torsdag 17 september 2020

Försök med digitalradio på FM-bandet i Köpenhamn

Långsiktigt försök berör även Sverige.
Radio- och tv-nämnden beviljade 31 august 2020 Open Channel Aps i Köpenhamn bedriva försöksverksamhet med digital radio DRM+ på FM-bandet i kommande 12 månader, men kan förlängas ytterligare två gånger à 12 månader.  Sändningarna planeras komma igång under sista kvartalet i år på frekvensen 86,5 MHz, 500 Watt ERP og med en bandbredd om 200 kHz, vilket ger plats till två DRM+ kanaler. På varje DRM+ kanal är det 186,4 kbps kapacitet med plats för tre digital radiokanaler med slideshow, totalt sex digital radiostationer kan således sändas här. Ambitioner finns att involvera Öresundsregionen och eventuellt samverka med någon annan FM-station på den svenska sidan. 

Nya digitalradiomottagare på konsumentmarknaden i Indien

Marksänd DRM+ kommer nu även på FM-bandet. Största utmaningen för DAB hittills.
Kinesiska Gospell, schweiziska StarWaves (med bl.a. ”TukTuk Radio”) och indiska Avion har lanserat nya modeller av DRM-mottagare för fast bruk och bilradio. Till skillnad mot tidigare har de flesta mottagare nu även anpassats för DRM för alla rundradioband; mellanvåg, kortvåg och VHF-band I-III inklusive FM-bandet (DRM+). 
I en artikel i radiobranschtidskriften Radio World framkommer det att blir möjligt att anpassa nuvarande analoga FM-mottagare även i mobiltelefoner till DRM+ utan någon extra hårdvara. Detta är särskilt intressant för Indien där en mycket stor andel av befolkningen lyssnar på radio i sina mobiler och smartphones; online eller på FM.