tisdag 22 december 2015

Tredje mediesektorn i Europa får ny ordförande

Expertplattformen för icke-kommersiell lokal radio och tv förstärks
Vid sitt årsmöte i Madrid fick styrelsen för Community Media Forum Europe (CMFE) tre nya medlemmar. Judith Purkarthofer (Österrike) har tagit över som ordförande efter Ciáran Murray (Irland). Sverige får fortsatt representation genom invalet av Jacob Schulze från Stockholm som ingår i styrelsen för den nya paraplyorganisationen för närradio och öppna kanaler Community Media Sweden. Ny i expertgruppen är bl.a. Lina Chawaf som driver den syriska radiostationen Radio Rozana som sänder från Paris. Expertgruppen inklusive styrelsen har nu medlemmar från 16 länder i Europa.

fredag 18 december 2015

Tv-avgift finansierar stöd till närradio i Danmark

Närradion delar på DKK 17,5 miljoner i statligt stöd 2016
Radio- och tv-nämnden har fördelat driftsstöd för icke-kommersiell lokal radio och tv. Liksom tidigare år är totala stödet DKK 43,8 miljoner (SEK 54,4 milj) av vilket radio får 40% och tv 60%. 153 närradiostationer har fått ett bidrag om vardera högst 122.444 kr per station. 34 icke-kommersiella lokal-tv-stationer delar på DKK 26,3 miljoner.

torsdag 17 december 2015

Teracom sluter åttaårigt FM-avtal med Sveriges Radio

Avtalet indikerar att FM-radion nu aldrig ersätts med DAB
Teracom har efter en offentlig upphandling fått det fortsatta förtroendet att leverera ett landstäckande markbaserat nät för FM och RDS till Sveriges Radio. SR inledde upphandlingen i april 2015. Grundkraven från Sveriges Radio är en fortsatt befolkningstäckning på minst 99,8% men med en fortsatt skärpning av kraven på driftsäkerhet och robusthet. 

måndag 14 december 2015

Dansk utredning: DAB-radio ersätter inte FM i en nära framtid

Digitalradio handlar alltmer om Internet. Kommer DAB skrotas?
Det finns inga utsikter om att digital radio inom överskådlig framtid kommer att nå så stor spridning som FM-radion idag. Om sex år kommer minst halva radiolyssningen fortfarande vara på FM. Detta framgår av en marknadsundersökning som Kulturstyrelsen nu skickat ut på remiss till glädje för flera i radiobranschen. Är fastnättelefonen på väg tillbaks? Nej, och det är inte DAB heller. Sådant kunde man ha frågat poliitkerna, då man i våren 2015 var på väg att besluta sig för att sätta en mycket snäv tidsgräns för att släcka FM till fördel för DAB. Hade man gjort det, skulle det nästan ha varit som man också trodde att fasta telefonen skulle avlösa mobiltelefonen, säger John R. Kristensen, vd för upphovsrättsorganisationen Gramex till Berlingske Business. 

torsdag 10 december 2015

Opinionsarbete mot DAB-radio prisas

Public servicerådet får hedersomnämnande som Årets Lobbyist.
Den ideella föreningen Public servicerådet (PSR) tilldelades idag branschtidningen Resumés hedersomnämnande som Årets lobbyist. Efter några års slit med frågan är det glädjande att få ett sådant här erkännande, säger ordförande i PSR Gunnar Bergvall. Vi vill dock framhålla att vi inte har varit ensamma om att ifrågasätta DAB-projektet. Den kvalificerade delen av remissopinionen liksom dagspressen och Riksrevisionen är emot förslaget att ersätta FM-radion med DAB. Vår roll har framför allt varit att sätta fokus på frågan och att få politiker och myndigheter att närmare granska det hela . 

torsdag 3 december 2015

Kommissionens stopp för ensidigt statsstöd drabbar DAB-radio

EU-domstolen bekräftar beslut om återbetalning av statsstöd för marksänd digital-TV
EU Tribunalen i Luxemburg bekräftar kommissionens beslut att återkräva det statliga stöd som Spanien gett operatörerna av marksänd tv. De åtgärder som vidtagits av de spanska myndigheterna har inte respekterat principen om teknikneutralitet. Digitaliseringen av sändningar i EU kan genomföras tekniskt via marknät (DTT), satellit eller kabel plattformar eller via bredbandsanslutning till Internet. - Beslutet blir vägledande såtillvida att inte heller etablering av DAB-radio kan erhålla ensidigt statsstöd inom EU.

måndag 30 november 2015

Medierna kommer att dominera mobilt bredband 2021

Utvecklingen av smartphones i Indien visar på framtiden 
Det finns nu fler mobilabonnenter än människor på vår planet. Indien har nu 13 % av dessa mobilabonnenter; en halv miljard som nu blir världens nästa största marknad efter Kina. Mobilsektorn bidrar till landets ekonomi och utgör idag 6% av BNP. <:> Globalt ökar mobilt bredband tiofaldigt fram till 2021. Det är främst video som driver upp datatrafiken. Video/tv kommer om fem år att utgöra 70 % av all datatrafik i mobilt bredband. Utrymmet för audio/radio blir stort även om detta upptar en betydligt mindre del av datatrafiken; ca 5%. Smartphones blir huvudfaktor för mottagningen av mobilt bredband.

lördag 28 november 2015

Alltfler i Sverige använder mobilen som radio

En fantastisk höst för Internetlyssningen på Sveriges Radio 
Sedan SR började med pushnotiser i slutet av aug har man haft 1 miljon lyssningar på sina extrasändningar i Sveriges Radio Play på nätet. Tillväxten SR haft i höst på direktlyssning digitalt är väldigt glädjande skriver Martin Jönsson SR:s chef för digitala medier . +45 % senaste månaden. Alltfler använder mobilen som radio.

tisdag 24 november 2015

Brittiska konsumentintresset för DAB har svalnat

Tecken på en mättad marknad för DAB med fortsatt FM och fler smartphones 
Mediemyndigheten Ofcom har presenterat mätningar som visar att 27% av brittisk radiolyssnande är via DAB vilket är två tredjedelar av allt digitalt radiolyssnande(Internet och via tv-nätet). Detta är högsta andelen i världen, men så har DAB funnits i landet sedan 1995. Men det finns tecken på att DAB-lyssnandet närmar sig kulmen. I mätningarna har man också frågat de hushåll saknar en DAB-mottagare om de räknar med att köpa en sådan inom ett år. 6 av 10 hushåll svarar att detta inte är troligt (13 %) inte alls är troligt (21%) eller säkert inte (25%). Endast 14 % kan tänka sig köpa en DAB-mottagare.

