söndag 17 maj 2020

Mediekoncerner utan publicistisk verksamhet söker mediestöd

Ska skattekronor till svensk reklamradio rädda DAB?
Den kommersiella radion i Sverige har drabbats av en kraftig nedgång i reklamförsäljningen under coronakrisen. Branschen kunde inte ta del av det första statliga stödpaketet för medierna. Det är även oklart om de kan dra fördel av det planerade andra paketet, som ska gå till ”nyhetsmedier”. Det gör att Bauer Media vill kompenseras av staten genom att få tillbaka motsvarande årets koncessionsavgifter ca 150 miljoner kr. Konkurrenten NENT anser dock att den lösningen vore orättvis. Man är inte emot ett stöd i sig, men har även andra argument Digitaliseringen av svensk radio riskerar att dö för alltid, säger NENTs radiochef.

torsdag 14 maj 2020

Murdoch hårt attackerad av tidigare premiärministern i Australien

Foto: The Guardian AAP/AP
Murdoch en av de mest aggressiva försvararna av Trump
Den tidigare premiärministern i Australien, Malcom Turnbull, attackerar i en ny bok mediamagnaten Robert Murdoch. Murdochs bolag News Corp agerar som ett politiskt parti, arbetar tätt ihop med högerlutande politiker för att påverka politiken och val, samt för att misskreditera politiker som inte vill ingå partnerskap med Murdoch.
Turnbull menar att Murdoch på ett internationellt plan "rutinmässsigt uppmuntrar intolerans och ras- och religionsmotsättningar". 

torsdag 27 februari 2020

Närradio i Schweiz har inte råd med DAB -radio

Bild: zVg
Statligt teknikstöd för övergång till DAB avvecklas.
Country Radio Switzerland säger farväl till DAB-sändningarna i slutet av året.  Anledningen är att den statliga finansieringen gradvis minskas från 2020.  Detta är DAB:s död, säger VD David Bolli.  Innan (kommunikationsmyndigheten) Bakom gav subventionerna kunde endast några stationer tas emot på DAB+. Det var en chock, att vi blev inte informerade varken av Bakom eller av vår DAB-leverantör om att subventionerna skulle gradvis avvecklas, säger David Bolli, till persoenlich.com

fredag 14 februari 2020

Fiasko för DAB-radioförsäljning i Norge trots FM-stängning

Prognosmiss:  en halv miljon radiomottagare
Stiftelsen Elektronikbranschen har presenterat försäljningstal för 2019 för TV-apparater, radiomottagare, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Samtidigt som omsättningen ökar totalt sett finns det flera typer av produkter som norrmän köpt mindre av under året. Mest märkbar nedgång är DAB-mottagare. Enligt elektronikbranschens egna prognoser från 2017 skulle norrmännen köpa totalt över 1,1 miljoner DAB-mottagare under 2019, fördelade på fristående enheter, bilutrustning och integrerade tuners i annan utrustning. Norrmän har köpt totalt 650.000 enheter, 48.000 färre än 2018 och långt under vad prognoserna förutspådde för två år sedan. Många fortsätter att lyssna på FM där lokalradion finns kvar liksom på dansk och svensk radio.

tisdag 28 januari 2020

Public servicebolagen värsta fiende utmanar med ny radiokanal

Bild: John Graham
BBC-utmanaren kan bli radions motsvarighet till beryktade FoxNews.    
Mediemogulen Rupert Murdoch utmanar det just nu sårbara BBC med en ny radiokanal - Times Radio  - som ska konkurrera med Radio 4.  Det "opinionsledda" programutbudet inriktas på Radio 4: s välbeställda storstadspublik som  "unga, ambitiösa" prenumeranter på The Times. Inga reklamavbrott. Samtidigt drabbas BBC av stora nedskärningar och försök till direkt politisk kontroll.                

BBC måste nu spara in totalt 800 miljoner pund varav 80 miljoner drabbar BBC News. Public servicebolaget är under politiskt påtryckning över licensavgifternas framtid såväl som från skiftande vanor för video- och ljudkonsumtion. 

torsdag 16 januari 2020

God framtid för global och lokal marksänd digitalradio med DRM

Samtidigt kan man skönja slutet för DAB utanför Europa. 
Radiobolag försöker etablera system för digital markradio som avses fungera som ett framtida alternativ till digitalradio via Internet. De främsta utmanarna är HD-radio, DAB och DRM. Medan DAB är ledande i Europa och HD-radio i Nordamerika är DRM-systemet valet för stora nationer i Asien (inklusive Ryssland), Afrika och Sydamerika. 

