torsdag 28 januari 2016

Politisk enighet mot föreslagen övergång till DAB-radio

Riksdagen har inget att erinra mot regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning
Konstitutionsutskottet har nu behandlat regeringens skrivelse 2015/16:25 Riks­revisionens rapport om digitalradio. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen och KU föreslår i sitt betänkande - utan reservationer från något parti - att Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

onsdag 27 januari 2016

Påtvingad FM-stängning bryter mot regler om en fri marknad

Lokalradioförbundet anmäler norska DAB-beslutet till europeisk övervakningsmyndighet
Som vi tidigare aviserat har nu Norska lokalradioförbundet (NLR) formellt anmält beslutet om avstängning av FM-bandet till EFTA:s övervakningsmyndighet, ESA. NLR anser att beslutet strider mot reglerna om fri rörlighet för varor och friheten att etablera sig. Beslutet har snedvridit konkurrensen och gynnat de stora aktörerna, menar förbundet.

tisdag 26 januari 2016

Nytt rekord för radioreklamen i Finland

Kommersiell radio lever gott utan DAB
För andra året i rad har den kommersiella FM-radion i Finland sålt rekordmycket reklam. Försäljningen steg med 3,1 % för hela 2015. Det betyder att den kommersiella radiobolagen sålde för 59,4 miljoner euro under 2015, vilket är 2 miljoner mer än föregående år. Radions marknadsandel steg samtidigt till 5,1 procent på en reklammarknad som krympte med 2,1 procent. 

lördag 23 januari 2016

DAB-radio tar frekvensutrymme från svensk TV

Förslag från PTS reserverar eget utrymme för digitalradio
Sverige har liksom många andra länder beslutat att övre delen av UHF-bandet (700 MHz-bandet) ska användas av mobilt bredband och att marksänd television får flytta på sig. 
PTS har förra veckan till regeringen lämnat sitt förslag till planeringslösning för marksänd tv under 694 MHz från 2017. Lösningen har inte påverkat inte möjligheten till utbyggnad av marksänd digital ljudradio i 174–240 MHz (VHF band III). Näringsdepartementets direktiv till PTS att försäkra utrymme för T-DAB i VHF band III skrevs dock innan regeringen förra året beslöt att stoppa DAB-projektet.

Gatekeepermodell för DAB-reklamradio i Danmark

Får svenska staten monopol på distributionen av dansk reklamradio?
Mediepolitikerna har nu kommit överens om en gatekeeper-modell i syfte att ge utveckling på radiomarknaden och fler kanaler. Gatekeepern får tillgång till alla sändningsmöjligheter för reklamradio på DAB-näten och ska sedan med utgångspunkt från villkor i sändningstillståndet bestämma vilka radiostationer som ska sända och även kunna avgöra ersättningsnivån för distributionen. 

Nytt beslut om dansk lokalradio på FM-bandet

Reklamradio och närradio får dela frekvenser lokalt
Kommersiella och icke-kommersiella lokalradiostationer även i fortsättningen ska kunna dela FM-frekvenser, något som det har funnits önskemål om från branschen. En ny tillståndsperiod för lokala radiostationer på FM-bandet inleds 1 januari 2018. 

Folkomröstning om tv-avgiften

Schweiz ska nu folkomrösta om de vill avskaffa sina radio- och tv-avgifter. Det folkliga initiativet "Ja till avskaffandet av radio- och tv-avgifter" kommer att presenteras för väljarna. Initiativtagarna är ungdomsorganisationerna hos högerpopulistiska SVP och radikalerna som lyckades samlade ca 112.000 underskrifter. Således passerades den nödvändiga tröskeln på 100.000. Det är andra försöket, hade ett första initiativ inte hittat tillräckligt anhängare.

tisdag 19 januari 2016

Internet ger Sveriges Radio allt större publik

25-30% av public servicelyssningen nu webbbaserad digitalradio
Publiken lägger alltmer tid på att lyssna på Sveriges Radio på Internet via sverigesradio.se och SR Play. Totalt 2,7 m timmar/vecka 2015: en årsökning med 18 %. Siffran 25-30% speglar det faktum att ca 2 miljoner personer/vecka på något sätt lyssnar på SR digitalt medan  6,5-7miljoner som lyssnar via FM. Det är dock delvis samma personer. Man drar ner lyssningstiden i FM, men ökar den digitalt. 
Uppskattningsvis en halv miljon lyssnar enbart på Internet. Under 2015 ökade den digitala lyssningen på SR:s egna digitala plattformar med nära 30% och på externa poddplattformar med över 50%.

