torsdag 29 december 2016

DAB-radio i Hongkong nära slutet

Den tredje kommersiella digitalradiostationen som stänger
Metro Radio i Hongkong har nu återlämnat sitt sändningstillstånd för DAB efter att förgäves i flera år försökt att öppna upp en ny marknad. I oktober upphörde Digital Broadcasting Corporation (DBC) med sina DAB-sändningar eftersom man inte nådde den större publiken som behövdes för reklamintäkter. Året innan gav Phoenix U Radio upp sin DAB-satsning.
Luke Tsang Chee-wah som arbetat hos public servicebolaget RTHK 1978-2014 kritiserar att offentliga medel fortsatt slösas bort på DAB. Han frågar sig nu i South China Morning Post vem som ska ge upp hela idén med DAB - och när.
Läs mer om varför DAB-radio inte överlever i Hongkong

onsdag 21 december 2016

Norrmännen vill fortfarande inte ha DAB-radio

Sju av tio säger nej till FM-stängning. DAB-projektet närmare ett fiasko.
I en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Dagbladet svarar sju av tio att de är emot FM-nätet släcks. Motståndet är störst i de tre nordligaste länen. Släckningen inleds redan i januari i Nordland. En överväldigande majoriteten av folket är starkt emot att stänga FM-nätet och en övergång till DAB. 66 procent av de tillfrågade sade att de var emot radiosignaler flyttas från FM till DAB. Endast 17 procent säger att de är för släckning. Dagbladet genomförde likalydande undersökning i juli i år, med nästan samma resultat.

tisdag 20 december 2016

Nu utreds alternativ till tv-avgiften

Public servicebolagen i Sverige får förändrad finansiering från 2020
Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bl.a. ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska analysera villkoren  och föreslå nödvändiga förändringar. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem.

Sveriges bredbandsstrategi: 1 Gbps till alla

Mobilt och fast bredband blir även framtidens radio- och tv-nät
Strategin har målen att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp).

söndag 18 december 2016

Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service

Regeringen väntas föreslås att TV-licensen slopas
Kulturminister Linda Hofstad Helleland ska nu på torsdag lämna förslag till Stortinget om att avskaffa tv-licensen, dock utan att ange alternativ Jeg tror 2018 blir siste året en lisenskontrollør kan dukke opp på døren din, säger kulturminister Linda Hofstad Helleland enligt Dagens Næringsliv. Regeringen är inom sig splittrad ifråga om mediepolitiken, men kan man komma överens med främst socialdemokraterna pekar det mesta på att man inför en medieavgift som alla hushåll måste betala.  Denna i praktiken skatt kan användas till att förutom finansiera NRK också public serviceuppdrag för privatägda kanaler närmast då TV 2 vars nuvarande stöd upphör vid årsskiftet.

fredag 16 december 2016

Analogt och digitalt i Danmark: Lokalradio på FM får ytterligare 10 år

Teracom får driva nät för rikstäckande kommersiell radio i DAB+
Alla tillstånd för lokal radio på FM-bandet löper ut i slutet av nästa år. Radio- och TV-styrelsen kommer att i början av 2017 utlysa nya tillstånd för alla idag ca 320 lokala radiostationer på FM i Danmark. Av dessa är 140 kommersiella övriga är närradiostationer, som reklamfria är berättigade till det statliga stödet som finansieras genom medieavgiften. Tillstånden för lokalradio på FM ska gälla 2018-2028.

söndag 11 december 2016

Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna

Öppning för norskägd radio när statlig och utlandsägd radio flyttar till DAB
När nationella kanaler försvinner från FM-bandet nästa år bör de vakanta frekvenserna  användas av lokalradion, anser Norsk Lokalradioförbund (NLR), som också kräver en ökning av subventioner och mindre detaljerad reglering av branschen liksim kontinuitet och generellt bättre ramvillkor. NLR har nyligen lagt fram sina synpunkter till mediemångfaldsutredningen. Norsk lokalradioforbund kan ikke akseptere at radiobransjens utvikling hindres, og krever at det skal bli konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet, skriver NLR.

Litauen stoppar rysk statlig tv efter hatinslag

Tv-propaganda via kabel, marksändningar och satellit problem i baltiska stater
Litauens mediemyndighet säger en rysk statlig tv-station kommer att tillfälligt sändningstopp efter en rysk politiker gjort hårda anti-amerikanska kommentarer som anses som "uppvigling till krig, splittring och hat". Edmundas Vaitiekunas, ordförande för Litauens radio och tv-kommission, sade på onsdagen att RTR Planeta kanal, den internationell delen av ryska statsägda VGTRK skulle vara avstängd li litauiska etern under en tremånadersperiod  fram till 21 februari 2017

fredag 9 december 2016

Gräver Public Service sin egen grav?