Fortsatt trögt för DAB-radio i Frankrike

Remiss visar på bristande intresse hos de stora radiobolagen
Mediemyndigheten CSA har nu sammanställt synpunkter på ett samråd angående fortsatt fastställande av sändningsområden för DAB+ . Office de Radio (paraplyorganisation för de fyra största privata radiogrupper i Frankrike - Lagardère Active stationer, NextradioTV, NRJ och RTL Group) är fortsatt motståndare till införande av digitalradio; det saknas en fungerande ekonomisk modell. Den nuvarande regeringen har sedan 2012 stoppat Radio France - public serviceradion - från att sända DAB - av ekonomiska skäl. Men organisationer för oberoende programföretag, inklusive SIRTI, CNRA och SNRL, fortsätter att verka för utbyggnaden av DAB +, förbehållet den framtida finansieringen av närradio (som idag finansieras av staten till 40%).

torsdag 19 november 2015

Lobbyn strider för att få behålla frekvensband för DAB-radio

Frekvenstilldelning för DAB i Norge är slöseri med spektrum
Den kraftiga ökningen av behovet av frekvensutrymme för mobilt bredband i UHF-bandet (470-892 MHz) pressar bolagen som sänder marksänd digital television (DVB-T2) att söka sig tillbaks till VHF-band III (174-240 MHz). Detta i sin tur innebär ett dödligt hot mot DAB-radio som enbart sänder i just detta band. Lobbyorganisationen WorldDAB går nu - i samband med WRC-mötet i Geneve - i en kampanj för att rädda kvar DAB i detta band. Det har nu visat sig att frekvensutrymmet för DAB är tilltaget i överkant. I Norge är ca 80 % av detta spectrum inte utnyttjat.

Mobila telekombolag: Lägre delen av UHF-bandet kan användas gemensamt med televisionen

Hittills begränsad framgång på WRC-15 för att få fram mer frekvensutrymme för mobilt telekom
Det som anses vara den viktigaste punkten på agendan för World Radiocommunication Conference (WRC-15) in Geneve, att bestämma utrymme för mer utrymme för mobilt bredband, visar sig också som väntat vara den mest kontroversiella. GSMA, mobila telekomoperatörernas organisation, har i ett uttalande understrukit potentialen med 470-694 MHZ för mobil bredbandsutveckling på landsbygden liksom de socio-ekonomiska fördelarna. Man slår också tillbaks mot den felinformation som sprids av rundradiobolagen som sänder marksänd television på UHF-bandet. - Konferensen har nu en vecka på sig att nå resultat i frågan.

fredag 13 november 2015

Medieanvändningen på internet ökar stort i Sverige

Fyra av tio internetanvändare lyssnar på radio och tre av tio på podradio
2015 är det 93 procent av befolkningen som har tillgång till internet och 91% som använder internet. I åldern 8-55 år är det över 95% som använder internet. Den dagliga användningen av internet ökar även i alla åldersgrupper. 90% har bredband hemma, 59% har en surfplatta och 97% av befolkningen har en mobiltelefon. 77%  av befolkningen har en smartmobil och 76% använder internet i mobilen, 62% gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 års ålder använder internet i mobilen dagligen. Radiolyssnadet direkt och via podradio ökar tydligt enligt rapporten Svenskar och Internet.

tisdag 10 november 2015

Datakapacitet för FM-radio ökar kraftigt

RDS2 ger FM nya möjligheter med bild och text i display
Den nya standarden för data över FM, RDS 2, har nu presenterats i Berlin. RDS 2 ger fyra gånger mer datakapacitet än tidigare för text, grafik och logotyp, faktorer åberopas som ett av DAB-systemets mervärden. Nu får FM nästan samma möjligheter. Man räknar med att RDS 2, som också ger nya intäktsmöjligheter, får stort genomslag för radiobranschen.

söndag 8 november 2015

Lokalradioklagomål över DAB-beslut till justitiekanslern

Europarättsliga regler kan stoppa stängning av FM-radio i Norge
Kulturdepartementet har begärt att regjeringsadvokaten RA (motsvarar justitiekanslern i Sverige) svarar på brevet från Norsk Lokalradioforbund (NLF) om regeringens beslutsprocess för FM-släckning 2017 har varit korrekt. Advokaterna, som på uppdrag av NLF synar regeringens och kulturministeriets DAB-beslut närmare, menar att en FM-stängning kan vara ett brott mot rätten till fri rörlighet och kan hindra möjligheten för företag att etablera sig i Norge. De är också kritiska till NRK användning av licensmedel för DAB-projektet, som de tror kan ge upphov till rättsliga frågor om statligt stöd.

DAB tar livet av lokalradio?

Vinsten med att stänga FM i Norge ifrågasätts
Arne Krumsvik, professor i journalistik vid högskolan i Oslo/Akershus, uppmanar alla aktörer att tänka sig för innan man stänger FM-bandet. På elektronikbranschens Digitalforum menade han att det finns lite vinst att hämta hem vid en digitalisering.

torsdag 5 november 2015

DAB-radions sista halmstrå i Riksdagen

Utskott frågar ut Riksrevisionen och DAB-lobbyn
Konstitutionsutskottet beslöt idag att bjuda in Riksrevisionen för att berätta om dess granskning av DAB-radiofrågan. Även Sveriges Radio och de kommersiella bolagen Bauer Media och MTG bjuds in, däremot inte andra inom radiobranschen som representerar lokal radio och närradio. Tanken är att Riksrevisionen ska presentera sin rapport och sedan får radiobolagen möjlighet att kommentera den. Därefter kommer utskottets ledamöter att ställa frågor, säger KU-s ordförande Andreas Norlén (kd) till Radionytt. Sannolikt hinner KU inte färdigställa sitt betänkande i frågan förrän efter årsskiftet. Därmed går DAB-bråket in på sitt 21:a år.

Public service radio och tv i Finland utreds

Yles finansiering och den politiska ägarstyrningen på agendan
Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp, som bl.a. ska bedöma omfattningen av Yle allmännyttiga verksamhet och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska fungera. Utredningen av Yles framtid är en del av regeringsprogrammet.

måndag 2 november 2015

Sveriges Radio fortsätter sprida osakligheter om DAB-radio

Public serviceregler gäller inte webbpublicering. SR uppmanas att acceptera DAB-nej.
I ett brev till SR:s styrelse kräver Public servicerådet (PSR) att företaget tar bort den partiska och osakliga texten om digitalradio/DAB på sin webbplats sverigesradio.se   PSR, som stödjer regeringens slutsatser om att inte gå vidare med DAB-radioförslaget, skriver att det också är uppenbart att det saknas stöd i den allmänna opinionen för att avveckla FM-radion. PSR ser en tydlig utveckling mot ökat radiolyssnande via Internet över hela världen, något som accentueras av snabba utvecklingen av smartphones.

