onsdag 2 december 2020

DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

(Oplands Arbeiderblad)

FM-avstängningen negativ för de nationella kanalerna, enligt norska mediemyndigheten.

Med en minskning med mer än 12 procent, eller 66 miljoner norska kronor, försvagades Bauers och NENT:s lönsamhet avsevärt förra året.

De lokalradioföretagen omsatte 226 miljoner norska kronor förra året. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med föregående år. Siffrorna visas i en finansiell rapport om mediebranschen som mediemyndigheten står bakom. Ökningen för lokalradio beror främst på ökad reklamförsäljning.

onsdag 28 oktober 2020

En trovärdig illusion av musik

Ny bok om den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång
Alf Björnberg, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet – skildrar den svenska hifi-kulturens historia: de föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster som har präglat användningen av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan introduktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. Genom framför allt tidskrifter och dagspress kartläggs hur experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljudapparater, men också hur olika användare utformade en delvis avvikande hantering av dessa apparater.

torsdag 17 september 2020

Försök med digitalradio på FM-bandet i Köpenhamn

Långsiktigt försök berör även Sverige.
Radio- och tv-nämnden beviljade 31 august 2020 Open Channel Aps i Köpenhamn bedriva försöksverksamhet med digital radio DRM+ på FM-bandet i kommande 12 månader, men kan förlängas ytterligare två gånger à 12 månader.  Sändningarna planeras komma igång under sista kvartalet i år på frekvensen 86,5 MHz, 500 Watt ERP og med en bandbredd om 200 kHz, vilket ger plats till två DRM+ kanaler. På varje DRM+ kanal är det 186,4 kbps kapacitet med plats för tre digital radiokanaler med slideshow, totalt sex digital radiostationer kan således sändas här. Ambitioner finns att involvera Öresundsregionen och eventuellt samverka med någon annan FM-station på den svenska sidan. 

Nya digitalradiomottagare på konsumentmarknaden i Indien

Marksänd DRM+ kommer nu även på FM-bandet. Största utmaningen för DAB hittills.
Kinesiska Gospell, schweiziska StarWaves (med bl.a. ”TukTuk Radio”) och indiska Avion har lanserat nya modeller av DRM-mottagare för fast bruk och bilradio. Till skillnad mot tidigare har de flesta mottagare nu även anpassats för DRM för alla rundradioband; mellanvåg, kortvåg och VHF-band I-III inklusive FM-bandet (DRM+). 
I en artikel i radiobranschtidskriften Radio World framkommer det att blir möjligt att anpassa nuvarande analoga FM-mottagare även i mobiltelefoner till DRM+ utan någon extra hårdvara. Detta är särskilt intressant för Indien där en mycket stor andel av befolkningen lyssnar på radio i sina mobiler och smartphones; online eller på FM. 

fredag 17 juli 2020

Marksänd digitalradio kan komplettera analog radio i Sydafrika

En pyrrusseger för DAB-lobbyn. FM-stängning inte på dagordningen

Den sydafrikanska ministern för kommunikation och digital teknik, Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams, har utfärdat direktiv angående införandet av digitala lradiosändningar i Sydafrika med rekommendation för både DRM (för AM- och FM-banden) och DAB+. Detta beslut är det första i världen som de bägge europeiska standarder DRM och DAB+ som ITU rekommenderat. Syftet med direktivet är främst en optimal fördelning av radiofrekvenser för det sydafrikanska tredelade systemet för public service, kommersiell respektive community radio (närradio).

Det finns inga politiska beslut om att att DAB och DRM ska ersätta FM och mellanvåg. Det visade sig under en tidigare remissomgång att finnas ett starkt motstånd mot detta. Huvudskälet var att det skulle bli för kostsamt för lyssnarna. Nu får dessa digitala system tävla på marknadens villkor med de etablerade analoga. Och dessutom konkurrera med mobilt bredband via smartphones.  Beslutet har föregåtts av en flera års intensiv lobbying av främst WorldDAB som är ökänt för att dölja alla obekväma problem med DAB-tekniken. 

Läs mer här


torsdag 2 juli 2020

Brittisk kommersiell FM-radio kan fortsätta till 2032. (Uppdaterad)

Analog stängning inte längre i sikte trots starkt digitalt lyssnande.
Lyssnarna på populära radiostationer, som Classic FM och TalkSport, kommer att kunna få tillgång till sina favoritprogram under ytterligare tio år trots snabba förändringar av teknik och radiolyssning. Mediaministern John Whittingdale har nu beslutat hur kommersiell radio kommer att licensieras under det kommande decenniet.

