tisdag 22 juli 2014

Digitalradiostart i Sydafrika

Första sändningarna med digitalradio på mellanvåg i Sydafrika
De första sändningarna med DRM30 i Sydafrika på mellanvåg startade 1 juli av Radio Pulpit på 1440 kHz med en 25 kW sändare, som man använder 10 kW för att sända DRM30. Sändningarna, som kan bestå av två programkanaler och extra datatjänster på frekvensen, når Stor-Pretoria och delar av Johannesburg.