fredag 28 november 2014

Danmark inför beslut om att behålla FM-radion

Minskad försäljning av DAB-radio kan vara en orsak. Ökad lyssning online en annan.
Inför hearingen med medieordföranden i Folketingets kulturutskott 25 november hade Teracom Danmark tillsammans med Branchen Forbrugerelektronik (BFE) föreslagit en förändring av den s.k. körplanen för DAB+.  Man konstaterar att inriktningen att släcka FM har i stora delar av radiobranschen skapat ett stort motstånd mot digitaliseringen. En kommande stängning av FM skapar osäkerhet för de befintliga aktörerna. Teracom och BFE föreslår nu att man överger nuvarande plan på en släckning av FM. 

De rikstäckande radiostationerna bör istället själv få bestämma om de vill sända på DAB eller DAB+.  Detta bedöms minska branschens motstånd mot digitalisering. 

Enligt nuvarande plan kan blockbyte ske tidigaste 2018. Man menar att det tveksamt om det finns köpare till denna rikstäckande MUX-1 då. Överger man ambitionen om att stänga FM kommer detta också underlätta övergången från DAB till DAB+ liksom privatiseringen av DR:s MUX-1 som istället nu kan ske mycket snabbt. Teracom, ett dotterbolag till statligt ägda svenska Teracom AB, som driver MUX-2 ses som en aktuell köpare av MUX-2.

Till hearingen hade också SBS Discovery, 24syv, Koda och Gramex inkommit med en skrivelse där man också förordade att planerna på en stängning av FM skulle skrinläggas.

BFE beräknar att det i år kommer att säljas 50.000 radiomottagare med DAB.  70.000 såldes förra året och 106.000 år 2012. Alla mottagare som sålts sedan 2011 DAB+ standard.

Folketinget tar inom kort beslut om en reviderad körplan för digitalisering som bl.a. kan innebära att FM-nätet bibehålls på obestämd tid.

Ett i sammanhanget pikant faktum är att Teracoms och SBS Discoverys kollegor i Stockholm har en motsatt uppfattning angående stängning av FM-radion.

Läs även
DAB-tvivlande radiobransch i danska Folketinget idag