torsdag 29 oktober 2015

NRK varnar regeringen för ändrat beslut stänga FM-radio

Fortsatt FM-radio kan kosta public service 120 miljoner kronor extra per år.
BBC meddelade nyligen brittiska regeringen att man inte längre kan finansiera fortsatt DAB-utbyggnad. NRK, i spetsen för den norska DAB-utbyggnaden sedan mitten av 90-talet, har också stått för kostnaden tre miljarder kronor.   
I ett brev till sin ägare kulturdepartementet har NRK dock varnat för att företagets ekonomi är hårt belastad av DAB-utbyggnaden, men att kostnaderna förmodas falla med avstängningen av FM-nätet 2017. NRK varnar indirekt politikerna om vad som kommer att hända om de skulle ändra den kontroversiella planen att släcka FM-sändningarna.

måndag 26 oktober 2015

Kraftigt ökat Sveriges Radio-lyssnande på nätet

Antalet lyssningar/vecka på SR Play/sr.se har nu ökat med 1 miljon på ett år.
Totalt sett har digitalradiolyssningen på sverigesradio.se och SR Play ökat med 27% i år. SR nuddar nu vid nivåer runt 5 miljoner lyckade starter. Lyssningen ökar alltså dubbelt så mycket som antalet Play-användare och mer än tre gånger så mycket som antalet besökare på sverigesradio.se, vilket visar på en allt starkare vana att lyssna på SR på nätet. Detta är också SR:s målsättning.

onsdag 21 oktober 2015

Övergång till DAB-radio kolliderar med verkligheten i Norge

Stor irritation bland NRK:s lyssnare inför DAB+.
Kritik mot säkerhetsbristerna i glesbygd och på vägarna. 
Inget DAB+ i smartphones.
Den av staten påbjudna övergången till digital DAB+ radio och stängning av FM 2017 möter befolkningens fortsatta klagomål och protester. Bilbranschen rapporterar om missnöjda kunder och problemet med att större delen av fordonsparken, i synnerhet bussar och lastbilar, inte har installerat DAB-radio. Dessutom kommer bilister från utlandet bl.a. Sverige inte kunna lyssna på norsk radio. Nu ökar på irritationen hos public serviceradions lyssnare (och licensbetalare). Ett kaos 2017 kan komma att drabba norska hushåll och bilägare. Dessutom är bedömningen att med smartphones som radiomottagare är norska DAB-nätet redan föråldrat.

onsdag 14 oktober 2015

Hoppet ute för DAB-radio i Sverige

Regeringen meddelar riksdagen att frågan är slutbehandlad
I sitt svar på Riksrevisionens granskningsrapport om digitalradio bekräftar regeringen sin linje som också angetts i budgetpropositionen och anser därmed frågan slutbehandlad. Regeringen skriver att det saknas sett till remissutfallet som helhet, ett brett och tydligt stöd för en digital övergång och man går därför inte vidare med utredningens förslag. Inte heller aviserar man en ny utredning i frågan. Därmed släcks allt hopp för att Sveriges Radio och de två kommersiella radiobolagen ska kunna ersätta FM med DAB 2017-2022. 

fredag 9 oktober 2015

BBC kommer inte att finansiera DAB-utbyggnad

Tidsplanen för en digital övergång avgörs av lyssnarna. Endast 14 % lyssnar idag exklusivt på digitalradio.
I sitt svar på regeringens green paper om framtidens BBC, svarar public servicebolaget bl.a. att kostnaden för en övergång till DAB blir så hög att det kommer i betydande grad att påverka programverksamheten. Om man bygger ut DAB-näten så att de får samma täckning som nuvarande FM är detta en betydande åtagande som sannolikt ökar BBC:s sändningskostnader med ca 40-45 miljoner pund (504-567 milj kr) per år.

fredag 2 oktober 2015

Kommersiell radio skjuter upp DAB-start

Lansering måste ske utan offentligt stöd och utan säkrat lyssnarunderlag
De fem bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten har Myndigheten för radio och TV idag beslutet; en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden 1 oktober.  Bauer (ex SBS) och MTG innehar flertalet av tillstånden, 21 av 25. Övriga är DB Media, Skärgårdsradion och NT i Norrköping.

Oligopol tog hem nya FM-tillstånd

Nya aktörer utan chans att sända reklamradio
De fyra vakanta FM-tillstånden för reklamradio  (Stockholm (2), Göteborg och Åre) har nu tilldelats Bauer (fd SBS) och MTG efter en sluten auktion hos Myndigheten för radio och tv. Det handlar om The Voice, Vinyl, NRJ och Lugna Favoriter. De övriga sökande var Stockholm College Radio, DB Media och Skärgårdsradion. De sänder idag kommersiell närradio i Stockholm resp. Skåne.

söndag 27 september 2015

DAB-radio utan stöd på centerstämman

Krav på en genomarbetat analys och en samhällsekonomisk försvarbar teknik.
Vid centerpartiets riksstämma i Falun hade två motioner lagts fram om att partiet ska vara emot en fortsatt satsning på DAB i Sverige och verka för att FM-nätet ska finnas kvar. Stämman gick dock på partistyrelsens mer avvaktande yttrande som bl.a. konstaterar att regeringen nu beslutat att inte gå över till digitalradio. Det finns stora oklarheter. Centern ställer också krav ifråga samhällsekonomi och bättre analys inför ett ev. byte från FM till DAB+. 

torsdag 24 september 2015

Bilbranschen i Norge: Tung kritik mot planerad FM-nedsläckning

Oppland Arbeiderblad
Större delen av bilparken saknar ännu DAB-radio. Missnöje och kundklagomål.
Bilbranschen uttrycker återigen stark skepsis mot den planerade nedläggningen av FM-radion 2017. Anledningen är att få norska bilar har DAB-radio, svåra lösningar för eftermontering och inte minst att många nyttofordon inte kan få DAB, som skåpbilar, lastbilar och bussar. Detta framkom när Tore Lillemork från norska Bilimportørenes Landsforening (BIL) redovisade situationen på ett DAB-möte organiserat av Medietilsynet. 

onsdag 23 september 2015

Kommersiell radio vill vänta med DAB-start

Oklar framtid gör att radiobolagen begär uppskov i nio månader.
Bolagen, som har fått tillstånd att sända DAB-radio i Sverige, begär i en gemensam skrivelse till Myndigheten för radio och TV begär ett uppskov med motiveringen att det behövs ”ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar”. Bolagen begär uppskov och vill dessutom att tidsplanen för utbyggnaden görs om. Sändningarna skulle ha varit igång 1 oktober i år enligt nuvarande tillståndsvillkor.

