fredag 2 april 2021

DAB-radio har nu upphört på Irland.

Radiolyssnarna visade inget intresse för DAB

Den 31 mars 2020 kl. 1104 upphörde public servicebolaget RTÉ med att sända i sitt nationella DAB+ -nät. Nischradiokanalerna RTÉ Gold, RTÉ 2XM, RTÉ Radio 1 Extra, RTÉ Pulse och RTÉjr Radio fortsätter enbart på Internet medan huvudkanalerna  med RTE Radio 1 i spetsen fortsätter på FM och online. Radio 1 finns också på långvåg 252 kHz som täcker hela brittiska öriket. 

RTÉ säger att beslutet att upphöra med DAB grundar sig på tre huvudfaktorer - det faktum att DAB var den minst använda plattformen i Irland och att RTÉ är det enda irländska radiobolaget som sänder DAB samt kostnadsbesparingar.

En undersökning som gjorts på RTE:s uppdrag visar att endast 0,5% av vuxna i Irland lyssnar på radio via DAB medan 77% lyssnar på FM.

Läs mer

onsdag 17 mars 2021

The Final Countdown - Framtiden för DAB-radio snart slut - [Uppdaterad]

Ett pyramidspel som i 25 år kostat skattebetalarna miljarder

Public Access Nordic har länge följt utvecklingen på radioområdet i Sverige, Norden och övriga världen. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt de försök som gjorts efter 2004 för att introducera DAB som en digital plattform för marksänd radio. Att DAB skulle ersätta FM-radion är dock något som radiolyssnarna aldrig efterfrågat. Idag utmanas FM-radion enbart av digitalradio via Internet. Trots detta fortsätter särintressen bakom DAB-systemet med en omfattande lobbyverksamhet i Europa, men också i andra världsdelar. I en del länder har lobbyn lyckats föra politikerna bakom ljuset, men i de flesta länder inte alls. Man lyckades stänga FM i Norge, men samtidigt inte i Sverige. Lobbyverksamheten fortsätter sannolikt länge till eftersom detta är enda chansen för DAB att överleva. Fria marknadskrafter skulle annars snabbt ta död på systemet.

5G Broadcast receiver (Austria)

Redaktionen har noterat att särintressen bakom DAB aldrig svarar på kritik mot bristerna i systemet. Därför gör vi här en rejäl genomgång av problematiken kring DAB-systemet. Vi sammanfattar läget för DAB idag med fakta, analys och slutsatser.  Vi välkomnar synpunkter och kommentarer, i synnerhet från de som inte delar våra slutsatser. 

söndag 13 december 2020

FM-radio nu obligatorisk för nya bilar i Finland

DAB fortfarande inte på agendan.

Finlands riksdag har godkänt reformen av lagen om elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande lagar. Ändringen av fordonslagen säkerställer finländarnas möjlighet att lyssna på inhemska FM-radiokanaler i bilen också i framtiden.


FM-radions position i nya bilar i Finland får en ny typ av säkerhet med lagändringen. I artikel 25 i den reviderade fordonslagen, som träder i kraft den 21 december, anges att radiomottagare i nya bilar som säljs i Finland ska kunna ta emot FM-radio.

tisdag 8 december 2020

Traditionell public service och tv har nått kritisk punkt

Brittisk mediemyndighet menar att Internet förändrat spelplanen dramatiskt

Traditionell linjär public service radio och TV kan knappast överleva om inte lagar och regler ändras. Det är mediamyndigheten Ofcoms slutsats utifrån sitt utredningsprojekt "Small Screen: Big Debate".

Public service har nått en kritisk punkt. Publiken vänder sig från de traditionella kanalerna för att istället nyttja streamingkanaler och online tjänster. Förra året tittade endast 38% av åldersgruppen 16-34 år på traditionell TV. En av fyra tittare på nätet säger att de kan tänka sig att om fem år inte längre titta på traditionell tv. Endast 24% i åldern 15-24 lyssnar på linjär radio.


Lagar och regler är utformade under tiden före internet. Utan radikala förändringar till stöd för public service, att gå från att sända sina kanaler över etern till online, kan läget bli akut menar Ofcom.

onsdag 2 december 2020

DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

(Oplands Arbeiderblad)

FM-avstängningen negativ för de nationella kanalerna, enligt norska mediemyndigheten.

Med en minskning med mer än 12 procent, eller 66 miljoner norska kronor, försvagades Bauers och NENT:s lönsamhet avsevärt förra året.