Nästan 60 procent av all radiolyssning sker nu digitalt (DAB, tv-nätet, satellit och Internet), men analoga stationer på FM- och mellanvågsbandet är fortfarande viktiga för miljontals lyssnare.

måndag 29 juni 2020

DAB-satsning knäcker kommersiell radio

Utan statsstöd hotar Bauer Media att nu lämna Norge
Bauer Media, som äger bland annat Radio Norge, Vinyl och Radio1, fick inte stöd i regeringens koronakrispaket. Nu hotar de att dra sig helt ut från Norge.  Jag blev chockad på fredagen när myndigheterna presenterade krispaketet efter corona och såg att de har lagt ut en regel som utesluter oss från att få stöd. Det är väldigt allvarligt för oss, säger Jim Receveur, VD till Medier24.  
- I detta sammanhang saknas det i denna diskussion en närmare analys av orsakerna bakom Bauers förluster. Vad innebar satsningen på DAB? Är kulturdepartementet försatt i en utpressningssituation?

tisdag 16 juni 2020

Finskt lagförslag: Public service ska göra tv och radio i första hand

Förbud mot nyhetstexter utan koppling till programverksamheten 
Yle-lagen som reglerar public servicebolaget Yles verksamhet ska ses över. Nu har Kommunikationsministeriet skickat ut förslaget på remiss. - Under de senaste två decennierna har Yle publicerat nyhetsartiklar och andra artiklar som har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens. – Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.

I Finland gäller nyheter på nätet mer än i traditionella medier

88 procent av finländarna följer nyheterna via nätet. 
Traditionella medier ger vika för nätet. Finländarna väljer hellre att följa nyheterna via nätet än via traditionella medier, Förra året var fortfarande tv-nyheterna finländarnas föredragna nyhetskälla, men nu har de fått ge vika för nyhetstidningarnas egna webbplatser och applikationer. Detta framkommer i den färska rapporten Digital News Report 2020 från Reuters Institute vid Oxford universitet. 

måndag 8 juni 2020

Smartphone nu den största medieplattformen i Sverige.

Största andelen av befolkningens medieanvändning har ljudmedier.
Att nu så gott som alla har en smartphone som kan användas för såväl tablålagd som strömmande radio och  tv framstår tydligt i Nordicoms Mediebarometern 2019.

Rapporten visar att befolkningen är välutrustad med avseende på till­gång till medieteknologi under 2019. Under året hade 94% tillgång till en smartphone, 92% till en tv-­apparat och 86% till en bärbar dator. Mediaspelare, som till exempel Apple tv låg på 55 procent. Innehavet av radioapparater fortsätter sjunka och nu nere i 65%. Trots detta svarar ljudmedier för den största andelen av den totala medieanvändningen.

lördag 6 juni 2020

Radio och tv i 5G-revolutionen. Ny teknisk rapport från EBU

5G mobilt bredband och 5G Broadcast bör kombineras
European Broadcasting Union har publicerat en omfattande rapport som betonar att 5G tekniskt kan uppfylla distributionskraven för både public service och kommersiella medieföretag om en kombination av 5G Mobile Broadband och 5G Broadcast används.
Frekvensområdet under 700 MHz där marksänd television idag sänder anses ligga bäst till för 5G Broadcast.

Medieorganisationer har utvecklat sin distribution till att inkludera IP-baserade tjänster med linjärt såväl som icke-linjärt och infångande innehåll. Bärbara och mobila enheter som smartphone och surfplattor spelar en ökande roll för konsumtionen av medieinnehåll och tjänster i hemmet såväl som på resande fot. I denna rapport utvecklas potentialen för 5G för att underlätta distributionen av hela utbudet av public service till bärbara och mobila enheter.

torsdag 4 juni 2020

Nytt ryskt argument mot DAB-radio

Minister: Kommersiella radiomedier kommer att gå under vid en digitalisering 
Ryska medier skriver att Ministeriet för kommunikation och nyheter kategoriskt är emot digitalisering av radio. En sådan skulle kunna innebära slutet på radiobranschen menar en viceminister.

Om du digitaliserar radion i Ryssland, kommer nya radiostationer att dyka upp som svampar. Detta får en enorm inverkan på reklammarknaden, som redan är liten och uppdelad mellan de befintliga radiostationerna vars intäkter idag inte är särskilt lukrativa, enligt viceministern.