Public radio-lyssnare i USA lyssnar analogt i etern och digitalt on-line

Internet får ökad betydelse medan marksänd digitalradio är marginell.
I en enkät till 19.730 public radio-lyssnare har Jacbobs Media kommit fram till att ungefär en femtedel nu lyssnar via digitala plattformar, men det handlar då mest on-line och mycket begränsat via marksänd HD Radio.  Det visar sig också att 44 % lyssnar på NPR på AM/FM i bilen. När det gäller önskemål inför nästa bilköp kommande år är AM/FM radio den viktigaste ljudplattformen (89 %). Högt på listan finns också AUX-uttag för smartphone och iPod liksom Bluetooth. HD Radio ligger långt nere på listan (12 %).

Kan strömmande musik knäcka kommersiell radio?

Spotify vill åt reklamradions annonspengar i Sverige
Sedan starten 2008 har Spotify samlat ihop över 75 miljoner gratislyssnare världen över. Men att tjäna pengar på gratislyssnare är svårt, 2013 kom bara en tiondel av bolagets intäkter från annonser, enligt Spotifys årsredovisning, trots att tjänsten har många gånger fler gratislyssnare än betalande prenumeranter. Bolaget drar nu igång en offensiv för att övertyga reklamköpare om att satsa pengar i Spotify istället för hos den traditionella reklamradion.

fredag 18 september 2015

Kulturministern och Miljöpartiet får skulden för DAB-stoppet

Radiocheferna ignorerar att beslutet bygger på remissopinionen och expertis
Vid Radiodagen 17/9 gick den traditionella radiochefsdebatten av stapeln. En stor del av de 45 minuterna ägnades åt att diskutera det för "radiobranschen" negativa regeringsbeslutet att inte gå vidare med förslaget att ersätta FM med DAB+. -  Cilla Benkö vd SR upprepade sitt mantra sedan flera år att Sverige måste ha DAB+ för att "behålla sina ledande position som radionation i Europa" liksom att DAB+ "ger oss möjlighet att med den marksända nätet komma in i den digitala världen". Staffan Rosell vd Bauer (tidigare SBS) och Christer Modig vd MTG Radio menar att kommersiella radion (d.v.s. dessa två bolag) behöver fler kanaler och det inte finns utrymme i dagens FM-nät. "Det är fullt" påstod Modig. 

torsdag 17 september 2015

Norsk DAB-satsning hotas av europarättsliga regler

Lokalradioförbundet kan att ta frågan vidare till EFTA
Den planerade stängningen av FM-nätet 2017 möter flera rättsliga problem inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som Norge är knutet till, även som icke EU-medlem. Detta menar Norska lokalradioförbundet och dess ordförande Svein Larsen efter en slutsats från advokatfirman ALT som på uppdrag av förbundet bedömt om FM-släckningen och införandet av DAB i Norge är i överensstämmelse med EES-reglerna. Man har också synat regeringens DAB-beslut närmare i sömmarna.

Därmed sätter DAB-motståndaren och Radio Metro-chefen tonen för debatten med radiocheferna på dagens konferens Radiodagar.  Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, säger Svein Larsen.

Minskat antal radiolyssnare med DAB+

Ökat tvivel om FM-släckningen 2017 i Norge
Radioens plass i folks liv og usikkerheten knyttet til lytting i bil vil gi færre radiolyttere når FM-båndet slukkes, skriver Knut Kristian Hauger chefredaktör för Kampanje (norsk motsvarighet till svenska Resumé). Att övergången till digital-tv lyckades betyder knappast att detsamma sker när FM-radion släcks. 

onsdag 16 september 2015

Regeringen besvarar Riksrevisionsrapport om DAB-radio

Tidigare regeringar har skött digitalradiofrågan bristfälligt
14 oktober överlämnas till Riksdagen regeringens yttrande angående Riksrevisionens rapport i april. Här måste kulturdepartementet kunna redovisa hur DAB-frågan har behandlats i regeringskansliet och i berörda myndigheter under alla år. Det är således myndighetsutövningen under främst tidigare regeringar, såväl borgerliga som socialdemokratiska, som kritiseras. Det enda beslut i frågan nuvarande regering har tagit sedan sitt tillträde för ett år sedan var att skicka ut utredningsförslaget på remiss.

Holländsk radiodistributör: För tidigt med DAB+

Liten konsumentefterfrågan 
Broadcast Partners är en ledande distributör av radio och tv i Holland (motsvarar Teracom i Sverige).  Dess vd Robert-Jan van der Hoeven är tveksam till framtiden för DAB+ trots att nätet nu är fullt utbyggt. We think that DAB+ maybe has a chance in the future but we do not know for sure, said Mr. van der Hoeven. The picture in Europe is very variable.  From the DAB lobbies, there is a very optimistic image. They could be right. The consumer has, so far, not discovered the benefits DAB+ so you are having a replacement market. - - DAB-lyssningen i Holland är mindre än 5 % på veckobasis.

tisdag 15 september 2015

Indien sänder nu digitalt på mellanvåg

Public serviceradion börjar sända DRM.
Jawhar Sircar, vd för publiceservicekoncernen Prasar Bharati, har nu invigt den nya 200 KW mellanvågssändaren med DRM-tekniken för All India Radio Kolkata i Aamtala på 657 kHz.  AIR har tidigare installerat 20 DRM-klara mellanvågssändare, men detta är den första som från start sänder både analogt och digitalt. Sändaren täcker hela södra Bengalen och närliggande regioner samt delar av Bangladesh. Hela Indien kommer i framtiden nås via DRM på mellanvåg.

FM-radio i Apple Watch analyserad

Chip ännu inte aktiverad
En analys av Apple Watch av ett amerikanskt forskningslaboratorium visar att det liksom i de flesta smartphones finns ett chip med kapacitet för Wifi, Bluetooth och FM.  En smartwatch med FM-radio kan använda bärarens kropp som antenn.

onsdag 9 september 2015

Vågar kommersiell radio satsa på DAB-radio på egen hand?

DAB-radio kan fortsätta, men nu helt på marknadens villkor
Regeringen satte i somras stopp för alla planer på att ersätta FM-nätet med DAB+.  Detta innebär dock inte att någon förhindras att starta DAB-sändningar vid sidan av FM. De tillstånd som reklamradion - till största delen SBS/Bauer och MTG - tidigare fått fortsätter gälla. Nu vill dock bolagen skjuta på den villkorade sändningsstarten 1 oktober.

fredag 4 september 2015

Kamp om UHF-bandet i Mellanöstern

Marksänd tv i Arabstaterna kan dela med sig av UHF-bandet
Mobiloperatörernas internationella organisation GSMA har publicerat en rapport som fastslår att marksänd digital-tv i Nordafrika och Mellersta Östern inte behöver exklusiv tillgång till UHF-bandet (470-694 MHz) och att en betydande del av bandet kan användas för mobilt bredband vilket ger socio-ekonomiska fördelar.  Enligt GSMA har tv-tittande via marksänd tv sjunkit till under 20 procent och fortsätter sjunka. Viktigaste plattformen för tv i Mellanöstern är satellit samtidigt som on-line tittandet på smartphones nu ökar .

