torsdag 27 december 2018

Danska Extra Bladet lämnar nationella DAB-nätet

Endast en kommersiell aktör blir kvar. Även DR drar ned.
Från nyår stänger Ekstra Bladet sin radiokanal på nationella DAB-nätet sedan oktober 2017. En uppskjuten stängning av FM-nätverket har dragit mattan bort under kanalen menar
ett irriterat Teracom. Det tar tid att bygga upp marknaden och förmodligen längre än vad vi förväntade oss, säger vd Martin Løbel till Mediawatch. Ekstra Baldet fortsätter sända på nätet.

fredag 21 december 2018

Norsk lokalradio på FM efter 2021 utreds nu

För att få högre lyssnartal byter DAB-aktörerna nu marknadsundersökare.
Kulturdepartementet har gett Medietilsynet i uppdrag att utreda möjligheterna för lokalradio att fortsätta får förnyade tillstånd på FM efter 2021. Lokalradiobranschen vill öka förutsägbarheten i framtida villkor och anser att så snart som möjligt bör det beslutas att lokalradion bör fortsätta på FM efter 2021, företrädesvis tills 2031, vilket också är det datum till vilket då DAB-licenserna löper.

DAB-radions katastroftal 2018 räddades i sista minuten av julkanaler.

Halv miljon färre norska lyssnare i jämförelse med 2016.
Det har inte varit något roligt år för de norska radio när FM-nätet stängdes för rikssändningar. Men det verkar som att julmusiken håller på att ge branschen en efterlängtad andningspaus skriver Nettavisen. Men det är lång väg tillbaka till en nivå man hade när man sände på FM. Numera är det endast lokalradio som sänder på FM.

onsdag 12 december 2018

Nu klart för mobilt bredband på 700 MHz i Sverige

Bättre täckning i hela landet för 4G och 5G 
- Blir en effektiv plattform för radio och tv online.   
PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Två aktörer har vunnit tillstånd för totalt 2,8 miljarder kronor.  300 miljoner utgör bud på täckning för tillståndet med täckningskrav, vilket vanns av Telia Sverige AB. Dessa pengar ska användas för att bygga ut täckning för tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s) på platser där användare normalt befinner sig och där sådan täckning saknas. 

Presidenten tar allt mer kontroll över radio och tv

Trump har Fox och lokal tv med sig. Vill nu starta global tv.
Regeringsfinansierade Voice of America har redan enligt kritiker förvandlats till en propagandakanal för Trumps politik, skriver Sören Sommelius i Medievärlden. CNN sprider över hela världen en orättvis och falsk bild av USA, twittrade Trump häromdagen. ”Något måste göras” fortsatte presidenten, som vill att den amerikanska regeringen startar en ny världsomspännande TV-kanal, ”för att visa världen vilka vi verkligen är, GREAT!”

söndag 2 december 2018

Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.

Världsunik stängning av nationell radio på FM misslyckades.
Aktuella lyssnarmätningar visar tydligt att intresset för de rikstäckande kanalerna är svagare än när man sände på FM. Lokalradion fortsätter på FM och många stationer har nu större publik än innan nationell radio lämnade FM. I tredje kvartalet ökade många stationer mycket. Nea Radio är fortsatt landets mest populära station med en daglig uppslutning om hela 53% i sitt eget område (Holtålen, Røros och Selbu). Det är totalt 15 lokalradiostationer som har en daglig uppslutning om vardera minst 16%.

Norska kulturdepartementet byter chef för medierna

Förväntningar om en mediepolitik oberoende av lobbyister
Christine Hamnen, som sedan 2014 varit expeditionschef och lett kulturdepartementets konst- och museumavdelning, har utnämnts till ny chef för medieavdelningen från 1 januari 2019. Bland övriga sökande fanns den tjänsteman som i departementet ansvarar för DAB-projektet. - Christine Hamnen kommer nu att få ansvar för bl.a. Medietilsynet, Filminstitutet och NRK. Några heta mediefrågor på hennes bord blir den fortsatta FM-radion och problemen med DAB liksom en förändrad finansieringsform för public service.
Läs mer

söndag 25 november 2018

Slut på intresset för rikstäckande DAB-radio i Norge

Norkring ger upp och återlämnar frekvenstillstånd. Utlovad mångfald uteblir.
Sändningsbolaget Norkring AS återlämnar i maj 2019 tillståndet för Riksblokk 2, som är ett kommersiellt frekvenspaket bestående av kanalerna 11A och 12A. Norkring vann en auktion av Riksblokk II i april 2012 med ett bud på 4.004.000 kr. Bygglov och frekvenslicens gavs fram till 31 december 2031. Men nu ser det ut som Norkring har gett upp det som politikerna hade föreställt sig skulle bli en breddad mångfald med fler aktörer än de två som idag sänder rikstäckande kommersiell radio i Norge.

söndag 18 november 2018

Svensk public service blir nu skattefinansierad

Demokratiska insynen har dock inte förbättrats.
Radio- och TV-avgiften ersätts nästa år av en ny individuell public service-avgift via skattsedeln. Detta efter beslut i Riksdagen om en ny lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Endast Sverigedemokraterna röstade mot. Avgiften blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest blir avgiften 1 300 kronor per person och år.  8,4 miljarder kr kostar verksamhet som 2019 bedrivs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten

Endast en av tre norrmän upplever bättre radiokvalitet med DAB.
Smartphonen är nu näst vanligaste enheten i norska hushåll enligt Deloittes Medievaneundersøkelse 2018. Fortsatt är TV-mottagaren den vanligaste medieenheten i hushållen, men enbart hos den äldsta generationen. I den yngsta gruppen är det endast två procent som uppger att TV är den viktigaste. Norge följer utvecklingen i övriga världen som tydligt pekar på att smartphone etableras som den viktigaste medie plattformen för bl.a. radio och tv.

onsdag 14 november 2018

Förslag i Stortinget: Sändningstillstånd för FM förlängs till 2031

Lokalradio med ökat lyssnande engagerar norska politiker
Senterpartiet har lagt fram ett förslag i Stortinget att lokalradio ska tillåtas fortsätta på FM fram till 2031 parallellt med nuvarande sändningstillstånden för DAB. Jeg fremmer forslaget fordi jeg som SP-er og mediemenneske -er veldig opptatt av at det er på tide at vi gir den viktige lokalradioen vår en mulighet til å vokse og utvikle seg til å bli enda viktigere; for mediemangfoldet, for lokaldemokratiet og for radio som medium, säger Åslaug Sem-Jacobsen, som står bakom förslaget tillsammans med partikollegor.

Lokalradio försvinner från Bergen

P4 lägger ner prisbelönt lokalradio på DAB. Konsekvens av det norska FM-förbudet i större städer och de dåliga lyssnartalen för kommersiell radio på DAB.
P4-gruppen har beslutat att stänga sin lokalradion på DAB i Bergen från nyår. Den rikstäckande kanalen P5 Hits fortsätter som tidigare på DAB-kanalen. Sex anställda mister sannolikt sina jobb, men Radio Metro tar över om man får sända på FM. Liksom i tre andra större städer är kommersiell lokalradio på FM förbjudet i Bergen.