söndag 30 mars 2014

Kommersiell radiostation i Schweiz ger upp DAB+

För höga distributionskostnader och för få mottagare
Radiostationen Swissmountainholiday Radio har stängt sina DAB+ sändningar. Orsaken är för höga kostnader (205.000 euro per år) för DAB-distributionen. Dessutom finns det för få DAB-mottagare på marknaden liksom att DAB-radio saknas som standard för nya bilar. Stationen kommer att fortsätta sända på kabel, Internet och via smartphoneappar.

fredag 28 mars 2014

12-års sändningstillstånd stärker FM-radion

DAB-radion i Storbritannien har stagnerat sedan 2007
Mediemyndigheten Ofcom har på remiss en utredning om att förlänga giltighetstiden för sändningstillstånd för analog radio d.v.s. mellanvåg och FM från idag sju till tolv år. 12 år var det som tidigare gällde och betraktas som en mer rimlig period för kommersiell radio att fungera affärsmässigt. -  Förslaget visar att en nedsläckning av FM-radion nu har blivit mindre aktuell. Detta visar också brittiska regeringens beslut i december 2013, som innebar en fortsatt satsning på DAB, men inget datum för en avveckling av FM.

onsdag 26 mars 2014

Dansk utpressning: Sänd DAB för att få sända FM

Nytt tillstånd för femte FM-nätet avslöjar osäker DAB-övergång
Kulturstyrelsen har utlyst FM5-tillståndet, som nu används av SBS Discovery Radios Nova FM. Tillståndet erbjuds som rikstäckande eller i två delar: ett för Själland och ett för Jylland/Fyn. I tillståndet ingår kravet att sända samtidigt i en rikstäckande DAB-multiplex.

Svalt intresse för norsk DAB-radio

Enligt Statistiska sentralbyråns Mediebarometer 2013 tittar 74 procent av norrmännen på TV under ett dygn medan 59 % lyssnar på radio. 32 % har tillgång till en DAB-mottagare hemma, men endast 13 % lyssnar på DAB-radio. Detta var samma andel som året innan trots att nätet för DAB+ är fullt utbyggt.  

73 % har en smartphone och 61 % en läsplatta. 2013 hade 32 % egen parabolantenn i hushållet och 53 % kabel-tv.  26 % hade marksänd digital-tv (DVB-T).

måndag 24 mars 2014

TV-chefer snedvrider bild av situationen för televisionen

Nischkanaler bör sändas på Internet - inte ta eterutrymmet
Det öppna brev som tre tv-chefer har skrivit till regeringen tecknar dessvärre en snedvriden bild av situationen svensk tv och för de svenska tv-kanalerna, skriver Gunnar Bergvall ordförande i Public servicerådet och f.d. grundare av TV4. I brevet undviker de att nämna att den snabba utvecklingen av mobil television (video) gör det nödvändigt att utveckla mobilt bredband i UHF-bandet. Det som tv-mediet förlorar i ena änden kompenseras i själva verket i den andra. Television kommer att finnas överallt i Sverige även utan Teracoms hjälp. 

söndag 23 mars 2014

Tv-chefer tar strid mot regeringen om UHF-bandet

Frekvensutrymmet för marksänd digital radio och tv minskar
Tv-cheferna för tre av de fyra stora tv-bolagen i Sverige skrivet i öppet brev att de är djupt oroade av den process som regeringen initierat genom beslutet att avveckla tv-sändningarna i marknätets 700-band redan 1 april 2017. Ett beslut som nu lett till att Myndigheten för radio och TV utannonserat att man kommer att utgå från att då det bara kommer att finnas fem sändarnät tillgängliga för tv-sändningar, trots att det enligt Teracom finns möjlighet att frigöra ett sjätte sändarnät. 

söndag 16 mars 2014

Kommersiell radio vill skrota idén om digital övergång

FM och DAB kan finnas sida vid sida
Vid en debatt i London under Westminster Forum om framtiden för brittisk radioindustri vill bl.a. Phil Riley, grundaren av den kommersiella radiogruppen Orion Media, att man i en ny "multiplattformsvärld" där FM och DAB skulle finnas sida vid sida för åtminstone ett decennium. Riley uppmanar regeringen att skjuta upp den misslyckade idén med ett "switch-over".

torsdag 13 mars 2014

Reklamradion i Europa vill ha kvar FM

Digitalisering ingen EU-fråga
den europeiska reklamradio-organisationen AER:s The Future of Radio Is Multi-Platform sägs att radions framtid finns på flera plattformar och att organisationen stöder arbetet för att nya mottagare ska klara både analoga och digitala sändningar, liksom internetsänd radio och datastandarder som Radio DNS. Även mobiler och annan elektronik bör vara utrustade med sådana radiomottagare. AER säger dock att FM-radio inom en överblickbar framtid kommer att vara viktigast för de flesta radiostationer i Europa.

lördag 8 mars 2014

Poddradio - en del av svenska radiolandskapet

1,53 miljoner svenskar lyssnar någon gång på poddradio. Det visar statistik som kommunikationsbyrån Isobar har tagit fram från TNS-Sifo .69 procent av poddradiolyssnarna är mellan 20 och 44 år. Ca 800.000 lyssnar någon gång per månad eller mer sällan. 400.000 lyssnar någon gång i veckan och 200.000 lyssnar minst en gång per dag. (Radionytt)    Läs mer: Vilka lyssnar på Podcasts egentligen?

tisdag 4 mars 2014

Kiss FM lämnar nationell DAB-multiplex

Svårt för privat DAB-radio utan offentligt finansiering 
Sändningarna från kommersiella radiobolaget Kiss FM i tyska nationella DAB + mulitiplexen avslutas i förtid 31mars 2014. Man fortsätter dock med FM, kabel och på Internet och via appar meddelar FOM GmbH & Co.

måndag 3 mars 2014

Sveriges beslut om 700 MHz chock för EBU

Europeiska Radiounionen (EBU) uttrycker idag allvarlig oro över den svenska regeringens beslut om att omplanera 700 MHz-bandet för "andra användningsområden" än television från 2017. Skälet är att en sådan snabb övergång befaras äventyra integriteten för tv-tjänster i Sverige. Marksänd television kommer nu att delvis behöva gå över till VHF-band III som även DAB-radion sänder på.

P4 har hälften av alla radiolyssnare

Katastrofsiffror för reklamradion
Radiolyssningen på Sveriges Radio P4 nådde en ny rekordnivå under vecka 8, som var den andra vinter-OS-veckan. Dagliga räckvidden var 49,5 procent, vilket motsvarar 3,8 miljoner. Totalt nådde P4 78,9 procent av befolkningen mellan 12 och 79 år under veckan (= 6,1 miljoner).