Ryssland testar alternativ till DAB

DRM-sändningar i Band I
DRM+ tekniken används mestadels för digitala sändningar i Band II (FM-bandet), men nu testar den statliga Radio Mayak (Radio Fyr) i St Petersburg att sända med DRM+ på 67,46 MHz. Man har tidigare i år testat i 66-74 MHz-bandet i Moskva. Detta band användes tidigare för FM i Ryssland och Östeuropa.

Mobilt bredband når alla överallt

Nytt satellitsystem ger globalt mobilt bredbandsnät
Den tredje satelliten i Inmarsats globala bredbandsnät I-5 är nu uppe. Tillsammans med två tidigare uppsända täcker Global Xpress (GX)-nätet nu hela världen och når således även sjöfarten och till lands de minst befolkade områden på jordklotet. Satelliten arbetar i det s.k. Ka-bandet med nedladdningskapacitet 50 Mbps och uppladdningskapacitet på 5 Mbps. Det är 100 gånger snabbare än tidigare tidigare generationens satellitsystem. Systemet beräknas kunna tas i drift i slutet av året.

tisdag 1 september 2015

Öppning mot fri radio och musik i mobilen

Mobiloperatör i Sverige inför gratis musikströmning
Nu låter tele-­ och bredbandsoperatören Tre sina kunder lyssna på strömmad musik utan att det påverkar abonnemangets surfpott. Därmed följer Tre det som en del mobiloperatörer ( inkl Deutsche Telekom) tidigare infört i USA 2014. Även en del finska operatörer erbjuder nu obegränsad Internetaccess.

onsdag 19 augusti 2015

Svensk public service måste ompröva sin verksamhet

"En stat i staten" kan bli slutet för public serviceideologin
Professor Hans-Gunnar Axberger, ordförande i den förra mediepolitiska utredningen, skriver i ett temanummer av tidskriften AXESS om public service. Han varnar för att nuvarande utveckling leder till att public service om tio år kommer att vara ekonomiskt försvagat, verksamhetsmässigt fragmentiserat och till identiteten upplöst. Public service-företagen behöver ompröva sin verksamhet och få sin konstitutionella ställning klarlagd. I samma temnummer skriver även Olle Lidbom, Jasenko Selimovic och Niklas Ekdal om nödvändiga förändringar av public service.

måndag 17 augusti 2015

Digitalradio ersätter inte FM i Australien

DAB+ föreslås bli enbart komplement till analog radio.
I kommunikationsdepartementets rapport föreslås att marksänd radio inte ska digitaliseras utan istället för ett skifte från FM/AM till DAB+ ska Australien istället fokusera på analoga plattformar och ha DAB+ som ett komplement. Slutsatsen är att den inte finns någon tydlig bild av framtiden för marksänd digitalradio och att en övergång är förbunden med många oklarheter och utmaningar särskilt i fråga om utbyggnad i på de mindre orterna i det stora landet.

Tydligt DAB-beslut krävs av danska radiobranschen

Danmark står nu och väger mellan Norge och Sverige
En övergång till DAB-radio från FM beräknas kosta konsumenterna, samhället och radiobranschen 4-5 miljarder danska kr. Idag vet varken lyssnarna eller radiobranschen något om framtiden eftersom beslutet om och när FM-radion ska stängas har skjutits upp - igen.

Många kritiserar politikerna för att låta beslut gå i långbänk enligt Politiken. Chefen för upphovsrätts- organisationen Koda Anders Lassen säger att hela debatten är präglad av politisk snuva. Han får medhåll av experten och analytikern Carsten Corneliussen i StrategixMan får lyst til at sige til politikerne: beslut nu noget!

söndag 16 augusti 2015

Dramatisk internettillväxt för Sveriges Radio

Digitalradio via nätet betydelsefullt alternativ till FM-radion
Den digitala lyssningen på Sveriges Radio bestod i vecka 32 av drygt 500.000 unika Playanvändare. Dessutom gjordes 1,4 miljoner nedladdningar/streaming på ITunes och 4,6 miljoner lyssnare på webbradion/Play. 
Det är nu fler som lyssnar på SR:s program och poddspecialer på Itunes/podcaster än på sverigesradio.se. Åldersprofilen är mycket yngre: 62 % av lyssnarna på Itunes/Podcaster är under 35 år. Det finns idag över 200 program att ladda ned via poddradion.

torsdag 2 juli 2015

DAB-radiostoppet: EBU fördömer svenska regeringsbeslutet

Beslutet att behålla FM-radio motgång för DAB i Europa.
Det svenska beslutet har upprört europeiska DAB-anhängare och lobbyister. Sveriges Radios vd Cilla Benkö, också styrelsemedlem i EBU, har protesterat mot regeringens beslut. Att en chef för ett public servicebolag går ut mot en regering på detta sätt är unikt. Nu har också EBU - Europeiska radiounionen - som är public servicebolagens intresseorganisation fördömt beslutet.

torsdag 25 juni 2015

Stopp för DAB-radio i Sverige

Sverige gör som Finland; säger nej till DAB och behåller FM
Demokratin blev för stark för lobbyisterna
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

måndag 15 juni 2015

Regeringen kan nu avvisa digitaradioförslaget (uppdaterat)

DAB-frågan avförs från dagordningen? Utvidgning av FM-bandet ett alternativ.
Miljöpartiet beslutade på sin kongress i lördags att FM-radion ska behållas.  Enligt partiets kultur- och mediepolitiska talesperson Niclas Malmberg innebär ställningstagandet från partiet att förslaget om att ersätta FM med DAB inte kommer att genomföras av regeringen. Kongressen beslutade att FM-nätet ska vara kvar. Därmed är hela frågan om DAB avförd från dagordningen resten av mandatperioden, säger Malmberg. 
I regeringskansliet pågår dock överläggningar mellan regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Kongressbeslutet är ett förtydligande av Miljöpartiets politik. I regeringen fattar vi gemensamma beslut,säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

söndag 14 juni 2015

Fortsatt centerkritik mot DAB-radio

Remissinstanser måste tas på allvar
En grupp tongivande centerpartister skriver i en debattartikel i Ny Teknik att de remissinstanser som är kvalificerade att göra egna analyser har uttalat sig emot DAB och kräver att remissinstanserna tas på allvar. Bland de nio som skrivit under inlägget finns Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund, Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter och Niels Paarup-Petersen, regionfullmäktigeledamot, Malmö.

