måndag 11 augusti 2014

DAB-radio: Lobby i strid mot mobilt bredband

Partiska "forskningsrapporter" ignorerar framtida teknik och konsumtion
Det sägs att den stora nedladdningskapaciteten för den trådlösa standarden 4G/LTE kommer att lösa alla problem för internetdistribution av radio, och kanske även television,
för mobila enheter som smartphones. Enligt rundradioorganisationer med EBU i spetsen innebär sådana påståenden en grov förenkling av ett komplex problem.

Efter tre mycket spridda rapporter har denna rundradiosektor dock inte kunnat presentera ett fullständig bild och har utelämnat fakta om den kraftiga kapacitetsökningen för framtida 4G och 5G liksom utvecklingen av multicastteknik med LTE Broadcast. De stora radio och tv-bolagen försöker nu övertyga politiker om att man ska satsa på DAB-tekniken istället för radio och få behålla det generösa utrymmet i UHF-bandet för marksänd tv.


På uppdrag av Teracom presenterade en konsultfirma 2013 en rapport som fastslog att radiosändningar via mobilnät inte var ett trovärdigt alternativ och att marksänd radio skulle bli kvar för all framtid. Man såg DAB (inte FM) som enda alternativ här. Mobilt bredband skulle enligt rapporten kosta alltför mycket.

Liknande slutsatser framfördes i våras i en "forskningsrapport" beställd av mediemyndigheten resp. public serviceföretaget i Bayern, Analysis of radio transmission in Bavaria through DAB+ or LTE - comparing the costs of supply. Man fastslog att LTE skulle bli 40 gånger dyrare än DAB+

Endast 5 % av radiolyssningen i Bayern sker idag via DAB+ utan det är FM som ännu gäller för de flesta. Den tyska rapporten tar inte med i beräkningen kostnaderna för att byta ut en sändar- och mottagarstruktur mot en helt annan. Man berör inte för- eller nackdelar med av den lösning som bl.a. svenska PTS föredrar; bibehållande av FM-nätet kompletterat med digitalradio via Internet.

Analys

De påstådda nackdelarna med radio och tv via mobilt bredband baseras på dagens tekniska möjligheter och fastställda prisnivåer. Rapporterna  tar inte hänsyn till den framtida situationen 2020 och därefter när 5G beräknas vara 1000 gånger snabbare än dagens 4G.

Politiker i Europa kommer att tvinga radio- och tv-bolagen att lämna 700 MHZ-bandet på UHF för att ge plats för mobilt bredband. Finland och Sverige har redan tagit beslut om att denna process ska ske 2017-2019. En rekommendation i den här riktningen kommer att avges av Europakommissionen i september 2014.

Etersänd radio och tv blir verkligen minst kostsamt än 4G/5G om detta sker till en masspublik som lyssnar hela tiden på alla kanaler. Däremot blir exempelvis en nischkanal mycket kostsam eftersom varje kanal måste hållas igång vare sig man har tittare/lyssnare eller inte. Detta till skillnad mot en internetkanal, som endast kostar när den används av mottagaren. En radio- eller tv-kanal med liten eller ingen publik blir ett rent slöseri med frekvensspektrum.

Det bör också vägas in att mobilnät och bredband i första hand betraktas som en nyttighet (utility) medan radio- och tv i första hand är en underhållningsplattform, för radion mest för distribution av musik. Detta kommer nu att vägas in när politiker runt om i världen tar ställning till intressekonflikterna mellan broadcast- resp. telekomsektorn. Vem kan erbjuda de mest produktiva mervärdena för samhällsekonomin på en öppen marknad och utan behov av offentliga subventioner som skattemedel eller tv-avgifter?  

De tre rapporter som hittills publicerats om de påstådda nackdelarna med mobilt bredband har även ignorerat utvecklingen av LTE Broadcast multicast-tekniken som bl.a. nu testas på 700 MHz bandet i München. Denna teknik gör det möjligt för smartphone-användare att titta på tv och lyssna på radio utan att detta äter upp dataabonnemanget samtidigt som denna distribution blir opåverkad av trafikbelastningen i nätet.