torsdag 14 oktober 2021

Norge behåller FM-radio i minst tio år till

En framgång för lokalradio och ett bakslag för DAB-lobbyn
I Socialdemokraterna och Senterpartiets regeringsförklaring ”Hurdalssplattformen” klargörs att man inriktar sig på att lokalradio skall kunna fortsätta sända på FM till 2031. Stortingsrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) är en av dem som har stöttat lokalradion i önskan om förlängning och är mycket nöjd med dagens uttalande: Det här är något jag har jobbat mycket med, och därför är jag glad att vi i SP har haft genomslag för i plattformen, säger hon.
Även om inte regeringen inte majoritet på Stortinget så tror Sem-Jacobsen att förslaget kommer att antas:  Jag förväntar mig att både SV, MDG och Rødt stöder detta på Stortinget, eftersom de 2019 röstade för SP:s förslag att låta lokalradion fortsätta på FM fram till 2031.

lördag 18 september 2021

Framtida villkor för kommersiell radio i Sverige utreds

Finns det en framtid för reklamfinansierad linjär radio  ...och DAB?

(Bild: VG Oslo)

Regeringen har gett Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. Myndigheten ska i dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, analysera behovet av ev. förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och kommersiell radio. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige. Detta till följd av Riksdagens enhälliga beslut 2016 om att inte fullfölja utredningsförslaget om att ersätta FM med DAB i Sverige. Regeringen utlovade då att följa den internationella utvecklingen i frågan.      

onsdag 15 september 2021

Tyska delstaten Sachsen avskriver tidigare tidsplan för FM-stängning

Marknaden får nu styra teknikvalet för framtidens radioplattform.

Sachsen har bra DAB+ täckning och är bland de bästa i landet. Tidigare planer innebar att FM skulle avvecklas 2025. Nu har Sachsen beslutat att någon avstängningsdatum för FM inte längre ska finnas. Utan utvecklingen får styras utifrån vilken teknik som utvecklas på marknaden.


Andelen användning av DAB+ och radio via Internet har ökat de senaste åren - medan användningen av FM minskar. Medieministern Sachsen Oliver Schenk menar dock att man måste ta hänsyn till de privata radiostationerna. Det handlar om det existentiella: deras annonsinkomster.

onsdag 8 september 2021

Internet viktigaste plattformen för digitalradio i Tyskland

Tillväxten för DAB stagnerar samtidigt som FM-radio fortsatt står stark

De senaste siffrorna om digital radioanvändning för hela befolkningen över 14 år presenterades av Kantar/die Medienanstalten på digitala radiodagen i Berlin. Mycket pekar nu på att Internet fortsätter att ta över som den viktigaste plattformen för digital radio.


 Även om den exponentiella tillväxten inte förverkligas, enligt studien ”Digitaliseringsrapport Audio 2021”, har 27% (föregående år 24,3%) av hushållen i Tyskland minst en DAB-mottagare. Den fortfarande dominerande distributionsplattformen FM har en penetration på 88,9%, men med en svagt nedåtgående trend. Radiomottagare för internet finns i 16,8% av hushållen (Här är inte smartphones, laptops etc inräknat). 

måndag 6 september 2021

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland

Påstådda energibesparingar med DAB räcker inte för en helhetsanalys

Digitalisierungsberichts Audio (rapporten för ljuddigitalisering) presenterades idag på mediemyndigheternas digitala radiodag i Berlin. Marco Maier, ordförande för avdelningen för radio- och ljudtjänster hos kommersiella radions organisation VAUNET, säger att rapporten dokumenterar dynamiken inom den digitala sektorn samt den obrutet höga relevansen av FM-radio i Tyskland.  Denna distributionsform kommer därför att förbli den ekonomiska grunden för privat kommersiell radio i Tyskland under lång tid framöver. Här är hans budskap är tydligt och han ifrågasätter också en annan rapport som hävdar att DAB innebär "grön radio".

lördag 4 september 2021

Sannolikt att Norge behåller FM-radion

Nu politisk majoritet mot att strypa FM för lokalradion

Inför valet nu i september har Norska lokalradioförbundet frågat kulturpolitikerna vad de tycker viktiga för norska lokalradion. Lokalradion tillåts inte att sätta upp nya sändare på FM, även för att bättre täcka sitt eget licensområde. Flera politiker på Stortinget anser att detta är fel och det finns nu en majoritet för andra lösningar. Endast Høyre är helt klart emot att godkänna nya FM-sändare. Som nämnts i tidigare notis finns nu en majoritet som även avvisar förslaget från Kulturdepartementet att införa ett rent reklamförbud för FM-radio i storstäderna. 


Läs mer på lokalradio.no

Avstängning av FM-radio uppskjuten i Schweiz

Radiostationer går med på att stänga av i slutet av 2024.