måndag 1 juni 2015

Politikers tveksamhet inför digitalradio ökar

Resursstark lobby har hållit DAB-visioner vid liv i tio år. 
Med en tung remisskritik, ett underkännande av Riksrevisionen och en helt negativ pressopinion kan regeringen nu kan avsluta DAB-projektet. Men detta dröjer eftersom det fortfarande finns mediepolitiker i Riksdagen som vidhåller sina tidigare ställningstagande för DAB-radion. Sannolikt beror detta på DAB-lobbyn länge haft betydande inflytande i kulturutskottet liksom ett direkt inflytande i kulturdepartementet när den senaste utredningen sjösattes 2013. Nu har det mesta gått snett skriver bl.a. tidningen Resume. 

fredag 29 maj 2015

DAB-radioprojektet döfött, dyrt och farligt

Folkpartist, demokratiutredare och tidigare SR-ordförande kritiserar DAB-ambitionerna.  
Olle Wästberg skriver i sitt nyhetsbrev att DAB-radioprojektet är döfött, dyrt och farligt. Han blev styrelseordförande i Sveriges Radio 1996. Då hade man just startat det s.k. DAB-projektet, d.v.s. att SR skulle bygga upp ett eget digitalt nät. Det beskrevs som radions framtida chans och hade principiellt stöd också från Kulturdepartementet. Jag var skeptisk – bl.a. eftersom det skulle göra alla miljoner radioapparater i hela Sverige värdelösa och tvinga lyssnarna att köpa digitalradioapparater. Men eftersom det då bara handlade om en experimentverksamhet la jag mig inte i det.

Mytknäckarkampanj för DAB-radio slår fel

Statliga Teracoms lobbyverksamhet uppmärksammas. 
Efter den massiva negativa remisskritiken och Riksrevisionens underkännande av DAB-projektet vill Teracom bemöta vad bolaget tycker är myter om DAB i en ny påkostad skrift med namnet ”Myter & sanningar om digitalradio”. Skriften har nu distribuerats till riksdagens ledamöter.  Men "tilltaget" kritiseras av såväl politiker som expertis.

torsdag 28 maj 2015

Centeruppror mot DAB-förslaget

Avsluta diskussionen om DAB-radio en gång för alla.
Förslaget innehåller föråldrad teknik som ingen efterfrågar och som leder till sämre täckning, allt till en okänd kostnad om många miljarder skriver tio centerpartister i ett upprop i Ny Teknik. De uppmanar kraftfullt Centerpartiets, och andra partiers, beslutsfattare i denna fråga att rösta nej till att släcka ner FM-nätet och säga nej till utbyggnad av DAB-nätet. Att släcka ner FM-nätet och bygga upp ett nytt DAB-nät skulle innebära bortkastade miljarder på en föråldrad digital teknik som skulle ge sämre täckning än dagens FM-nät.

onsdag 27 maj 2015

Europeisk DAB-lobby trummas samman i Oslo

Konferens inför beslut om FM-förbud för lokalradion. 
"Hvorfor er et lite land i nord nå er ledende i en stor omlegging?"   
Konferensen Radioens digitale sprang 11 juni sätter fokus på norsk digitalisering och motsvarande i andra länder. Vi har merket en stor etterspørsel etter informasjon. Mange ønsker å vite mer om hva som skjer i Norge og hvorfor er et lite land i nord nå er ledende i en stor omlegging. Det er noen av årsaken til at vi etablerer denne konferansen, säger Ole Jørgen Torvmark, chef för företaget Digitalradio Norge. Konferensen är dock i alla delar styrd av DAB-lobbyn.

tisdag 26 maj 2015

Mobilt och fast bredband ökar kraftigt i Sverige

Fortsatt stark efterfrågan på snabbt bredband. 
Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Antalet bredbandsabonnemang via fiber uppgick till 1,4 miljoner - en ökning med 17 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband. Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms, på 100Mbit/s eller mer, fortsatte också att öka. 

söndag 24 maj 2015

Trög utveckling för DAB i Storbritannien

FM fortfarande viktigaste plattformen för radiolyssning.  
Enligt senaste mätningarna från RAJAR har lyssningen på samtliga digital plattformar ökat fyra procentenheter på ett år. AM/FM är dock fortfarande huvudplattformen med 54,3 % av all lyssning. Andelen för DAB är 25,9 % i kvartal 1 i år (jämfört med 23,7 året innan). Detta är fortfarande den högsta andelen DAB-lyssning i Europa, men DAB introducerades redan 1995 i landet. På andra och tredje plats ligger Norge med 19 % och Danmark med 14 %.

onsdag 20 maj 2015

FM-radion blir kvar i Sydafrika

Digitalradio DAB och DRM får utvecklas som komplement
I motsats till den norska försöket att lansera DAB genom att med lagstiftning tvinga bort FM-radion får digitalradio i Sydafrika istället utvecklas på marknadens villkor. Den sydafrikanska regeringens ICT Review Report SA föreslår att mediemyndigheten ICASA:s beslut från 2013 fastställes; att inga beslut om släckning av FM eller mellanvåg ska tas och att tillståndsgivning för DAB- och DRM-sändningar ska ske parallellt.

tisdag 19 maj 2015

Fortsatt tung kritik mot DAB-förslaget

Nödvändigt behålla FM-radion i Sverige
Förslaget att helt gå över till digitalradio och att redan år 2022 stänga FM-bandet är både dyrt och onödigt. Det finns plats kvar till fler kanaler, skriver telekom- och IT-veteranerna Bertil Thorngren och Patrik Fältström båda i Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i ett debattinlägg i Ny Teknik idag.

fredag 15 maj 2015

Radio/tv via marksändning och mobilt bredband sammanstrålas

Första testerna av ett nytt konvergerat rundradiosystem
Franska sändningsbolaget TDF och italienska public servicebolaget RAI har lanserat första fältproven med den nya hybrida rundradiosystemet LTE-A+ Broadcast från sändare i Paris och Aosta (Italen).  Man vill pröva möjligheten att konvergera LTE-tekniken (4G) med den vanlig DVB-infrastrukturen (DVB-T, DVB-T2). Detta sker i ett stadium när mobila telekomindustrin intresserar sig alltmer för eMBMS för distribution av främst video och radio/tv.

onsdag 6 maj 2015

Striden om norsk lokalradio till Stortinget [2:a uppdatering]

Öppen hearing hålls nu om DAB och FM inför beslut i juni 
20 maj kommer Stortinget hålla en "høring" om regeringens proposition med förslag om vilka kategorier lokalradio som ska kunna fortsätta sända FM och vilka lokala radiostationer som måste gå över till DAB-radio efter samma regler som de rikstäckande kanalerna. Den 9 juni planerar Stortinget att fatta sitt beslut som blir avgörande om en nedsläckning av FM äger rum 2017 eller skjuts upp.

