torsdag 8 maj 2014

Danmarks Radio har mesta radiolyssningen

Dansk DAB i skuggan av populär FM-radio
Danska kulturstyrelsen har för första gången publicerat en samlad rapport - RESUMÉ 2014 - Mediernes udvikling i Danmark - om mediebranschen (tv, radio, tryckta medier, internet och mobil). I rapporten läser vi bl.a. att att radiolyssningen 2009-2013 är stabil, men åldersskillnaderna är stora 12-18 årsgruppen lyssnar 54 minuter om dagen medan 70+ lyssnar 2 tim 34 min.  

Under perioden har DAB-lyssningen ökat från en 5,5 procent andel av radiolyssnandet till 11,1 %.  FM dominerar fortfarande även om en minskning skett från 71,7 till 64,1 %. Internet och kabel har en tiondel av det nationella radiolyssnandet.

Fördelning av radiolyssnandet på olika rikstäckande plattformar 2009-2013:


Public serviceradion har en fortsatt förkrossande dominans över kommersiell radio; 78 mot 22 procents andel. Reklamradion klarade sig bättre 2008 då man hade en andel om 26 procent. 

Podradiolyssningen har inte mätts. I rapporten kan tar man denna gång inte heller med lokalradiolyssningen, men denna kommer att ingå fortsättningsvis.