lördag 10 december 2022

Norsk FM-radio säkrad för ytterligare ett decennium

Stortingsuppgörelse ger lokalradio överlevnadsmöjligheter.

Regeringskoalitionen Arbetarpartiet och Senterpartiet tillsammans med Socialistiska Venstre säkrar politisk majoritet så att närradiostationerna inte behöver ansöka om nytt tillstånd för att sända på FM utan att dessa förlängs direkt utan ny ansökningsprocess 2025.  Detta är goda nyheter för för de som idag sänder och lyssnar på lokalradio vars överlevnad hänger på att inte vara beroende av en kostsam övergång till DAB-systemet. Det gäller såväl kommersiell som ideell lokalradio.


I samband med att förslaget till statsbudget lades fram föreslogs att det skulle bli en ny ansökningsomgång till närradion under perioden 2027 till 2031. Från 2017 har närradion fått sina tillstånd direkt förlängda två gånger, senast för perioden 2022 till 2026, och närradion har hörts på deras argument att en förnyad sökprocess skulle vara arbetskrävande och ge liten förutsägbarhet.

onsdag 26 oktober 2022

Statligt stöd för närradion nu säkrad i Australien

6 miljoner lyssnar varje vecka på 450 radiostationer
Närradiosektorn har välkomnat den nya regeringen första budget. Den innebär ett välbehövlig finansieringsstöd för community radio på 88 miljoner dollar (AUS) (motsvarande 622 miljoner sv kronor) under de kommande fyra åren. Budgeten levererar ett åtagande före valet från den nya regeringen att tillhandahålla finansieringssäkerhet till över 350 sändningsföretag i samhället som tillhandahåller över 500 sändningstjänster runt om i landet, säger Jon Bisset, VD för Community Broadcasting Association of Australia,

Denna budget erkänner den viktiga roll närradio spelar i en allt mer koncentrerad mediemiljö. Denna finansiering kommer att förbättra hållbarheten i vår sektor som fungerar som en av de enda återstående lokala källorna till nyheter och information, särskilt i regionala och avlägsna samhällesäger Jo Curtin, VD för Community Broadcasting Foundation (CBF) sa att finansieringen skulle ha en positiv inverkan på sektorns hållbarhet och medielandskapet.