måndag 19 mars 2018

FM-radio stängs inte i Storbritannien

BBC: DAB kan inte ersätta FM. Framtidens radio blir ”hybrid".
BBC tänker inte tvinga lyssnare att ersätta sina analoga radiomottagare med DAB-mottagare. Bolaget medger för första gången att FM-sändningar måste fortsätta följa publiken när nu musikströmmar och podcaster hotar traditionell radio. På konferensen Radiodays Europe i Wien vädjade idag Bob Shennan, chef för BBC Radio & Music, också till kommersiella programföretag att samarbeta med BBC för att säkerställa att radio anpassas till ny teknik. Han menar att regeringens planer att stänga av analoga sändningar skulle begränsa valet för lyssnare och att DAB inte är en fullständig ersättning för FM.

Läs mer här

måndag 12 mars 2018

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?

En effektiv lobby i Norge fick politikerna att svika allmänintresset
Som hittills enda land i världen har Norge tagit steget att stänga FM-nätet för nationell
Foto: Odd Richard Valmot


marksänd radio och helt övergå till digitala DAB+.  Med tanke på den massiva utvecklingen med radio online och att FM är en etablerad världsstandard i alla 220 länder har detta dramatiska steg förvånat omvärlden. Hur kunde Norge och Sverige ta så diametralt olika beslut? I Norge har omställningen inte varit populär och lyssningen på NRK och de tv kommersiella näten har också minskat till förmån för lokalradio på FM. Men vad och vem låg bakom det kontroversiella norska beslutet? (Bild: Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) och expeditionschef Øyvind Christensen, vid Stortingsmeldingen 2011)

torsdag 8 mars 2018

DAB+ lyfte inte radiomarknaden i Danmark

Lyssnarna saknar mervärde för marksänd digitalradio.
När danska DAB-nätet uppgraderades i oktober 2017 till DAB+ sjönk DAB-lyssningen med 40%, enligt DR. Uppåt 400.000 mottagare med gamla DAB-systemet blev obrukbara. Många lyssnare gick istället över till FM eller Internet.  Det riksutbud som nu erbjuds på DAB+ består av 17 kanaler, som alla kan även avlyssnas on-line och i de flesta fall också på FM. Det finns således inget mervärde för lyssnarna att lämna FM eller online.

onsdag 7 mars 2018

Striden om norsk radio: Lyssnarna organiserar sig

FM-radions breda stöd ökar i Norge under 2018
Lokalradiostationer har vitaliseras när nationell radio lämnat FM och nu har radiolyssnarna engagerat sig på en nivå som uppmärksammas även utomlands. DAB har mött stort motstånd hos lyssnarna, som aldrig tillfrågats. De kritiska åsikterna dominerar i dagspressen och i sociala medier. Facebook-gruppen Nei til tvangsinnføring av DAB fick 8.000 medlemmar på nio månader. Nu
har fristående Norsk Radiolytter-Forening (NRLF) bildats, för att tillvarata lyssnarnas intressen.

tisdag 6 mars 2018

En global framtid för DAB-radio - ett omöjligt uppdrag

Kommer lyssnarna behålla sina 6 miljarder FM-mottagare?
Marksänd digitalradio är en våt dröm för några europeiska public servicebolag som NRK i Norge. Det finns många system, men det är DAB som det bedrivs starkaste lobbying för särskilt av intresseorganisationerna EBU och WorldDAB.  Men sedan systemet sattes i bruk av BBC 1995 har lyssnarframgången uteblivit utom i de fem länder DAB är etablerat (minst 10 % lyssning). Men många har övergett DAB helt som bl.a. Sverige, Finland, Lettland, Hongkong, Indien och Kanada medan Kina, Japan och USA har sina egna system. Har DAB någon chans mot världsstandarden FM och online radio?

Läs en betraktelse med analys.

söndag 4 mars 2018

Public service i Schweiz överlevde politisk attack - igen

Hetsig folkomröstningskampanj ”No Billag” i fyra månader
I en folkomröstning tog väljarna idag avstånd från förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften för public servicebolagen i Schweiz (SRG) som också inkluderar stöd till lokal radio och närradio.  71,6% av väljarna sade nej till initiativet, som lanserades av ungdomsavdelningarna i två stora politiska partier till höger. Alla kantoner kommer sannolikt att avvisa initiativet.