Public servicebolag överallt står nu under en allt hårdare press att förändra sig såväl med distributionen som innehållet. Ny teknik bidrar till krav på omställning av de traditionella radio- och tv-bolagen främst då en anpassning till Internet med övergången från linjär tablålagt utbud till on-line och on-demand distribution.  SVT måste räkna med att helt ställa om sin sändningsstruktur inför 2020.  Det kanske bara behövs två kanaler; en för nyheter och samhällsbevakning samt en för direktsända evenemang främst sport. SR måste också tänka om, skriver Public Access bland annat i sin ledare.
Läs ledaren

torsdag 8 december 2016

Borgerlig oenighet om framtida public servicefinansiering i Danmark

Treklöverregeringen startar vilset inför framtidens DR
foto: dr.dk
Att den nya regeringen vill göra något åt Danmarks Radio har länge varit känt, men hur vet ingen ännu. Nye kulturministern Mette Bock (Liberal Alliance) vill sänka tv-avgiften - eller medielicensen som det heter i Danmark - med 25% fördelat på fem procent per år i fem år. Men om det kan lykkes, det kan jeg have min tvivl om, säger ministern. Detta avisas dock av tredje partiet i regeringen. Det er for firkantet at sige, at licensen skal skæres med fem procent om året. Det er ikke konservativ politik, fastslår medietalesmannen för de konservative Naser Khader. 

onsdag 7 december 2016

Stortinget: FM-släckning riksnätet i Norge fortsätter som planerat

Socialdemokraterna räddade regeringen från DAB-nederlag
Efter några dagar dramatik i Stortinget röstade Fremskrittspartiet tillsammans med Senterpartiet emot regeringen och dess genomförandet av FM-stängning, men Arbeiderpartiet röstade att fortsätta som planerat. Partiets mediepolitiske talesman Arild Grande säger att de upplysningar som tre ansvariga ministrar (alla Frp), är nog för att övertyga Ap om att beredskapen blir säkerställd efter stängningen. Redegjørelsene har vært svært tydelig på at Frps påstander om svekket beredskap er feil. Det forholder vi oss til, og vi har ikke annet valg enn å stole på disse forsikringene. Dermed kan overgangen gå som planlagt, skriver Grande till Dagens Næringsliv. Stängningen gäller uteslutande rikstäckande kanaler. Omkring 200 lokala radiostationer fortsätter att sända på FM .

måndag 5 december 2016

Ännu ett förslag mot FM-stängningen i Norge

Inför Stortingsbeslut markerar nu även Miljöpartiet en inbromsning
Vid sitt riksstyrelsemöte i Narvik i helgen beslöt MDG begära att Stortinget beslutar vänta med stängning av FM-nätet tills man vet säkert att täckningen av DAB är tillräcklig. Vi har noterat oron för dålig DAB täckning. Gäller också i Nordland, där FM-nätet släcks först om några veckor. Landets larmanläggningar behöver ett fullvärdigt alternativ innan FM-nätet släcks. Det finns också för många oklarheter om täckningen till havs för kustfisket, säger språkröret Une Aina Bastholm.

söndag 4 december 2016

Norsk beredskapsmyndighet: Blir lätt att hacka DAB-radio.

Bild: Oppland Arbeiderblad 
Hackare kan via bilradion sätta viktiga fordonsfunktioner ur spel. Utredning krävs.
Direktoratet för samhällsskydd och beredskap (DSB) slår larm om att DAB-radio kan hackas. Enheter i DAB-nät kan vara sårbara för angrepp från hackare. Information tyder på att det är relativt lätt att ta fram en egen DAB-sändare som kan användas för att skicka skadlig kod till bilradioapparater. Eftersom radion tenderar att vara ansluten till resten av fordonsnätet kan hackaren sätta viktiga funktioner ur spel, sägs i en rapport, som nu överlämnats till norska justitieministeriet.

fredag 2 december 2016

Socialdemokraterna kan rädda FM-radion i Norge

Ap överväger stödja förslag i Stortinget om stopp för FM-stängning 2017
Hittills har regeringens linje att börja stänga ned FM-nätet under nästa år haft en säker majoritet i Stortinget. Nu säger Arbeiderpartiet att man är osäker på hur man 6 december ska ställa sig till Framstegspartiets förslag. Som et ansvarlig opposisjonsparti er vi svært usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Kulturministeren må komme på banen og redegjøre for hva som egentlig er regjeringas politikk, säger Arild Grande, medie­politisk talesperson i Arbeiderpartiet (Ap).