torsdag 16 januari 2020

God framtid för global och lokal marksänd digitalradio med DRM

Samtidigt kan man skönja slutet för DAB utanför Europa. 
Radiobolag försöker etablera system för digital markradio som avses fungera som ett framtida alternativ till digitalradio via Internet. De främsta utmanarna är HD-radio, DAB och DRM. Medan DAB är ledande i Europa och HD-radio i Nordamerika är DRM-systemet valet för stora nationer i Asien (inklusive Ryssland), Afrika och Sydamerika. 

Indien och Pakistan är nu helt inställda på DRM (Digital Radio Mondiale) med stora investeringar redan gjorda resp. beslutade.

fredag 10 januari 2020

Radio på mellanvåg tillbaks i Köpenhamn

Nya möjligheter med effektivare täckning för marksänd radio i Nordeuropa. Mellanvågen vidareutvecklas i världen.
Radio 208 i Köpenhamn är en ny radiostation som är inriktad på oldies från perioden 1964-1984 med tyngdpunkt på 70-talet och rock.”The Rock of Copenhagen – Progressive Rock 1964-1984”. Radio 208 sänder dygnet runt på våglängden 208 meter (1440 kHz), en frekvens som många människor i Danmark - åtminstone musikfans över 50 år - känner till;  den legendariska europeiska radiokanalen Radio Luxembourg fram till 1991, säger initiativtagaren Stig Hartvig Nielsen.

måndag 2 december 2019

Lobbykupp ger ohållbart krav på DAB i nya bilar i Sverige

Påtvingat DAB vid sidan av FM och mobilt bredband försämrar beredskapsnivån.
DAB-lobbyn har i Europaparlamentet med stöd av EBU-kontoret i Bryssel lyckats kuppa in en bestämmelse om digital bilradio i EU-direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.  Nu tvingas den svenska regeringen att föra in detta i svensk lagstiftning.  Bestämmelsen innebär att bilradiomottagare i nya personbilar bör kunna ta emot och återge radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning.

Svenska radiobolagen vill ha krav på FM i bilar

Mervärde: ett strategiskt utspel för att rädda DAB-radio
Som nämnt i tidigare notis här ska alla nya personbilar i EU vara utrustade för mottagning av ”marksänd digitalradio” från 21 december 2021. I Sverige tvingas regeringen nu införa regeln i fordonsförordningen. De tre stora svenska radiobolagen Bauer, NENT och SR vill nu att kravet även ska gälla FM-mottagare. Men saker och ting är inte alltid som de ser ut...

söndag 1 december 2019

Österrike testar radio och tv med 5G Broadcast

Framtidens marksända digitalradio kommer nu via Internet, inte DAB.
Den österrikiska sändarnätoperatören ORS avser att genomföra tester med tv- och radiokanaler i 5G Broadcast-läge i Wien. Mediemyndigheten KommAustria har godkännt ett projekt som  ska genomföras via de två stora sändarplatserna i Wien vid Kahlenberg (bild) och Liesing. Myndigheten kommer att tilldela en kanal i 700MHz-bandet 1 december 2019 - 30 juni 2020 för provsändningarna.

EBU försöker stoppa marksänd radio via 5G

Analys: DAB-projektet är hotat av ny global lyssningsplattform
Public servicebolagens intresseorganisation EBU menar att 5G blir bra för television, men inte för radio. 5G-Broadcast kommer inte att utvecklas (vidare) för radio påstår Antonio Arcidiacono, chef för teknik och innovation vid European Broadcasting Union (EBU), vid en paneldiskussion under Medientage i München, Tyskland. Enligt EBU är orsaken också att man inte vill äventyra införandet av DAB+ i Europa genom att avleda för mycket uppmärksamhet för att diskutera en ny standard. 

