lördag 28 oktober 2023

Politiskt avtal stoppade stängning av FM-radion i Bayern

Starkt branschmotstånd knäckte mediemyndighetens planer


Den hotade FM-avstängningen i Bayern 2025 är borta från agendan, vilket framgår av koalitionsavtalet som 26 oktober 2023 undertecknades av CSU och De fria väljarna. I avtalet står det att man vill förlänga FM-frekvenserna till 2035. ”FM kommer bara att stängas av när den privata radiobranschens ekonomiska bärkraft tillåter detta,” skriver partierna.


Ett storbråk om FM och DAB hade seglat upp i tyska delstaten Bayern inför konferensen Mediedagarna i München, trots att delstaten är där DAB-radio har starkast ställning i Tyskland. Stora delar av den kommersiella radiobranschen har protesterat mot myndighetsplanerna på påbörja nedstängningar av FM i och med nuvarande sändningstillstånd börjar löpa ut 2025. 

söndag 8 oktober 2023

FM-radion biter sig fast i Norge

Lokalradion behåller sina befintliga FM-licenser till 2031

Idag marksänder nationella radiokanaler i Norge enbart på DAB, medan FM fortfarande är huvudplattformen för lokal radio. Regeringen skrotar nu sitt tidigare förslag om att åter utlysa alla FM-koncessioner 2025 och föreslår i statsbudgeten att lokalradiostationerna får behålla sina koncessioner till 2031.  

Vad som sedan händer med FM i Norge är ännu svårt att förutse, men erfarenheterna från omvärlden talar för att FM blir kvar. Inga andra länder har ännu inte ersatt FM med DAB.