De lokalradioföretagen omsatte 226 miljoner norska kronor förra året. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med föregående år. Siffrorna visas i en finansiell rapport om mediebranschen som mediemyndigheten står bakom. Ökningen för lokalradio beror främst på ökad reklamförsäljning.

onsdag 28 oktober 2020

En trovärdig illusion av musik

Ny bok om den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Alf Björnberg, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet – skildrar den svenska hifi-kulturens historia: de föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster som har präglat användningen av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan introduktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. Genom framför allt tidskrifter och dagspress kartläggs hur experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljudapparater, men också hur olika användare utformade en delvis avvikande hantering av dessa apparater.

torsdag 17 september 2020

Försök med digitalradio på FM-bandet i Köpenhamn

Långsiktigt försök berör även Sverige.
Radio- och tv-nämnden beviljade 31 august 2020 Open Channel Aps i Köpenhamn bedriva försöksverksamhet med digital radio DRM+ på FM-bandet i kommande 12 månader, men kan förlängas ytterligare två gånger à 12 månader.  Sändningarna planeras komma igång under sista kvartalet i år på frekvensen 86,5 MHz, 500 Watt ERP og med en bandbredd om 200 kHz, vilket ger plats till två DRM+ kanaler. På varje DRM+ kanal är det 186,4 kbps kapacitet med plats för tre digital radiokanaler med slideshow, totalt sex digital radiostationer kan således sändas här. Ambitioner finns att involvera Öresundsregionen och eventuellt samverka med någon annan FM-station på den svenska sidan. 

Nya digitalradiomottagare på konsumentmarknaden i Indien

Marksänd DRM+ kommer nu även på FM-bandet. Största utmaningen för DAB hittills.
Kinesiska Gospell, schweiziska StarWaves (med bl.a. ”TukTuk Radio”) och indiska Avion har lanserat nya modeller av DRM-mottagare för fast bruk och bilradio. Till skillnad mot tidigare har de flesta mottagare nu även anpassats för DRM för alla rundradioband; mellanvåg, kortvåg och VHF-band I-III inklusive FM-bandet (DRM+). 
I en artikel i radiobranschtidskriften Radio World framkommer det att blir möjligt att anpassa nuvarande analoga FM-mottagare även i mobiltelefoner till DRM+ utan någon extra hårdvara. Detta är särskilt intressant för Indien där en mycket stor andel av befolkningen lyssnar på radio i sina mobiler och smartphones; online eller på FM. 

fredag 17 juli 2020

Marksänd digitalradio kan komplettera analog radio i Sydafrika

En pyrrusseger för DAB-lobbyn. FM-stängning inte på dagordningen

Den sydafrikanska ministern för kommunikation och digital teknik, Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams, har utfärdat direktiv angående införandet av digitala lradiosändningar i Sydafrika med rekommendation för både DRM (för AM- och FM-banden) och DAB+. Detta beslut är det första i världen som de bägge europeiska standarder DRM och DAB+ som ITU rekommenderat. Syftet med direktivet är främst en optimal fördelning av radiofrekvenser för det sydafrikanska tredelade systemet för public service, kommersiell respektive community radio (närradio).

Det finns inga politiska beslut om att att DAB och DRM ska ersätta FM och mellanvåg. Det visade sig under en tidigare remissomgång att finnas ett starkt motstånd mot detta. Huvudskälet var att det skulle bli för kostsamt för lyssnarna. Nu får dessa digitala system tävla på marknadens villkor med de etablerade analoga. Och dessutom konkurrera med mobilt bredband via smartphones.  Beslutet har föregåtts av en flera års intensiv lobbying av främst WorldDAB som är ökänt för att dölja alla obekväma problem med DAB-tekniken. 

Läs mer här


torsdag 2 juli 2020

Brittisk kommersiell FM-radio kan fortsätta till 2032. (Uppdaterad)

Analog stängning inte längre i sikte trots starkt digitalt lyssnande.
Lyssnarna på populära radiostationer, som Classic FM och TalkSport, kommer att kunna få tillgång till sina favoritprogram under ytterligare tio år trots snabba förändringar av teknik och radiolyssning. Mediaministern John Whittingdale har nu beslutat hur kommersiell radio kommer att licensieras under det kommande decenniet.

Nästan 60 procent av all radiolyssning sker nu digitalt (DAB, tv-nätet, satellit och Internet), men analoga stationer på FM- och mellanvågsbandet är fortfarande viktiga för miljontals lyssnare.

måndag 29 juni 2020

DAB-satsning knäcker kommersiell radio

Utan statsstöd hotar Bauer Media att nu lämna Norge
Bauer Media, som äger bland annat Radio Norge, Vinyl och Radio1, fick inte stöd i regeringens koronakrispaket. Nu hotar de att dra sig helt ut från Norge.  Jag blev chockad på fredagen när myndigheterna presenterade krispaketet efter corona och såg att de har lagt ut en regel som utesluter oss från att få stöd. Det är väldigt allvarligt för oss, säger Jim Receveur, VD till Medier24.  
- I detta sammanhang saknas det i denna diskussion en närmare analys av orsakerna bakom Bauers förluster. Vad innebar satsningen på DAB? Är kulturdepartementet försatt i en utpressningssituation?

tisdag 16 juni 2020

Finskt lagförslag: Public service ska göra tv och radio i första hand

Förbud mot nyhetstexter utan koppling till programverksamheten 
Yle-lagen som reglerar public servicebolaget Yles verksamhet ska ses över. Nu har Kommunikationsministeriet skickat ut förslaget på remiss. - Under de senaste två decennierna har Yle publicerat nyhetsartiklar och andra artiklar som har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens. – Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.