Med 5G blir smartphones den digitala plattformen för radio och tv

Världen står inför systemskifte, men hänger politikerna med?
Redan idag konsumeras en stor del av världens radio- och tv-utbud via mobilt 3/4G och fast bredband. I Sverige uppskattas redan mellan en tredjedel och hälften av allt utbud på SVT och SR komma denna väg. Endast 17% av hushållen ser tv via marksänd television (DVB-T). 5G ses som det definitiva genombrottet samtidigt som antalet smartphones i världen närmar sig 3 miljarder. Enligt Ericsson Mobility Report 2019 förväntas det globala antalet 5G-abonnemang nå 2,6 miljarder inom de kommande sex åren.

fredag 29 november 2019

Sveriges Television får ny strategichef

Har bred bakgrund bl.a. som public serviceutredare
Ny strategichef på SVT efter Jimmy Ahlstrand blir Henrik Selin, som är statsvetare i grunden och har en lång bakgrund inom svensk förvaltning och ett omfattande kontaktnät. Han är idag huvudsekreterare för Kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” vid regeringskansliet. 
Henrik Selin kommer att ingå i företagsledningen och börjar på SVT den 2 mars nästa år.               (Foto: Stefan Tell)

Stopp för ryska tv-kanaler i Lettland

Sanktioner sätter stopp för välkänd oligark
Nio ryska tv-kanaler har förbjudits i Lettland, meddelar landets mediemyndighet, som hänvisar EU-sanktioner mot en Kreml-kopplad delägare till kanalerna. Bankmannen och miljardären Jurij Kovaltjuk placerades på sanktionslistan i samband med den ryska annekteringen av Krimhalvön 2014. Ryska kanaler ingår i kanalpaket från flera lettiska tv-leverantörer, men har väckt myndigheternas uppmärksamhet vid flera tillfällen de senaste åren.

måndag 25 november 2019

DAB-lobbyn hemsöker Colombia

Transformador de la radio
Vad ligger bakom norska statens stöd till  promotionkampanjer utomlands?
DAB-systemet har svårt att få genomslag runt om i världen. Bl.a. Kanada lämnade DAB för många år sedan och idag är HD Radio den digitala plattformen för marksänd radio i Nordamerika och Mexico. Men DAB-intressena ger sig inte. En central person i den norska lobbyn har nu föreläst på radiokonferenser i Medellin och Bogota i Colombia. Här presenterades vinklad grafik, överdrivna påståenden och och undanhållande av viktiga sanningar om DAB och FM i Norge liksom i Europa. 

torsdag 21 november 2019

Nationell DAB-radio inte aktuell för Sveriges Radio

Ansöker om fortsatt kompletterande sändningstillstånd
Att public serviceradion i Sverige nu söker tillstånd att få sända nationell digitalradio d.v.s. DAB har av vissa tolkats som att SR nu har finansiering för ett heltäckande DAB-nät. SR gör dock inga förändringar av DAB-nätets täckning eller kanalutbud efter att det nya sändningstillståndet börjar gälla vid nyår. Den ansökan om ett nationellt DAB-tillstånd som bolaget har skickat in är en ”förberedelse för eventuella politiska beslut om digital radio”.  Någon beredning av sådana politiska beslut finns idag inte på bordet hos kulturdepartementet. Det är inte heller sannolikt att något förslag med skattefinansiering i den riktningen har en chans att överleva Riksdagen innan nästa val 2022. 

tisdag 19 november 2019

Kraftiga nedskärningar i Danmarks Radios utbud från nyår

Fyra linjära tv-kanaler och en DAB-radiokanal stängs
Fr.o.m. 2 januari 2020 måste danskarna vänja sig vid ett betydligt mindre och mer digitalt utbud på Internet från DR. Som en följd av de politiskt överenskomna besparingarna kommer DR att stänga program och kanaler 2020. Ett antal besparingar har redan genomförts och program har redan stängts under 2019, inklusive till exempel 'DR2-dagen', ett stort antal magasinsprogram och sportnyheterna på DR1. Men den stora nedläggningen av program och kanaler samt överföring av innehåll till DRTV på nätet sker från nyåret. Förändringarna är omfattande och förlusten av DR K, DR2, DR Ultra och DR3 innebär 22.500 färre timmar linjär-TV. Kanalerna hade 2019 totalt 1.050.000 dagliga tittare.