onsdag 28 januari 2015

Beslut att stänga FM i Norge utan saklig grund

"Helt idiotiskt" Professor är förbannad över DAB-beslut. 
I en längre artikel i Dagens Næringsliv kritiserar en professor och en politiker planerna på en stängning av FM-bandet. Kulturdepartementet menar dock att man talar för döva öron. Det avgörande kriteriet för att stänga är att uppnå 50 % lyssning på en digital plattform, som inkluderar Internet och tv-nät. Detta avses visa regeringen hur mogen publiken är för att ta i bruk digital radioteknik.

Dette er jo helt dust! utbrister Frode Rise, professor på Kemiska institutionen vid Oslo Universitet. Han är upprörd över att hans lyssnarvanor on-line på jobbet skall användas av myndigheterna som ett argument för att stänga FM-radion 2017. 

söndag 25 januari 2015

Närradion del av ungdomssatsning i Frankrike

Ungdomskultur, mediefostran och lokala medier i fokus
Franska kultur- och kommunikationsministern Fleur Pellerin har samlat alla kulturchefer för att diskutera åtgärder för alla ungdomar i städerna, landsbygden eller förortsområden med bl.a. omfattande satsningar på konstnärlig och kulturell utbildning liksom medieutbildning. Man fokuserar på en mångfald av metoder och ungdomskultur inklusive experimentellt stöd för lokala medier. Stödfonden för närradiostationer ska utvecklas för att ta större hänsyn till medborgarinitiativ. 

DAB-radio hålls vid liv i Frankrike

Lokal digitalradio sänds i tre storstäder
Mediemyndigheten CSA har presenterat en utredningsrapport, som är en genomgripande genomgång av bl.a. olika system och man förespråkar en fortsatt satsning på DMB/DAB+. Nuvarande sändningar är dock begränsade till lokala kanaler i tre storstäder och några marknads- och lyssnarundersökningar har ännu inte presenterats.

torsdag 22 januari 2015

DAB-radiosatsning försämrar norsk krisberedskap

Konsekvensen av att stänga FM-nät har ignorerats
I sina remissyttranden till kulturdepartementet ifråga om DAB och lokalradio pekar både Norska Lokalradioförbundet och IT-branschorganisationen ITK-Norge på problemet med att bilister - såväl norska som utländska - inte kommer att kunna varnas via FM-bandet när man kör i större städer som Oslo. Få bilar har DAB-radio och många nya levereras fortfarande med enbart FM.  FM-nätets fortsatta betydelse för krisberedskapen har grovt underskattats när politiska beslut i frågan tidigare har tagits. 

tisdag 20 januari 2015

Lokalradio och IT-bransch: Nej till FM-stopp i Norge

Vass remisskritik mot hur DAB-introduktionen gått till. 
SBS Radio vill utöka föreslagen FM-släckning.
Kulturdepartementets remiss på Medietilsynets rapport Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet har nu besvarats av 74 olika organisationer och företag. Merparten av svaren är negativa till förslaget att ingen public serviceradio eller kommersiell lokalradio ska efter 2019 sända på FM i koncessionsområden i fem större städer utan endast kunna sända DAB+ där. 

måndag 19 januari 2015

Har Sverige råd med DAB-radio?

Övergång till DAB-radio kostar samhället 10-15 miljarder kronor
Förslaget att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät saknar en fullständig konsekvens- och kostnadsanalys konstaterar Public servicerådet, som nu uppdaterat sin kostnadskalkyl.  En övergång till DAB+ kommer att medföra stora samhällsekonomiska kostnader; för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenterna (=radiolyssnarna).

lördag 17 januari 2015

Danska mediepolitiker lyssnar till DAB-kritiken.