Indien och Pakistan är nu helt inställda på DRM (Digital Radio Mondiale) med stora investeringar redan gjorda resp. beslutade.

fredag 10 januari 2020

Radio på mellanvåg tillbaks i Köpenhamn

Nya möjligheter med effektivare täckning för marksänd radio i Nordeuropa. Mellanvågen vidareutvecklas i världen.
Radio 208 i Köpenhamn är en ny radiostation som är inriktad på oldies från perioden 1964-1984 med tyngdpunkt på 70-talet och rock.”The Rock of Copenhagen – Progressive Rock 1964-1984”. Radio 208 sänder dygnet runt på våglängden 208 meter (1440 kHz), en frekvens som många människor i Danmark - åtminstone musikfans över 50 år - känner till;  den legendariska europeiska radiokanalen Radio Luxembourg fram till 1991, säger initiativtagaren Stig Hartvig Nielsen.

måndag 2 december 2019

Lobbykupp ger ohållbart krav på DAB i nya bilar i Sverige

Påtvingat DAB vid sidan av FM och mobilt bredband försämrar beredskapsnivån.
DAB-lobbyn har i Europaparlamentet med stöd av EBU-kontoret i Bryssel lyckats kuppa in en bestämmelse om digital bilradio i EU-direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.  Nu tvingas den svenska regeringen att föra in detta i svensk lagstiftning.  Bestämmelsen innebär att bilradiomottagare i nya personbilar bör kunna ta emot och återge radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning.

Svenska radiobolagen vill ha krav på FM i bilar

Mervärde: ett strategiskt utspel för att rädda DAB-radio
Som nämnt i tidigare notis här ska alla nya personbilar i EU vara utrustade för mottagning av ”marksänd digitalradio” från 21 december 2021. I Sverige tvingas regeringen nu införa regeln i fordonsförordningen. De tre stora svenska radiobolagen Bauer, NENT och SR vill nu att kravet även ska gälla FM-mottagare. Men saker och ting är inte alltid som de ser ut...

söndag 1 december 2019

Österrike testar radio och tv med 5G Broadcast

Framtidens marksända digitalradio kommer nu via Internet, inte DAB.
Den österrikiska sändarnätoperatören ORS avser att genomföra tester med tv- och radiokanaler i 5G Broadcast-läge i Wien. Mediemyndigheten KommAustria har godkännt ett projekt som  ska genomföras via de två stora sändarplatserna i Wien vid Kahlenberg (bild) och Liesing. Myndigheten kommer att tilldela en kanal i 700MHz-bandet 1 december 2019 - 30 juni 2020 för provsändningarna.

EBU försöker stoppa marksänd radio via 5G

Analys: DAB-projektet är hotat av ny global lyssningsplattform
Public servicebolagens intresseorganisation EBU menar att 5G blir bra för television, men inte för radio. 5G-Broadcast kommer inte att utvecklas (vidare) för radio påstår Antonio Arcidiacono, chef för teknik och innovation vid European Broadcasting Union (EBU), vid en paneldiskussion under Medientage i München, Tyskland. Enligt EBU är orsaken också att man inte vill äventyra införandet av DAB+ i Europa genom att avleda för mycket uppmärksamhet för att diskutera en ny standard. 

Med 5G blir smartphones den digitala plattformen för radio och tv

Världen står inför systemskifte, men hänger politikerna med?
Redan idag konsumeras en stor del av världens radio- och tv-utbud via mobilt 3/4G och fast bredband. I Sverige uppskattas redan mellan en tredjedel och hälften av allt utbud på SVT och SR komma denna väg. Endast 17% av hushållen ser tv via marksänd television (DVB-T). 5G ses som det definitiva genombrottet samtidigt som antalet smartphones i världen närmar sig 3 miljarder. Enligt Ericsson Mobility Report 2019 förväntas det globala antalet 5G-abonnemang nå 2,6 miljarder inom de kommande sex åren.