måndag 5 december 2016

Ännu ett förslag mot FM-stängningen i Norge

Inför Stortingsbeslut markerar nu även Miljöpartiet en inbromsning
Vid sitt riksstyrelsemöte i Narvik i helgen beslöt MDG begära att Stortinget beslutar vänta med stängning av FM-nätet tills man vet säkert att täckningen av DAB är tillräcklig. Vi har noterat oron för dålig DAB täckning. Gäller också i Nordland, där FM-nätet släcks först om några veckor. Landets larmanläggningar behöver ett fullvärdigt alternativ innan FM-nätet släcks. Det finns också för många oklarheter om täckningen till havs för kustfisket, säger språkröret Une Aina Bastholm.

söndag 4 december 2016

Norsk beredskapsmyndighet: Blir lätt att hacka DAB-radio.

Bild: Oppland Arbeiderblad 
Hackare kan via bilradion sätta viktiga fordonsfunktioner ur spel. Utredning krävs.
Direktoratet för samhällsskydd och beredskap (DSB) slår larm om att DAB-radio kan hackas. Enheter i DAB-nät kan vara sårbara för angrepp från hackare. Information tyder på att det är relativt lätt att ta fram en egen DAB-sändare som kan användas för att skicka skadlig kod till bilradioapparater. Eftersom radion tenderar att vara ansluten till resten av fordonsnätet kan hackaren sätta viktiga funktioner ur spel, sägs i en rapport, som nu överlämnats till norska justitieministeriet.

fredag 2 december 2016

Socialdemokraterna kan rädda FM-radion i Norge

Ap överväger stödja förslag i Stortinget om stopp för FM-stängning 2017
Hittills har regeringens linje att börja stänga ned FM-nätet under nästa år haft en säker majoritet i Stortinget. Nu säger Arbeiderpartiet att man är osäker på hur man 6 december ska ställa sig till Framstegspartiets förslag. Som et ansvarlig opposisjonsparti er vi svært usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Kulturministeren må komme på banen og redegjøre for hva som egentlig er regjeringas politikk, säger Arild Grande, medie­politisk talesperson i Arbeiderpartiet (Ap).

onsdag 30 november 2016

Fortsatt folkstorm i Norge mot FM-släckning och DAB-radions brister

Utskott i Stortinget avvisar förslag om att skjuta upp FM-stängning
Under hösten har norska dagstidningar varit fyllda av artiklar om den förestående FM-nedsläckningen. Det har rapporterats om problem med det utbyggda DAB-nätet och i flertalet debattinlägg har man ifrågasatt hela projektet med att ersätta FM med DAB. (Länkar till en del artiklar finns här till höger). I opinionsundersökning i juli visade det sig att 2 av 3 norrmän var emot att ersätta FM med DAB. På Facebook finns många grupper några med tusentalet medlemmar mot FM-nedsläckningen. Protestlistor med hundratals namn har överlämnats till såväl Stortinget som till kulturdepartementet. Men kraven på en uppskjuten FM-nedsläckning avvisas av regeringspartiet Høyre och flera andra partier i Stortinget.

tisdag 29 november 2016

Förslag i Stortinget: Helt stopp för FM-släckning i Norge

Regeringsparti menar att DAB och FM kan samexistera
Mediepolitiska talesmannen för Framstegspartiet Ib Thomsen anser att det har gått prestige i frågan och kommer nu att lägga fram ett förslag för att helt stoppa stängningen av FM-radion. Idag säger han till Dagbladet, att han har för avsikt att föreslå att ett stopp för hela FM-stängningen. Förslaget lägger han fram direkt för Stortinget den 6 december. Senterpartiets förslag om att nedsläckningen skulle skjutas upp ett år fick idag inte behövlig majoritet i kulturutskottet.

måndag 28 november 2016

Ny regering i Danmark vill minska statligt mediestöd och public service

Dramatiska nedskärningar väntar Danmarks Radio. TV2 privatiseras.
I de nya danska trepartiregeringen är nu Mette Bock (Liberal Alliance) kultur- och kyrkominister efter Bertel Haarder (Venstre). I det idag presenterade regeringsprogrammet vill man att antalet kanaler minskas för public service-bolaget DR som ska koncentrera sig mer på ”grundläggande public service” och innehåll som de kommersiella medierna inte gör. Mette Bock har nyligen utmärkt sig som partiets medietalesman och har förespråkat en gradvis avveckling av stöd till media, minskad tv-licens och ett smalare DR. 

