fredag 22 september 2017

DAB-visionen att använda FM-bandet till annat släcks

Inget land vill diskutera med Norge om alternativ användning av FM
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått kalla handen när man försöker

diskutera alternativ användning av FM-bandet med sina kollegor i andra länder. På konferensen Frekvensforum i Oslo 20 september diskuterades bl.a. 5G men också vad man ska använda FM-bandet till om Norge helt går över till DAB 2022. Här gavs ett besked som nu släcker hoppet om att bandet ska nyttjas för andra samhällsnyttiga eller kommersiella ändamål.

måndag 18 september 2017

FM-stängning ifrågasätts av Norges näst största tidning

En granskning av Riksrevisorn kan minska missnöje och misstankar kring DAB-beslutet  
Dagstidningen Aftenposten kräver på ledarplats 17 september att släckningen av nationella FM-nätet i Norge bör granskas. Detta sker inför stängningen av NRK:s FM-kanaler i Oslo, Akershus, Østfold och Vestfold 20 september då mer än 1,8 miljoner norrmän tappar dessa kanaler. Tidningen skriver att Norge är snart det första landet i världen som inte längre har FM. Frågan är om det är något att skryta om.

lördag 16 september 2017

Nej till medieskatt för framtidens public service

Public servicerådet föreslår en ny organisation med tydliggjort publicistiskt uppdrag.
Den parlamentariska public servicekommittén har till uppgift att bl.a. föreslå ny finansiering av public servicebolagen om tv-mottagaravgiften avskaffas. Enligt vad som nyligen läckt ut kommer utredningen att i oktober föreslå en medieavgift som läggs på skattsedeln. Detta är också en modell som är aktuell i Danmark och Norge. Public servicerådet (PSR) avvisar redan nu en sådan modell och föreslår en helt annan lösning som innebär en ny distributionsstruktur och en sammanslagning av de tre bolagen. PSR vill skilja ut public services publicistiska uppdrag från övrigt programutbud.

söndag 10 september 2017

EBU-studie vill visa på att DAB är mest kostnadseffektivt för radio

En granskning visar dock att EBU undviker avgörande frågeställningar
EBU har gjort en undersökning EBU Tech Review 2017 Cost-benefit analysis of FM, DAB, DAB+ and Broadband, som vill visa på att DAB är betydligt mer kostnadseffektivt för radiodistribution än såväl FM som mobilt bredband. En närmare granskning av Digital Radio FM Insider visar dock att studien utelämnat viktiga aspekter. Det handlar bl.a. lyssnares kostnader för att byta mottagare, mervärdet för lyssnare att på Internet få ett betydligt större utbud och bättre ljudkvalitet än DAB, vilken roll fast bredband och Wifi har för mottagningen av radio i smartphones liksom den totala avsaknaden av DAB i smartphones som nu blir en global plattform för radio. 

Läs mer här om EBU-studien och granskningen av denna.

måndag 4 september 2017

Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig

Påtvingat teknikskifte ifrågasätts av allt fler.  Kan lyssnarna lita på NRK?
Motståndet mot att ersätta de rikstäckande FM-näten med nät byggda digital DAB+ teknik var påtagligt redan några år innan slutgiltiga beslutet i Stortinget 2016 om den FM-släckning som nu pågår. En analys pekar på att NRK hamnat i prekärt läge. Opinionen har visat sig i dagstidningarnas ledare, krönikor, expertuttalande och läsarinlägg liksom i sociala medier. Lyssnarnas kritik har varit förödande. Kortfattat handlar det om att ilskan över att tvingas över till en teknik som man upplever har stora brister ifråga om räckvidd, ljudkvalitet, hanterbarhet och säkerhet. En systemskifte som man aldrig bett om och nu dessutom får betala för.