Beslut om körplanen för övergång till DAB+ åter uppskjutet.
Vid sitt möte i torsdags beslöt partiernas mediepoltiska talespersoneri Folketinget att för tredje gången i rad skjuta upp beslutet om körplanen. Detta efter att den senaste tiden ha läst remissvar från Danmarks Radio, kommersiella radiobolag och musikrättighets-organisationer som alla är avvaktande eller direkt DAB-kritiska.

fredag 16 januari 2015

600 mHz-bandet kan bli tillgängligt för mobilt bredband i Kanada

Radio- och tv-bolagen riskerar förlora ännu mer utrymme i UHF-bandet.
Under senaste året har beslut tagits i flera länder däribland Sverige att 700 MHz-bandet ska användas för mobilt bredband istället för främst tv-bolagens marksändningar. Om regeringen i Kanada får som den vill efter en remissomgång och koordinering med USA kommer trycket på televisionen att flytta till lägre frekvensområdet i UHF-bandet och i VHF-band III att öka. Detta kan i sin tur sätta press på utrymmet för radio (DAB) i VHF-band III.

torsdag 15 januari 2015

Låt FM leva! Norsk FM-radio i kampanj mot att stänga FM.

Reklambyrå nu engagerad i striden om FM-nätet i Norge
Under första halvåret ska politiskt beslut tas om att ev. stänga FM-nätet. Norge riskerar därmed att blir det enda land i världen utan FM-radio. Norsk Lokalradioforbund har dock att tagit strid för att FM ska vara kvar vid sidan av FM och har engagerat Kitchen reklambyrå för kampanjen med radiospots, nätsidor och sociala medier. Spottarna kommer att sändas av NLF:s 110 medlemsstationer. Vi gleder oss til å hjelpe lokalradioforbundet med å påvirke opinionen så det ikke skjer, säger Kitchens vd Haakon Dahl till Kampanje.

tisdag 13 januari 2015

DAB-utredning på remiss

Många med på listan, men 27 "remissbulvaner" kan ifrågasättas.
Strax innan julhelgen distribuerade Kulturdepartementet remissen på digitalradiosamordnarens förslag om en plan för en övergång från FM till DAB-radio i Sverige. 153 myndigheter, företag och organisationer finns på remisslistan. 

måndag 12 januari 2015

Fortsatt FM-radio krävs för bilar i Norge

Bilköpare ska inte tvingas att installera DAB-radio
Bilimportörernas riksförbund reagerar starkt mot att NRK och P4 har pressat myndigheterna om att få det nuvarande FM-nätet stängt redan 2017 trots att det då inte finns det som regeringen sätter som villkor "rimelege og teknisk tilfredsstillande løysingar" för att kunna höra radio i bilen. Man kommer nu att uppvakta kulturminister Thorhild Widvey.

fredag 9 januari 2015

Norsk DAB-radio en felsatsning. Håller inte för krisberedskap

Utan FM-nät kan Norge att bli isolerat i radiovärlden - sittande med Svarte Petter - varnar svensk organisation i utredningsremiss
Norska Medietilsynet har föreslagit i delrapport att ingen public serviceradio eller kommersiell lokalradio ska efter 2019 kunna fortsätta sända på FM i koncessionsområden i större städer utan endast kunna sända DAB+. 

Public servicerådet i Sverige har nu yttrat sig om kulturdepartementets remiss Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. PSR konstaterar att det framstår som att Norge avser att bli det första land i världen som vill ta beslut att avskaffa FM-radion helt och satsa allt på DAB+. PSR framför invändningar mot ett förhastat vägval och menar att DAB-tekniken inte är hållbar. 

måndag 5 januari 2015

17.777 FM-sändare i USA

Enligt senaste redovisning från telekommyndigheten FCC finns det idag 17.777 FM-sändare i USA. Av dessa används 6.633 för kommersiell radio, 4.085 är s.k. Educational (vanligtvis National Public Radio och universitet) och 873 är LPFM (icke-kommersiell närradio) samt 6.186 är slavsändare/räckviddsförstärkare.

fredag 2 januari 2015

Kommersiell radio drar ned på DAB-radio i Bayern

Inte lönsamt att sända med DAB+
Antenne Bayern halverar av ekonomiska skäl sitt engagemang i digitalradio DAB + . Vid årsskiftet upphör kanalerna Antenne topp 40 och Antenne Bayern Info att sändas via DAB+, men kommer att finnas kvar på Internet. Antenne Bayern är kritisk mot att de fortfarande dåliga möjligheterna för privatägd radio att kunna finansiera DAB + 
Det behövs betydligt mer pengar för programutveckling och programdistribution. Reklamintäkterna räcker inte till för detta menar radioföretaget enligt Satnews