onsdag 24 januari 2018

Förslag om dualistisk finansieringsmodell för public service

För tidigt föreslå finansiering innan man vet framtida inriktning och organisation.
Public servicerådet (PSR) har till regeringen lämnat ett remissyttrande om public servicekommitténs förslag om en ny finansieringsmodell för public service i Sverige. PSR ställer sig bakom de grundläggande idéerna om en public service, men vill utfärda en stormvarning inför de dramatiska förändringar som syns vid horisonten. Det vore ett svek mot hela idén med public service om man inte redan idag tar ett helhetsbegrepp och planerar ett i grunden förändrat och effektivt public servicesystem från 2020. PSR föreslår en tvådelad finansieringsmodell.

Sveriges Television mer positiv än Sveriges Radio till tv-avgiftsförslaget.

Men bägge bolagen tveksamma om oberoendet.
Under arbetet med remissvaret har SVT stärkts i uppfattningen att utredningens förslag är bra och tillstyrker nu förslaget att Public service ska finansieras av en avgift som tas ut på skattsedeln men som ska hanteras utanför statsbudgeten. SR föreslår istället en moderniserad teknikneutral avgift.

torsdag 18 januari 2018

Public servicebolaget Utbildningsradion får ny vd

Sofia Wadensjö Karén lämnar tidningen Vi
Sofia Wadensjö Karén kommer närmast från tjänsten som vd och chefredaktör för tidningen Vi och hon är också ordförande i organisationen Utgivarna. – Det känns fantastiskt roligt att bli vd för UR. Jag tycker att det här är ett av få jobb i mediebranschen som faktiskt slår det jag har nu, säger Sofia Wadensjö Karén till Medievärlden.

onsdag 17 januari 2018

Två av tre partier i ny norsk regering skeptiska till DAB-radio

Nya kulturministern har en gång sänt piratradio
Statsminister Erna Solberg har presenterat sin nya trepartiregering. Nya kulturministern Trine Skei Grande (Venstre), har tidigare visat att hon har speciell erfarenhet från radio och är skeptisk till DAB. Inför Stortingets debatt 2011 om utskottsbetänkandet om DAB-radio uttryckte hon skepsis inför beslutet. Hon hoppades det var sista gången Stortinget bestämde tekniken för informationsförmedling.

Norsk DAB-radio borta med vinden

Lokalradio på fjället säkrare med FM
Klagomål rapporteras över att radiomottagning har försämrats i många delar av Norge efter stängningen av de rikstäckande FM-nätet. Ett tidigare mindre uppmärksammat DAB-problem har dykt upp. De senaste dagarnas storm över mellersta Norge påverkar NEA Radios DAB-sändare så att mottagningen hackar. Samtidigt fungerar FM utan problem.

MTG överklagar NRJ:s nationella tillstånd för FM-radio i Sverige

Marknadskonfliken inom nordiska reklamoliopolet fortsätter
MTG överklagar beslutet att ge ett av de tre nationella tillstånden för kommersiell FM-radio till NRJ till Förvaltningsrätten i Stockholm. MTG anser att det avtal som finns mellan Bauer och NRJ, som gäller utsändning och annonsförsäljning, är så omfattande att det innebär att Bauer i praktiken kommer att förfoga över två tillstånd.

måndag 8 januari 2018

Danskt DAB-fiasko - FM-lyssningen ökade

Övergång till DAB+ minskade DAB-lyssnande med 40%
Mer än var tredje DAB-lyssnare förlorade digitalradio direkt efter att de gamla DAB-kanalerna hade stängts av i oktober. Men många har hittat nya sätt att ta emot radio som FM och Internet. När nätet uppgraderades till det nyare tekniken DAB+ 1 oktober förra året blev mellan 200.000 och 400.000 danska radiomottagare obrukbara. Strax efter förändringen sjönk DAB-lyssningen med 40%, enligt DR.

lördag 6 januari 2018

Netflix sätter sin prägel på dansk public servicepolitik

Regeringsparti vill ha ett Danflix med danskt public serviceinnehåll
Danmarks Radio kan komma att beskäras kraftigt. Enligt ett förslag från det borgerliga regeringspartiet Venstre vill man att det danska public servicebolagets budget ska kapas med 400 miljoner danska kronor. För de pengarna vill man bygga en dansk variant av Netflix, ett "Danflix", som även ska kunna tillhandahålla program som kommer från andra än DR.

Slutet för danska tv-licensen: Nu politisk majoritet för skattefinansiering.

Sannolikt Norden väljer medieskatt, men alternativ finns.
Detta kommer att göra finansieringen av public service media mer solidarisk, enligt flera partier. Idag ska den som tittar på tv eller online DKK 2.527 kr per år för program från Danmarks Radio. Licensen finansierar även TV2s regionala program och Radio24syv samt några mindre poster bl.a. för icke-kommersiell lokalradio/tv.

Traditionell radio och tv minskar, men långsammare än man tror

Många år kvar innan digital radio och video på nätet tar över
Amerikanska konsumenter fyller en stor del av sina vakna timmar med mediaanvändning. Exemplevis medelar Netflix nu att man satsar 60 miljarder dollar på egenproduktion.  Att utvecklingen går mot alltmer medietid på nätet är tydligt, men evolutionen går inte så fort som många tror. Enligt eMarketers senaste beräkningar spenderar amerikanska vuxna mycket mer tid med traditionell radio (AM/FM) än de gör med sociala medier. Traditionell tablå-tv via etern och kabel minskar men har fortsatt dominant position flera år framöver.