Radiolyssnandet i Norge fortsatt ned för NRK, upp för lokalradio

NRK skiftar till DAB och får nu 14% lägre lyssnartal än förra året. FM-radio blir vinnaren.  
Totalt hade NRK vecka 33 en daglig uppslutning på 43,0%. Detta är en minskning med 14% jämfört samma vecka 2016, då NRK hade totalt 49,0% enl PPM-mätningar. Ser man på de enskilda kanalerna har NRK P1 gått från 33,4% i vecka 33 förra året till 27,6 i år. NRK P2 är relativt bättre, från 5,7% i fjol till 5,3% i år.

torsdag 31 augusti 2017

Norskstyrd satsning på smartphones med DAB+ ett fiasko

Tillverkare satsar istället på smartphones med FM-radio.
För mer än ett år sedan lanserades i Paris på konferensen Radiodays Europe en smartphone som var den första (och hittills enda) som kunde användas för att lyssna på DAB+ radio. Detta hyllades av naturliga skäl inom DAB-branschen eftersom man insåg att det är nödvändigt att DAB - liksom FM - måste finnas i smartphones som blir den globalt allt vanligare plattformen för att lyssna på radio.  Smartphone LG Stylus 2 finns fortfarande i Norge, men den visar sig numera omöjlig att få tag i.

fredag 25 augusti 2017

Inför politiskt hot om nedskärningar ändrar DR kurs och blir mer dansk

Kulturministern: "Det är söt musik i mina öron".
Höjda journalistiska ambitioner, mer danskt innehåll och digitala satsningar för DR, Satsningarna kommer att kosta cirka 100 miljoner danska kronor per år. De ska betalas bland annat med att sammanlagt mellan 55 och 65 tjänster rationaliseras bort. Även nyhetsledningen ska bantas. Vi genomför en kursändring så folket under de kommande åren får ett DR med ännu tydligare public service-profil, säger DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn.

Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige

Åttaårig tillståndsperiod indikerar att DAB nu är ute ur bilden.
Myndigheten för press, radio och TV har nu utlyst tre tillstånd för nationell FM-radio, liksom 35 regionala och lokala tillstånd. Gäller perioden 1 aug 2018 - 31 juli 2026. Ungefärliga täckningen för de nationella tillstånden blir drygt 80 procent. De regionala och lokala tillstånden gäller 21 områden med varierande täckning men som mest ett län.

fredag 18 augusti 2017

Granskning av DAB-beslut i Stortinget krävs nu i Norge.


DAB-lobbyn, som har satt den politiska agendan, är vinnaren i ett tioårigt spel
I takt med att NRK stänger av sina FM-sändare regionvis har motståndet mot övergången till DAB+ ökat. Allt fler ifrågasätter den nu tioåriga beslutsprocessen som ledde till att politikerna tog det världsunika beslutet att stänga FM-nätet. Riksrevisionen har nu fått en begäran om granskning av Stortingets beslut om FM-stängning. I skrivelsen kritiseras övergången till DAB-radio ifråga om beredskap på grund av sämre täckning, avsaknad av analys ifråga om samhällsekonomi och miljö och kommersiell påverkan. Beslutet baseras på felaktig information.

måndag 14 augusti 2017

Världens snabbaste mobilnät marginaliserar DAB-radion

Mobilnäten i Norge ökar utrymme för radio och tv.   
Enligt statistik från Ookla har Norge nu världens snabbaste mobilnät. Efter hård konkurrens mellan operatörerna har Norge gått från 11:e plats till första plats på ett år. Den genomsnittliga datahastigheten på mobil har ökat med 69 % och ligger nu på 52,6 megabit per sekund. 
Telenor, Telia och Ice.net har nyligen investerat miljarder i utvecklingen av sina 4G-nät, som ska nå alla norrmän. Den geografiska täckningen blir dessutom bättre än för marksänd radio som DAB+.

söndag 13 augusti 2017

DAB-radio i Hongkong försvinner nu helt

Sjuårigt projekt slutade i fiasko. Tekniken når inga framgångar i Asien.
Som tidigare rapporterats beslöt Hongkongs mediemyndighet i mars efter utredning att digitalradion skulle upphöra inom sex månader. Tidigare hade de tre kommersiella operatörerna gett upp och den 3 september drar public servicebolaget RTHK ur proppen. Hongkong var det enda ställe i Asien där DAB hittills har kunnat etableras med en bredare satsning, men lyssnarna blev alltför få.
Läs mer