fredag 24 mars 2017

Ny undersökning i Norge: Endast 3 av 10 är positiva till DAB

Majoritet av norrmännen fortfarande emot digitalisering av radion.
I en undersökning som genomfördes av Respons Analyse svarar 55% av de tillfrågade att de är negativa till införandet av DAB-radio i Norge. Endast 31% är för. Det er vanskelig å få stor entusiasme for en omlegging som folk ikke oppfatter som et stort fremskritt. Dab betyr nok mer for dem som sender radio enn de som mottar radio, tror professor Frank Aarebrot, som är ansvarig för undersökningen.

Stenbeckskoncernen minskar i linjär radio och tv

MTG säljer sina baltiska radiostationer
MTG säljer sina radio- och tv-verksamheter i Estland, Lettland och Litauen till riskkapitalbolaget Providence Equity Partners för 115 miljoner euro. I affären ingår radiostationerna Star FM och Power Hit Radio i Estland, Star FM i Lettland och Power Hit Radio i Litauen. Man gör sig av med sina tre TV-kanaler i Estland, fem i Lettland samt tre i Litauen, liksom videostreamingtjänster och den enda satellitplattformen i Baltikum.

tisdag 14 mars 2017

Radiolyssningen i Norge rasar när FM-nätet släcks

NRK får svårt att komma undan ett fiasko 
11 januari var det stort väsen när Nordlands fylke var det första att släcka FM-nätet för rikssända radioprogram - och här var man först med att nu endast kunna lyssna på NRK via DAB+.  Detta har nu fått dramatiska konsekvenser. Innan släckningen lyssnade 74 procent av invånarna i Nordland på radio. Efter släckningen bara 64 procent. Nästan var sjunde radiolyssnare har därmed slutat lyssna på radio när DAB blev enda alternativet.

Norska yrkesförare: Efter FM sämre radiotäckning med DAB

Katastrofalt dåligt utfall för NRK efter FM-radiosläckning i fyra fylken
Norska åkeriförbundet (NLF) har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Nordland, Trøndelag, Møre och Romsdal med nedslående resultat:  Tre av fyra uppfattar DAB-täckningen än den tidigare.  Sju av tio tror också detta utgör en säkerhetsrisk. Övergången från FM till DAB godkändes under förutsättning att beredskapen togs om hand. Responsen från medlemmar i de län där FM-nätet nu släckt indikerar att detta inte är fallet, säger VD för NLF, Geir A. Mo, i ett pressmeddelande.

torsdag 9 mars 2017

80 nya FM-frekvenser för reklamradion i Sverige

DAB-lobbyns argument om brist på frekvensutrymme nu överspelat
Post- och telestyrelsen (PTS) har nu informerat branschen om arbetet med att ta fram nya FM- frekvenser för reklamradion. Prioriteten för PTS har varit att skapa frekvenser för minst tre nationella nät, något som verkar lyckas. Dessutom ska man hitta så många regionala och lokala frekvenser som möjligt. Sedan arbetet startade förra året har PTS koncentrerat sig på frekvenserna för nationell reklamradio och
går nu vidare med de regionala och lokala frekvenserna.

onsdag 8 mars 2017

Ledare: Ställ upp på lokal radio!

Framtida norsk radio i statlig eller utländsk ägo, och enbart rikstäckande?
Politiker, som navigerar via backspegeln, föreslår att man även ska ge public service-stöd till en nationell kommersiell radiokanal (läs: DAB), men inget till lokal radio. Därmed kommer utlandsägda reklamoligopolen att tävla om den statliga potten.  Med sina cirka 200 FM-stationer har Norge fortfarande en av de mest dynamiska och välorganiserade lokalradiosektorerna i norra Europa. Men politikerna verkar vilja bli av med både det lokala och det norskt förankradeDet som finns på FM.
Läs hela ledaren

tisdag 7 mars 2017

Låt public service driva sändningsverksamheten själv

Teracom bör inte omvandlas till ett statligt bredbandsbolag
Statligt ägda Teracom AB har ett samhällsuppdrag att ansvara för drift av marknäten för radio och tv i Sverige. Detta omfattar i dag ca endast en tredjedel av bolagets omsättning. Övrigt, bl.a. telekomtjänster och verksamhet utanför Sverige, ligger utanför detta uppdrag. Denna förändring är ett uttryck för ”mission creep” där en ambitiös företagsledning fått fria händer att utveckla företaget utanför de ursprungliga ramarna. Public servicerådet kritiserar nu regeringens ambition att omvandla Teracom till ett statligt bredbandsbolag. Företaget bör istället avvecklas.

