torsdag 29 oktober 2015

NRK varnar regeringen för ändrat beslut stänga FM-radio

Fortsatt FM-radio kan kosta public service 120 miljoner kronor extra per år.
BBC meddelade nyligen brittiska regeringen att man inte längre kan finansiera fortsatt DAB-utbyggnad. NRK, i spetsen för den norska DAB-utbyggnaden sedan mitten av 90-talet, har också stått för kostnaden tre miljarder kronor.   
I ett brev till sin ägare kulturdepartementet har NRK dock varnat för att företagets ekonomi är hårt belastad av DAB-utbyggnaden, men att kostnaderna förmodas falla med avstängningen av FM-nätet 2017. NRK varnar indirekt politikerna om vad som kommer att hända om de skulle ändra den kontroversiella planen att släcka FM-sändningarna.

måndag 26 oktober 2015

Kraftigt ökat Sveriges Radio-lyssnande på nätet

Antalet lyssningar/vecka på SR Play/sr.se har nu ökat med 1 miljon på ett år.
Totalt sett har digitalradiolyssningen på sverigesradio.se och SR Play ökat med 27% i år. SR nuddar nu vid nivåer runt 5 miljoner lyckade starter. Lyssningen ökar alltså dubbelt så mycket som antalet Play-användare och mer än tre gånger så mycket som antalet besökare på sverigesradio.se, vilket visar på en allt starkare vana att lyssna på SR på nätet. Detta är också SR:s målsättning.

onsdag 21 oktober 2015

Övergång till DAB-radio kolliderar med verkligheten i Norge

Stor irritation bland NRK:s lyssnare inför DAB+.
Kritik mot säkerhetsbristerna i glesbygd och på vägarna. 
Inget DAB+ i smartphones.
Den av staten påbjudna övergången till digital DAB+ radio och stängning av FM 2017 möter befolkningens fortsatta klagomål och protester. Bilbranschen rapporterar om missnöjda kunder och problemet med att större delen av fordonsparken, i synnerhet bussar och lastbilar, inte har installerat DAB-radio. Dessutom kommer bilister från utlandet bl.a. Sverige inte kunna lyssna på norsk radio. Nu ökar på irritationen hos public serviceradions lyssnare (och licensbetalare). Ett kaos 2017 kan komma att drabba norska hushåll och bilägare. Dessutom är bedömningen att med smartphones som radiomottagare är norska DAB-nätet redan föråldrat.

onsdag 14 oktober 2015

Hoppet ute för DAB-radio i Sverige

Regeringen meddelar riksdagen att frågan är slutbehandlad
I sitt svar på Riksrevisionens granskningsrapport om digitalradio bekräftar regeringen sin linje som också angetts i budgetpropositionen och anser därmed frågan slutbehandlad. Regeringen skriver att det saknas sett till remissutfallet som helhet, ett brett och tydligt stöd för en digital övergång och man går därför inte vidare med utredningens förslag. Inte heller aviserar man en ny utredning i frågan. Därmed släcks allt hopp för att Sveriges Radio och de två kommersiella radiobolagen ska kunna ersätta FM med DAB 2017-2022. 

fredag 9 oktober 2015

BBC kommer inte att finansiera DAB-utbyggnad

Tidsplanen för en digital övergång avgörs av lyssnarna. Endast 14 % lyssnar idag exklusivt på digitalradio.
I sitt svar på regeringens green paper om framtidens BBC, svarar public servicebolaget bl.a. att kostnaden för en övergång till DAB blir så hög att det kommer i betydande grad att påverka programverksamheten. Om man bygger ut DAB-näten så att de får samma täckning som nuvarande FM är detta en betydande åtagande som sannolikt ökar BBC:s sändningskostnader med ca 40-45 miljoner pund (504-567 milj kr) per år.

fredag 2 oktober 2015

Kommersiell radio skjuter upp DAB-start

Lansering måste ske utan offentligt stöd och utan säkrat lyssnarunderlag
De fem bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten har Myndigheten för radio och TV idag beslutet; en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden 1 oktober.  Bauer (ex SBS) och MTG innehar flertalet av tillstånden, 21 av 25. Övriga är DB Media, Skärgårdsradion och NT i Norrköping.

Oligopol tog hem nya FM-tillstånd

Nya aktörer utan chans att sända reklamradio
De fyra vakanta FM-tillstånden för reklamradio  (Stockholm (2), Göteborg och Åre) har nu tilldelats Bauer (fd SBS) och MTG efter en sluten auktion hos Myndigheten för radio och tv. Det handlar om The Voice, Vinyl, NRJ och Lugna Favoriter. De övriga sökande var Stockholm College Radio, DB Media och Skärgårdsradion. De sänder idag kommersiell närradio i Stockholm resp. Skåne.