torsdag 29 juni 2023

Om tio år lyssnar vi på radio mest on-line istället för marksändningar

Tyskland visar vägen:  Idag är FM fortsatt stark medan DAB stagnerar
För drygt sex år sedan presenterade den federala regeringen en handlingsplan för att gå över till digital radiosändning. Inget avstängningsdatum för analog distribution av radio via FM angavs. Enligt den senaste medieanalysen lyssnar fortfarande 89% av befolkningen i Tyskland på FM-radio varje dag. 15,1 procent använder DAB+ varje dag, nätradio har en daglig räckvidd på 9,1 procent. Enligt journalisten Volker Nünnings rapport verkar handlingsplanen från 2017 ha glömts bort i mediepolitiken: Digitaliseringen av radio går bara långsamt, också för att marknadsaktörerna har olika intressen. Bl.a. ett marknadsledande sändarbolag delar observationerna i rapporten.

torsdag 1 juni 2023

Finns det en framtid för marksänd kommersiell radio?

Linjär radio har marginell andel av reklamkakan i Tyskland ...och Sverige.
Organisationen för kommersiell radio och tv i Tyskland Verband Privater Medien (VAU) har publicerat en marknadsanalys baserat på det gångna årets resultat. Linjär radio (FM, DAB, kabel) har enligt VAU endast 0,2% av den totala reklamkakan med nettointäkter på 25,7 miljarder euro. Kommersiell radio har också en del av online-delen, med strömmande audio med poddar och play etc, som har 2,8% av reklamkakan. På årsbasis ökade linjär radio med 2,7% under 2022, medan radio online ökade med 15%. Som jämförelse har kommersiell radio (alla plattformar) i Sverige ca 2% av totala nettointäkterna.