utvecklingen på radioområdet i Sverige, Norden och övriga världen. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt de försök som gjorts efter 2004 för att introducera DAB som en digital plattform för marksänd radio. Att DAB skulle ersätta FM-radion är dock något som radiolyssnarna aldrig efterfrågat. Idag utmanas FM-radion enbart av digitalradio via Internet. Trots detta fortsätter särintressen bakom DAB-systemet med en omfattande lobbyverksamhet i Europa, men också i andra världsdelar. I en del länder har lobbyn lyckats föra politikerna bakom ljuset, men i de flesta länder inte alls. Man lyckades stänga FM i Norge, men samtidigt inte i Sverige. Lobbyverksamheten fortsätter sannolikt länge till eftersom detta är enda chansen för DAB att överleva. Fria marknadskrafter skulle annars snabbt ta död på systemet.


Redaktionen har noterat att särintressen bakom DAB aldrig svarar på kritik mot bristerna i systemet. Därför gör vi här en rejäl genomgång av problematiken kring DAB-systemet. Vi sammanfattar läget för DAB idag med fakta, analys och slutsatser.  Vi välkomnar synpunkter och kommentarer, i synnerhet från de som inte delar våra slutsatser