söndag 27 november 2016

Svåra problem för schweizisk krisinformation om FM-radio läggs ned

DAB-övergång tvingar staten finna nya lösningar
Utan nödsändningarna via FM kan man i framtiden inte nå hela befolkningen med radio. Nu söker den federala regeringen nya sätt att informera i en nödsituation, som jordbävningar, skred och översvämningar. Enligt public serviceradion SRG förväntas DAB+ gradvis ersätta FM från 2020. Då hotar en katastrofal lucka för informationsmyndigheterna. De befintliga nödsändarna kan nämligen inte längre användas. Dagens larmsystem i händelse av en katastrof är klart definierat: När sirener hörs bör radion vara påslagen. Detta görs vanligen via den normala radiokanalen. Om detta skulle misslyckas så det finns nödsändare.

Internet blir allt viktigare för tv-distributionen i Sverige

Television via bredband ökar medan marknät och satellit stadigt minskar
Traditionell tv distribueras till konsumenterna via olika distributionsplattformar som kabel, satellit och marknät samt bredband via fiber, fiber-LAN och xDSL. I juni 2016 fanns 5,2 miljoner betal-tv-abonnemang i Sverige varav 2,8 miljoner digitala tv-abonnemang vilket var en ökning med 2 procent på ett år. Bredbandsutbyggnaden påverkar även hur vi tar emot traditionell linjär tv som följer en fastlagd tablå. Antalet ip-tv-abonnemang fortsatte att öka under första halvåret skriver Post- och telestyrelsen. 

torsdag 24 november 2016

Norska regeringen döljer känsliga fakta om DAB-projektet

Svar på europeiska övervakningsmyndighetens frågor hemlighålles.
Eftas övervakningsmyndighet ESA har utfärdat flera kritiska frågor till norska myndigheterna om DAB. En stor del av svaret är nu konfidentiella. ESA har flera frågor på bordet om FM-släckning och DAB-introduktion i Norge. Nyligen begärdes ytterligare information från de norska myndigheterna. Bl.a. var frågan om statligt ägda NRK:s finansiering av Digitalradio Norge AS kan betraktas som statligt stöd.

onsdag 23 november 2016

Norska DAB-nätet bristfälligt inför FM-släckning 2017

1000 klagomål på två veckor från bilister om dålig DAB täckning.  Radio via FM Mono når längre.
I mitten av oktober uppmanade Norges Automobilforbund (NAF) sina medlemmar att rapportera platser där DAB-täckning var dålig. Det finns fortfarande många platser där täckning upplevs som dålig. Vi är oroade för bilisterna. Det är viktigt att människor får viktig trafikinformation också via DAB+, säger Nils Sødal, kommunikation i NAF till Klassekampen.  Klagomålen strömmar in till NAF.

onsdag 16 november 2016

Stortingsdramatik: FM-stängningen i Norge kan senareläggas

Senterpartiet oroligt för den dåliga DAB-beredskapen. Vill anslå 40 miljoner kr för att skjuta upp impopulär stängning. Stöd från ett av regeringspartierna. 
I sin alternativa budget för 2017 föreslår Senterpartiet NOK 40 miljoner för att täcka kostnaderna för att fördröja stängningen av FM-radio rapporterar Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) . Vi måste skjuta upp släckningen som ska starta i Nordland 11 januari, och sedan göras slag i slag över hela landet, säger Janne Sjelmo Nordås ledamot och vice ordförande för Senterpartiets partigrupp till Dagbladet. Förslaget hänger samman med motionen i höstas om att uppskjuta stängningen. Kulturutskottet presenterar sina slutsatser 24 november, med beslut i Stortinget 6 december. Kulturministern och Høyre riskerar förlust, men kan räddas av största partiet.

lördag 12 november 2016

Tyska regeringen avvisar förslag om DAB-tvång för radiomottagare

Bakslag för DAB-lobby. Marknadens villkor fortsätter gälla.
Även i framtiden kan man i Tyskland köpa en radiomottagare som inte är utrustad för digitala marksändningar (DAB+) d.v.s. enbart med FM. Ekonomiministeriet har nu avvisat ett förslag från ett kulturutskott i förbundsrådet att telelagen ska ändras så att från 2019 får radiomottagare endast säljas om de kan ta emot standardiserade digitala signaler. En mottagare med enbart FM skulle således inte få säljas i Tyskland.