5 september 2015

Dansk public service i politiskt blåsväder

Politikerna önskar mer kvalitet och mindre dominans av DR
Debatten om kvaliteten i public serviceutbudet rasar inte bara i Sverige och Storbritannien utan även i Danmark.  Till skillnad mot svenska politiker vågar sig de danska offentligt ge sig på Danmark Radio. Inför kommande public serviceutredning gick nyligen finansminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre) hårt åt DR i en intervju i Politiken. Han menar att programmen på primetime i DR samtidigt som Dr har blivit en alltför dominerande spelare på mediemarknaden.

26 augusti 2015

Överlever kabel och marksänd TV 2020-talet?

Linjär-tv fortsätter minska – allt fler streamar
Utvecklingen blir tydlig i en rapport från SVT Publik och Utbud i vilken de summerat våren och sommarens tittarsiffror. När tv-trenderna för veckorna 1-33 summeras bekräftas bilden av en nedåtgående trend för SVT i linjär-tv, skriver SVT:s företagstidning Vi på tv. Allt fler – särskilt bland den yngre publiken – väljer numera att titta online. Undantaget är den äldre publiken som håller fast vid traditionellt tv-tittande. 

19 augusti 2015

Är public service med in i framtiden?

Idag inleder Public Access debatten om framtidens radio och tv med en ledare på Opinionssidan. Här kan läsarna bidra med kommentarer och inlägg. Välkomna!

Svensk public service måste ompröva sin verksamhet

Problematisk framtid väntar public service
Professor Hans-Gunnar Axberger, ordförande i den förra mediepolitiska utredningen, skriver i ett temanummer av tidskriften AXESS om public service. Han varnar för att nuvarande utveckling leder till att public service om tio år kommer att vara ekonomiskt försvagat, verksamhetsmässigt fragmentiserat och till identiteten upplöst. Public service-företagen behöver ompröva sin verksamhet och få sin konstitutionella ställning klarlagd. I samma temnummer skriver även Olle Lidbom, Jasenko Selimovic och Niklas Ekdal om nödvändiga förändringar av public service.

18 augusti 2015

Stopp för DAB-radio skakar om europeisk lobby

Sverige följer inte Norge utan gör som Finland
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skrev vid midsommar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterade att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfte fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

Digitalradio ersätter inte FM i Australien

DAB+ blir enbart komplement till analog radio.
I en rapport till regeringen föreslås att marksänd radio inte ska digitaliseras utan istället för ett skifte från FM/AM till DAB+ ska Australien istället fokusera på analoga plattformar och ha DAB+ som ett komplement.  Förslaget stöds av kommersiell radio och närradio.