tisdag 5 maj 2015

4G LTE kommer på 450 MHz i augusti [uppdaterat]

Bättre för strömmande media även för glesbygden i hela landet
Mobiloperatören Net1 som använder det gamla NMT450-bandet för mobilt bredband, har fått tillstånd att bygga om sitt nät med 4G-tekniken LTE. Operatören utlovar upp till 35 Mb/s till 99,8 procent av befolkningen. Därmed kan det också bli möjligt att kunna ta emot bl.a. digital radio och tv med stabil signal även i glesbygd och kustområden i Sverige och Norge.

måndag 4 maj 2015

Nya sändare för utvidgat FM-band i Brasilien

Tusentalet radiostationer migrerar från mellanvåg till FM
Amerikanska GatesAir har visat upp ett FM-system Flexiva FAX, som är avsett för frekvensområdet under nuvarande FM-bandet nämligen 76-88,1 MHz.     
Vi står inför en snar öppning av det expanderade FM-bandet, säger Rich Redmond produktchef på GatesAir. Our customers can be assured that we’ll be ready with systems as receivers for the proposed expanded FM band hit the market.

fredag 1 maj 2015

Irland: Inga planer på att stänga FM

Alla 43 radiostationer finns nu på gemensam app
Vi överväger inte någon utfasning av FM, säger en regeringstalesman. While there are no plans at present to roll out DAB services on a national basis, the Broadcasting Authority of Ireland will continue to monitor and consider the potential for the development of digital radio in Ireland. För första gången kommer nu alla public servicebolaget RTÉ:s FM-stationer tillsammans med 34 fristående radiostationer över hela Irland att vara tillgängliga på nätet via en gemensam kostnadsfri Radioplayer app. 

onsdag 29 april 2015

Mörkare framtid för DAB-radio i Danmark

Planerad nedsläckning av FM 2019 skjuts upp av politikerna. 
Politikerna har tagit intryck av radiobranschens hårda motstånd mot en förtida nedsläckning av FM. Efter en överenskommelse mellan kulturminister Marianne Jelved och de mediepolitikernai folketinget. Tidigare plan var att lägga ned FM i slutet av 2019 om mer än 50 procent av "lyssnandet sker digitalt" 2018. Nu ska beslutet istället tas efter att 50-procentsmålet nås och då också bilradio inkluderas. En nedsläckning sker då två år efter beslutet tagits. Just nu är det digitala lyssnandet (vilket inkluderar Internet) ungefär 26 procent. Själva DAB-lyssnandet i Danmark beräknas ligga på 17 %. trots att man introducerade DAB redan 2002.  

tisdag 28 april 2015

Känd försvarare av FM-radio bereder DAB-förslaget i Stortinget

Sannolikt att en stängning av FM-radio i Norge inte blir av - på länge
Överraskande har Ib Thomson från Framstegspartiet (Frp) valts som ordförande för Stortingets beredning av meldingen (propositionen) om DAB-radio. Thomson, veteran i famijie- och kulturkommittén, är Stortingets mest uttalade motståndaren mot att stänga FM-radion. 
Regeringspartnern Frp har tidigare sagt att förslaget att stänga FM-nätet ska göras om. Därmed upplagt för en politisk uppgörelse liknande den brittiska i slutet på 2013, som innebar att BBC måste fortsätta med FM-sändningarna på obestämd tid, skrev Aftenposten i juli 2014.

måndag 27 april 2015

Motion till centerstämma: Stopp för DAB och ingen släckning av FM

"Gammal DAB-teknik är fel signal i ett modernt Sverige"
Tillsammans med John Kåberg från Stockholmscentern har Niels Paarup-Petersen i Malmö motionerat till Centerpartiets partistämma i september mot att släcka ner FM-nätet i Sverige till fördel för ett nytt DAB-nät. Att släcka ner FM-nätet och bygga upp ett nytt DAB-nät skulle innebära bortkastade miljarder på en föråldrat digital teknik som skulle ge sämre täckning än dagens FM-nät. 

fredag 24 april 2015

Ingen "nedsläckning av FM" i Norge

Lokalradioförbund agerar mot den falska information som sprids i Europa
Efter att felaktiga uppgifter har spritts över hela Europa om att Norge helt ska stänga FM 2017 har Norska Lokalradioförbundet sett sig tvingad att gå ut med hela sanningen om DAB och FM i Norge. 
I ett pressmeddelande på engelska påminner man om att nedsläckningen av FM enbart gäller NRK och de kommersiella bolagen samt lokalradio i fem storstäder. 200 lokala kommersiella stationer och närradio fortsätter på FM.

onsdag 22 april 2015

Google har gett sig in i DAB-debatten

DAB är lika dumt som WAP en gång var
Kulturministerns besked om att man vill släcka FM-nätet 2017 har inte satt någon punkt för DAB-debatten i Norge. Nu har också Google kastat sig in i diskussionen. Jeg personlig lytter ikke så mye på radio, men mange gjør det, og hvis FM-nettet slukkes tror jeg de vil få seg en stygg overraskelse. Jeg frykter at utrolig mange ikke vil lytte på radio lenger, säger företagets Norge-chef Jan Grønbech till Kampanje. 

måndag 20 april 2015

Rockradio i London överger DAB för enbart online

Kan vara början på slutet för linjära plattformar för en del kanaler
TeamRock Radio lämnar DAB-nätet i juni för att istället koncentrera sig helt på poddradio och strömmande radio. Stationen avslutar nu ett två års DAB-kontrakt med distributionsbolaget Arqiva. Stationen har redan idag sina flesta lyssnare utanför Storbritannien.

Miljöpartiet i Norge vill behålla FM-radion

DAB-majoriteten i Stortinget minskar
Inför kommande stortingsbeslut i vår om att stänga FM-radion och gå över till DAB 2017 har Mijøpartiet De Grønne nu tagit ställning mot detta. DAB er en gammel teknologi som allerede er utdatert, sa Nikki Schei, som är digital rådgivare och ordförarkandidat i Miljøpartiet De Grønne, på Lokalradioförbundets konferens i Oslo i fredags.

DAB-lobby har manipulerat norsk mediepolitik

Ny mätning visar att bara var femte norrman lyssnar på DAB-radio. 
Färska lyssnarsiffror från Statitisk sentralbyrå visar på betydligt lägre lyssnarandel för DAB-radio än den andel som tidigare presenterats av TNS-Gallup och som ligger till grund för regeringens beslut om att stänga FM-nätet 2017 för NRK och de större kommersiella kanalerna. Enligt SSB:s Mediebarometer lyssnade 64 procent på radio 2014 (en långsam nedgång från 1991 då lyssningen var 71 %). Men endast 19 procent lyssnade dagligen på DAB-radio och fem procent på Internet. 

lördag 18 april 2015

Norsk lokalradio på FM får ett friare liv efter 2017?