Förra året kom kommersiell radiostationer och public serviceradion (SRG) överens om en avstängning av FM-sändningarna till förmån för DAB+: i augusti 2022 för SRG och i januari 2023 för de privata programföretagen. Under de senaste veckorna och månaderna har dock avstängningen blivit mer och mer en politisk fråga: den tidigare medieministern Doris Leuthard hade redan anslutit sig till diskussionen i juni och rådde regeringen att stoppa processen. Nu ska FM behållas i ytterligare ett par år. Men sista ordet ännu inte sagt om att Schweiz skulle bli det andra landet i världen, efter Norge, att stänga FM .

Läs meronsdag 25 augusti 2021

Lokalradio i Norge: Politisk majoritet mot reklamförbud. Bättre ramvillkor krävs.

Samtidigt fortsätter norska radiolyssningen att minska.

Ett föreslaget förbud mot att överföra eller söka nya FM-licenser i storstäderna verkar inte få majoritet på Stortinget. De flesta politiska partier är antingen emot eller kommer att överväga konsekvenserna. Och någon majoritet för reklamförbud finns inte. Stortinget har tidigare beslutat att lokalradio får fortsätta att sända på FM till 2027. Förslaget motiveras med att lokalradion behöver mer tid för att kunna digitalisera d.v.s. gå över till DAB. Men man införde ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i de fem stora städerna för att ge NRK, P4gruppen (NENT) och Radio Norge (Bauer) fler lyssnare på DAB när de stängde av sina FM-sändare 2017. 

Norska lokalradioförbundet (NLR) motsätter sig kraftigt det föreslagna reklamförbudet för lokalradio i de stora städerna och kräver att reglerna lindras istället för att skärpas.

måndag 16 augusti 2021

Staten bör ta ansvaret för all marksänd radio i Sverige

Moderaterna vill att skattebetalarna räddar kommersiell radio.  

Om en högerkoalition tar över regeringsansvaret nästa höst är det sannolikt att moderaterna får igenom reformförslagen i sitt mediepolitiska program. Public service liksom en avveckling av statens ägande i TV4 debatteras nu flitigt. Mindre uppmärksamhet får förslagen om kommersiell radio som bl.a. innebär att staten bör ta över kostnaden för infrastrukturen för all marksänd radio över hela landet.  I bakgrunden ligger de höga kostnader som de två kommersiella radiobolagen har för sin marksända distribution på såväl FM som DAB samtidigt som man har en mindre och fortsatt minskande andel av radiolyssningen i Sverige.

fredag 18 juni 2021

FM-radion fortsätter i Tjeckien.

FM fortsatt basplattform.  DAB+ får utvecklas enbart på marknadens villkor.

Enligt kulturministeriet kommer det inte att ske någon övergång från FM till marksänd digital radio i Tjeckien. På frågan från online-publikationen Televizníweb.cz säger Petra Hrušová vid ministeriet att ett utkast till regeringens strategi för utveckling av markbunden digitalradio i Tjeckien kommer att läggas fram i slutet av detta år. Här finns inga planer på att ersätta analoga FM med digital DAB. Om efterfrågan finns får dock DAB utvecklas på marknadens villkor utan statligt engagemang. Det finns ett starkt stöd i parlamentet för regeringens policy.

Läs mer här

lördag 5 juni 2021

Allt fler röster mot FM-stängning i Schweiz

En magisk gräns för en folkomröstning uppnådd. 

Tidigare medieminister slår på bromsarna.

Photo: Britta Gut

Online-petionen rettetukw.ch har nu nått 50.000 underskrifter som - med fullständig adress - behövs i Schweiz för en folkomröstning. Detta är ett tydligt och imponerande uttalande från konsumenterna, enligt initiativtagaren och Radio 1-chefen Roger Schawinski: FM måste få vara kvar. Att stänga av alla kanaler snart skulle ha dramatiska effekter och skulle vara ett stort misstag. Denna åsikt delas nu också av den tidigare federala rådgivaren Doris Leuthard, som medieminister 2016, förespråkade en nedläggning. Nu kräver hon ett längre ”marschstopp”.

onsdag 19 maj 2021

Ökad organiserad opinion mot tvångsstopp för FM-radio i Schweiz

"Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag, och nu prövar man med kofoten"

Det politiska motstånd mot den föreslagna FM-avstängningen ökar. Tre politiker som representerar tre av de fyra regeringspartierna ifrågasätter i parlamentet planerna. Och under våren bedriver mediepionjären och radiochefen Roger Schawinski en kampanj. Han vill förhindra tvångsavstängningen med ett klagomål till den federala förvaltningsdomstolen. 21.500 personer har redan undertecknat hans petition "Rettet UKW". 

Schawinski menar att tack vare IP och 5G kommer alla applikationer snart bara att köras på en enda plattform. Han är mest irriterad över att en teknik ska lyckas genom att något annat förbjuds. Man vill inte erkänna att DAB var ett misstag och nu försöker man med kofoten. Många människor kan inte se några verkliga fördelar med DAB trots reklamkampanjen på flera miljoner dollar. I en längre intervju i Neues Züricher Zeitung utvecklar Schawinski närmare sitt motstånd


Läs mer här