Håll händerna borta från FM!


FM-släckning i Norge avskräckande för tysk kommersiell radio
I en intervju varnar Klaus Schunck ordförande för tyska kommersiella radioorganisationen VPRT för det norska exemplet med fallande lyssnarsiffror vid en FM-släckning. Han menar att kommersiell radio kan gå med på en övergång till DAB först när FM-lyssningen är nere under 10 %.- Intervjun har gjorts efter misslyckandet med att få till ett avtal om övergång till DAB i förhandlingarna om en ny koalitionsregering i Berlin.


lördag 24 februari 2018

Svenska får mediepolitisk nyckelroll hos norsk kulturminister

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet
Statssekreterare i skärningspunkt mellan politik och departementstjänstemän
Frida Blomgren har utnämnts till ny statssekreterare hos kulturminister Trine S Grande. Frida Blomgren (f.1971) kommer närmast från arbetet som marknads- och kommunikationschef för sporteventföretaget X Games i Oslo. Hon började sin politiska bana i Sverige 1991-1993 i Liberala Ungdomsförbundet. Hennes senaste politiska uppdrag för Venstre var Oslo byråd (kommunfullmäktige). Frida Blomgren får nu ansvaret för hur de mediepolitiska frågorna hanteras mellan den politiska ledningen och departementets tjänstemän. En sådan fråga är NRK och de växande problemen med DAB- och FM-radion.

Ny ordförande ska spela roll inom public service

Svenska Spels VD blir SR-ordförande
Förvaltningsstiftelsen föreslår att Svenska Spels avgående vd Lennart Käll blir ny ordförande i Sveriges Radios styrelse. Han utses formellt på SR:s stämma 11 april. Lennart Käll har varit vd för statligt ägda Svenska Spel i sju år, ett uppdrag han lämnar till sommaren. 

onsdag 21 februari 2018

Internet tar nu hälften av reklamkakan

Radio och tv står för endast en sjundedel av reklaminvesteringarna
Reklamen på Internet stod 2017 för första gången för över hälften av reklamkakan i

Sverige. Förra året ökade reklaminvesteringarna med 8% jämfört med 2016, till 37,7 miljarder kronor vilket är all-time-high. De digitala medierna d.v.s. nätet ökade med 21 procent till 19,2 miljarder kr och stod för 51% av de totala medieinvesteringarna. Sociala nätverk och online video växer snabbast. IRM prognosticerar att internet passerar 21 miljarder kronor i investeringar 2018.
Läs mer i Medievärlden

lördag 17 februari 2018

Halva tv-tiden nu på Internet. Kanalkonkurrensen försvinner

Unga lägger mycket tid på rörlig bild, men väljer bort SVT
Samtidigt som konsumtionen av rörlig bild fortsatte att öka 2017. SVT klarar sig hyggligt i konkurrensen under 2017. I alla fall om man ser till broadcastmarknaden. När det kommer till online har SVT svårare att hänga med p.g.a. starkt växande konkurrerande aktörer enligt en årsrapport för 2017 av SVT Publik- och Utbudsanalys.                              Detta bekräftar bilden av den sannolikt oundvikliga utvecklingen som innebär att tablå-tv och kanalkonkurrens mister sin halvsekelgamla betydelse för televisionen. Internet tvingar public servicetelevisionen att redan nu dramatiskt förändra sin organisation och utbudspolicy liksom finansieringsmodell.

torsdag 15 februari 2018

Regeringsparti vill stödja lokala FM-radion i Norge

Dramatiskt ökat lokalradiolyssnande när rikskanalerna endast finns på DAB
Allt fler norska radiolyssnare föredrar nu lokalradio på FM framför riks-DAB. Detta samtidigt som 1 miljon personbilar fortfarande saknar DAB-radio. Framstegspartiet (Frp) i Oslo har nu på sitt årsmöte antagit en resolution om att lokalradion ska kunna fortsätta på FM, även efter 2021. Enligt källor lokalradio.no har talat med, tyder mycket på att resolutionen kommer att antas på Frp:s kommande landsmöte.