Politisk majoritet vill bryta ut konserthus och orkester ur DR

Fortsatt tuffa nedskärningar väntas för dansk public service
DR ska enbart vara ett mediehus och inte driva egen orkester och konserthus säger Dansk folkeparti enligt Politiken.  Hvis min idé – min tanke – blev ført ud i livet, ville DR umiddelbart stå tilbage som en institution, der alene skulle koncentrere sig om at producere medieindhold, mens Det Kgl. Teater med orkestre og kor fra DR til gengæld ville komme til at stå på fire ben – skuespil, ballet, orkestre og sang – og dermed umiddelbart styrket som en national kulturinstitution i verdensklasse. Det kunne blive et smukt syn," säger
kulturminister Mette Bock (LA ) i Jylland-Posten

måndag 6 mars 2017

DAB-adaptrar kan inte förmedla trafikinformation i Norge

Bilistorganisation varnar för att i bilradion välkänd funktion nu saknas
Ett fåtal av dagens DAB adaptrar möjliggör trafikmeddelanden som avbryter andra radioprogram varnar bilistorganisationen NAF. Detta är ett välkänd funktion i FM-radion. Oavsett vilken radiostation du lyssnar på, lyssnar på annan musik via bilradion eller har skruvat ner volymen bryter trafikmeddelanden igenom om Traffic Announcement (TA) är påslagen, säger kommunikationskonsult Nils Sødal
. En särskild trafikkanal är bara en halvvägslösning.

söndag 5 mars 2017

Statligt mobilnät 700 MHz-bandet i Sverige möter motstånd

Norsk myndighet och svensk IT-expertis väljer väljer 8 gånger billigare lösning
En av Sveriges främsta it-experter hävdar att Sverige har halkat efter andra länder när det
gäller utbyggnaden av 5G. Anledningen är att regeringen har stoppat utbyggnaden i 700 MHz-bandet. Vi var först med frigöra 700-bandet, men den här förseningen och det här skyttegravskriget har lett till att vi nu ligger bland de sista länderna i världen, säger it-experten Patrik Fältström till Sveriges Radio P1.
Nasjonal Kommunikationsmyndihet (NKOM) i Norge, motsvarigheten till svenska PTS, rekommenderar istället att 700 Mhz-bandet släpps till kommersiella mobiloperatörer. Dessa ska ge kris- och beredskapsmyndigheter tillgång till näten. Lösningen ger betydligt bättre täckning till avsevärt lägre pris för krisberedskapen.

söndag 26 februari 2017

Framåt för lokalradio när rikskanaler går över till DAB i Norge

Minskat lyssnade på NRK efter FM-stängningen påbörjats.
Succé med DAB hävdar NRK.

Sedan stängningen av FM-nätet inleddes i Nordlands fylke 8 februari och senare fortsatte i Tröndelag, Møre och Romsdal har NRK nu märkbart färre lyssnare, enligt mätningar i vecka 7, med en daglig närvaro av 45,7%. Det är sämre än motsvarande tidpunkt 2016 då man nådde 48,6%.  Stängningen ska fortsätta stegvis över landet och avslutas i december. Lokalradio fortsätter på FM (utom i de största städerna). Ökad skepsis och irritation bland norska radiolyssnare, som är mer utsatta av skiftet än i de andra länderna som sänder DAB-radio.     

lördag 25 februari 2017

Sverige och Finland har billigast mobila bredbandet

Norge släpar efter på mobilt och fast bredband
Sverige hade det näst billigaste mobilabonnemanget med minst 100 samtal, 140 sms och 2 Gbyte data till priset 145 kronor per månad. Endast Finland hade ett billigare sådant abonnemang bland de 15 jämförda länderna. Danmark ligger också bra till medan Norge har nästan dubbelt så höga konsumentkostnader än sina närmsta grannländer.  Prisutvecklingen får stor betydelse för hur medieutvecklingen i de nordiska länderna nu sker, såväl tekniskt som mediepolitiskt.