Minister utlovar avreglering för de 200 lokala radiostationer som inte sänder DAB 
Regeringen föreslår Stortinget att FM-nätet ska stängas för public service och de stora kommersiella bolagen 2017. Detta inkluderar 23 större kommersiella lokalradiostationer som sänder i de fyra största städerna som enbart får fortsätta sända med DAB+.  I övriga landet får lokala kommersiella stationer och närradio fortsätta att sända på FM - om man inte vill gå över till DAB-nätet. 

torsdag 16 april 2015

Norge enda land i världen som inför DAB-radio med tvång

Picture: Oppland Arbeiderblad
Miljoner utländska bilister i radioskugga varje år. FM blir kvar för lokalradio. Politisk strid väntas.
Norska kulturministern säger att villkoren för en en släckning av FM-nätet nu uppfyllts d.v.s. att hälften av befolkningen "lyssnar digitalt". Därmed vill regeringen släcka FM-nätet för NRK och de stora kommersiella aktörerna (SBS och MTG) 2017 regionvis samt för de kommersiella lokala stationerna i några storstäder. Lokalradio i övrigt (kommersiell och närradio) får fortsätta med FM i övriga landet. 

tisdag 14 april 2015

Riksrevisionen dömer ut övergång till DAB-radio

Granskningsrapport pekar på betydande risker. Rimligt att behålla FM-radion.
Den planerade övergången till digitalradio innebär ­betydande risker och är troligtvis inte samhällsekonomiskt lönsam. Det bästa är att ­behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio, skriver riksrevisor Margareta Åberg på DN Debatt idag. Med tanke på den kraftfulla kritiken mot DAB-utredningen i den nyligen avslutade remissomgången är det nu sannolikt att Riksrevisionens rapport innebär slutet på 20 års försök att införa DAB-radio i Sverige.

måndag 13 april 2015

FRA om DAB-förslag: Negativa konsekvenser för totalförsvaret

Även Försvarets Radioanstalt motsätter sig föreslagen digitalradioövergång
I den konsekvensanalys som presenteras av utredaren saknas en analys av hur totalförsvaret påverkas verksamhetsmässigt och ekonomiskt. FRA är av uppfattningen att förslaget om övergång till digitalljudradio i dess nuvarande form får långtgående negativa konsekvenser for totalförsvaret i Sverige. 

söndag 12 april 2015

Dansk informationskampanj om övergång till DAB+ ställs in

Osäkerheten om DAB-radions framtid fortsätter
Bakgrunden till den inställda kampanjen gentemot konsumenterna, som även skulle ha innefattat en släckning av FM-radio 2019, är att partierna bakom medieavtalet 2015-2018 inte ännu lyckats träffa ett tilläggsavtal om digitalradio. Därmed kan inte kampanjen genomföras på de villkor förutsatts i den planerade utlysningen av DAB+ kanaler. Därmed kan också de anbud på kampanjen som lagts av fem reklambyråer annuleras av Kulturstyrelsen.

torsdag 9 april 2015

Lokal radio och tv går samman i Sverige

Ny mediestruktur växer fram. Känd samhällsdebattör i ledningen
Jag vill stärka motkraften till dagens urbaniseringspolitik. Politikerna måste vakna, Den lokala demokratin måste erövras på nytt, säger Lotta Gröning, journalist och historiker som nu väljs till ordförande för Community Media Sweden, en ny paraplyorganisation för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) och Närradions Riksorganisation (NRO). 11 april samlas representanter för de två riksorganisationerna i Uppsala och bildar Community Media Sweden (CMS). 

fredag 3 april 2015

Kraftfullt motstånd i remissen om DAB-radioförslaget

Förödande kritik från tunga myndigheter, högskolor och experter. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remisser - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt. 

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Lista över alla hittills kända yttranden redovisas nedan.

onsdag 1 april 2015

Planerad DAB-radio innebär försämrad ljudkvalitet

Oacceptabelt paradigmskifte menar svenska ljudtekniker om DAB-förslaget. 
Allt fler brittiska DAB-stationer sänder nu enbart i mono.
Ljudtekniska Sällskapet är en organisation som i remiss underkänner DAB-radioförlaget, eftersom det leder till försämrad ljudkvalitet för SR:s kanaler. Ju fler kanaler som läggs in i en och samma multiplex ju mindre blir bandbredden. Därmed blir det billigare, men på bekostnad av sämre ljud.
Närmaste tiden kommer man, enligt RadioWise, i Storbritannien lansera 14 nya nationella DAB-radiostationer som alla kommer att sända i mono och därmed spara in på bandbredd i multiplexen. Särskilt anmärkningsvärt är att musikkanaler som JazzFM och Planet Rock inte kommer att sända i stereo.

måndag 30 mars 2015

Kulturministern begär time-out för DAB+ i Danmark

En skeptisk radiobransch och DAB-kritik från svenska PTS påverkar.
Sändningstillstånd för det tredje DAB-blocket kommer att fördelas först när en ny reviderad körplan är på plats. Kulturministern har själv begärt en time-out enligt MedieWatch. Danmark har sedan 2002 sänt DAB, men satsar nu på att övergå till den nyare varianten DAB+. Debatten om en omprövning av digitalradiosatsningen har senaste tiden handlat mycket om det är rimligt att släcka FM-nätet 2019, om än alls. 

söndag 29 mars 2015

Tveksamt SVT i remissen: Inga tv-avgiftsmedel till SR för DAB

Skjut upp ev. digital övergång för radio. Först omställning för tv i marknätet  
I sitt remissvar anser Sveriges Television att SR och UR inte bör tilldelas särskilda medel för programverksamhet i DAB. Till skillnad från kostnaden för radiodistribution (som kan lånefinansieras) förutsätter en ökad innehållsproduktion ett långsiktigt åtagande i form av en höjd tv-avgift. Det finns enligt SVT:s mening andra prioriteringar inom public service som är viktigare ur såväl ett publik- som ett samhällsperspektiv, något som inte utretts av utredningen. 

lördag 28 mars 2015

DAB-remiss: För tidigt stängd FM-radio motverkar trafiksäkerheten

Tar 30 år att byta ut fordonsparken. Bilistintressen ignorerades av utredaren
BIL Sweden är kritisk mot att utredningen glömt bort fordonstrafiken. Organisationen har begärt en dialog utredaren dock utan resultat. - Att byta ut fordonsparken tar snarare 30 år än de 15 år som angavs i utredningen. Medellivslängden för en personbil är ca 17 år i Sverige, vilket betyder att drygt hälften av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att vara i bruk år 2030.