måndag 18 januari 2016

Countrymusiken dominerar amerikansk radio

Under fem år fram till 2012 sjönk countryformatets andel i amerikansk radio, men sedan dess är det på uppgång och idag det ojämförligt största formatet med 2.125 radiostationer. News/talkradio ligger på andra plats och spanskspråkiga stationer på tredje.

torsdag 14 januari 2016

Bangladesh väljer annat digitalradiosystem än grannen

De två första HD Radio stationerna i Sydasien inom kort i etern
Två digitala mellanvågssändare kommer att  börja sända i huvudstaden Dhaka och dess omgivningar inom kort. Sändarna Flexiva 10kW har levererats av amerikanska GatesAir till den statliga radio- och tv-bolaget Betar. Detta innebär att Bangladesh avviker från sin stora granne Indien som valt att satsa på DRM30/DRM+ för marksänd digitalradio.

Mobila bredbandsnätet kommer att nå alla överallt

Nytt 4G-nät ger bredband från fjälltopp
Nyligen driftsattes en mobilmast på Ryfjället, Tärnaby, Västerbottens län. Den ger nya kommunikationsmöjligheter för befolkning och besökare i området samt möjlighet för bredband för 18 hushåll, som har anmält till PTS att de saknar tillgång till bredband. Masten är en direkt konsekvens av PTS täckningskrav i det så kallade 800 MHz-bandet, som tidigare användes för marksänd tv.

Apple underhåller via nätet i fler än 100 bilmodeller

Underhållningssystemet kan varsla om slutet på den bilradio vi har vant oss vid
Carplay, Apples system för underhållning och information i bilen, ska finnas i minst 100 bilmodeller från minst 21 tillverkare innan årets slut. För första gången sedan Carplay presenterades i somras har Apple också sammanställt en lista över vilka bilar som har systemet. På listan finns bl.a. Volvo XC90 och S90. 
Med Carplay får bilens infotainment-system ett gränssnitt som påminner om det iOS och det går också att koppla in en Iphone i systemet för att ge funktioner som till exempel navigering. Nätradio är en naturlig del i systemet.

fredag 8 januari 2016

Ny kulturminister i Norge idag

En kursändring ifråga om DAB/FM-radion kan bli möjlig
Idag tillträder Linda Hofstad Helleland (Høyre) som ny kulturminister. Helleland har suttit i Stortinget sedan 2001 och där senast som ordförande i Transportutskottet. Hennes utbildningsbakgrund är bl.a. medievetenskap, statskunskap og sociologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, samt studier på Høgskolen i Molde. 

onsdag 6 januari 2016

DAB-skandal i Norge: Public service garanterade ekonomi för kommersiellt radiobolag

Hittills hemliga avtal läcktes av kulturdepartementet
NRK har satt garantier för utbyggnad av ett kommersiell DAB-nät tillsammans med P4 Radio Hele Norge AS (som ägs av svenska mediekoncernen MTG) fram till 2017. Avtalet som är undertecknat av NRK-chefen Hans Tore Bjerkaas är värt 63 miljoner norska kr. 
Man har således använt licensmedel för att få med sig MTG på DAB-tåget. Detta framgår av det avtal som tecknats mellan företagen Digitalradio Norge AS och Norkring.  

Nya radiofrekvenser för svensk reklamradio dröjer

Inga nya FM-frekvenser fram till 2018. Konsumentbehovet undersöks inför nästa tillståndsperiod.
Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar arbetet med att hitta nya FM-frekvenser för de kommersiella radiobolagen (läs: MTG och Bauer). Det gör att reklamradion kan få vänta ytterligare två och ett halvt år på att få tillgång till ev. nya sändningsmöjligheter. Men först ska bl.a. konsumentbehovet undersökas.

Radiomyndigheter i Sverige och Danmark byter namn - igen

Allt fler mediefrågor koncentreras till allt färre myndigheter
Myndigheten för radio- och tv heter nu Myndigheten för press, radio, och tv (MRTV) sedan Presstödsnämnden upphört och dess uppgifter tagits över av myndigheten.Tidigare hette myndigheten Radio- och tv-verket med rötter i Kabelnämnden, Närradionämnden och Granskningsnämnden.