onsdag 30 november 2016

Fortsatt folkstorm i Norge mot FM-släckning och DAB-radions brister

Utskott i Stortinget avvisar förslag om att skjuta upp FM-stängning
Under hösten har norska dagstidningar varit fyllda av artiklar om den förestående FM-nedsläckningen. Det har rapporterats om problem med det utbyggda DAB-nätet och i flertalet debattinlägg har man ifrågasatt hela projektet med att ersätta FM med DAB. (Länkar till en del artiklar finns här till höger). I opinionsundersökning i juli visade det sig att 2 av 3 norrmän var emot att ersätta FM med DAB. På Facebook finns många grupper några med tusentalet medlemmar mot FM-nedsläckningen. Protestlistor med hundratals namn har överlämnats till såväl Stortinget som till kulturdepartementet. Men kraven på en uppskjuten FM-nedsläckning avvisas av regeringspartiet Høyre och flera andra partier i Stortinget.

tisdag 29 november 2016

Förslag i Stortinget: Helt stopp för FM-släckning i Norge

Regeringsparti menar att DAB och FM kan samexistera
Mediepolitiska talesmannen för Framstegspartiet Ib Thomsen anser att det har gått prestige i frågan och kommer nu att lägga fram ett förslag för att helt stoppa stängningen av FM-radion. Idag säger han till Dagbladet, att han har för avsikt att föreslå att ett stopp för hela FM-stängningen. Förslaget lägger han fram direkt för Stortinget den 6 december. Senterpartiets förslag om att nedsläckningen skulle skjutas upp ett år fick idag inte behövlig majoritet i kulturutskottet.

måndag 28 november 2016

Ny regering i Danmark vill minska statligt mediestöd och public service

Dramatiska nedskärningar väntar Danmarks Radio. TV2 privatiseras.
I de nya danska trepartiregeringen är nu Mette Bock (Liberal Alliance) kultur- och kyrkominister efter Bertel Haarder (Venstre). I det idag presenterade regeringsprogrammet vill man att antalet kanaler minskas för public service-bolaget DR som ska koncentrera sig mer på ”grundläggande public service” och innehåll som de kommersiella medierna inte gör. Mette Bock har nyligen utmärkt sig som partiets medietalesman och har förespråkat en gradvis avveckling av stöd till media, minskad tv-licens och ett smalare DR. 

söndag 27 november 2016

Svåra problem för schweizisk krisinformation om FM-radio läggs ned

DAB-övergång tvingar staten finna nya lösningar
Utan nödsändningarna via FM kan man i framtiden inte nå hela befolkningen med radio. Nu söker den federala regeringen nya sätt att informera i en nödsituation, som jordbävningar, skred och översvämningar. Enligt public serviceradion SRG förväntas DAB+ gradvis ersätta FM från 2020. Då hotar en katastrofal lucka för informationsmyndigheterna. De befintliga nödsändarna kan nämligen inte längre användas. Dagens larmsystem i händelse av en katastrof är klart definierat: När sirener hörs bör radion vara påslagen. Detta görs vanligen via den normala radiokanalen. Om detta skulle misslyckas så det finns nödsändare.

Internet blir allt viktigare för tv-distributionen i Sverige

Television via bredband ökar medan marknät och satellit stadigt minskar
Traditionell tv distribueras till konsumenterna via olika distributionsplattformar som kabel, satellit och marknät samt bredband via fiber, fiber-LAN och xDSL. I juni 2016 fanns 5,2 miljoner betal-tv-abonnemang i Sverige varav 2,8 miljoner digitala tv-abonnemang vilket var en ökning med 2 procent på ett år. Bredbandsutbyggnaden påverkar även hur vi tar emot traditionell linjär tv som följer en fastlagd tablå. Antalet ip-tv-abonnemang fortsatte att öka under första halvåret skriver Post- och telestyrelsen. 

torsdag 24 november 2016

Norska regeringen döljer känsliga fakta om DAB-projektet

Svar på europeiska övervakningsmyndighetens frågor hemlighålles.
Eftas övervakningsmyndighet ESA har utfärdat flera kritiska frågor till norska myndigheterna om DAB. En stor del av svaret är nu konfidentiella. ESA har flera frågor på bordet om FM-släckning och DAB-introduktion i Norge. Nyligen begärdes ytterligare information från de norska myndigheterna. Bl.a. var frågan om statligt ägda NRK:s finansiering av Digitalradio Norge AS kan betraktas som statligt stöd.

onsdag 23 november 2016

Norska DAB-nätet bristfälligt inför FM-släckning 2017

1000 klagomål på två veckor från bilister om dålig DAB täckning.  Radio via FM Mono når längre.
I mitten av oktober uppmanade Norges Automobilforbund (NAF) sina medlemmar att rapportera platser där DAB-täckning var dålig. Det finns fortfarande många platser där täckning upplevs som dålig. Vi är oroade för bilisterna. Det är viktigt att människor får viktig trafikinformation också via DAB+, säger Nils Sødal, kommunikation i NAF till Klassekampen.  Klagomålen strömmar in till NAF.

onsdag 16 november 2016

Stortingsdramatik: FM-stängningen i Norge kan senareläggas

Senterpartiet oroligt för den dåliga DAB-beredskapen. Vill anslå 40 miljoner kr för att skjuta upp impopulär stängning. Stöd från ett av regeringspartierna. 
I sin alternativa budget för 2017 föreslår Senterpartiet NOK 40 miljoner för att täcka kostnaderna för att fördröja stängningen av FM-radio rapporterar Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) . Vi måste skjuta upp släckningen som ska starta i Nordland 11 januari, och sedan göras slag i slag över hela landet, säger Janne Sjelmo Nordås ledamot och vice ordförande för Senterpartiets partigrupp till Dagbladet. Förslaget hänger samman med motionen i höstas om att uppskjuta stängningen. Kulturutskottet presenterar sina slutsatser 24 november, med beslut i Stortinget 6 december. Kulturministern och Høyre riskerar förlust, men kan räddas av största partiet.

lördag 12 november 2016

Tyska regeringen avvisar förslag om DAB-tvång för radiomottagare

Bakslag för DAB-lobby. Marknadens villkor fortsätter gälla.
Även i framtiden kan man i Tyskland köpa en radiomottagare som inte är utrustad för digitala marksändningar (DAB+) d.v.s. enbart med FM. Ekonomiministeriet har nu avvisat ett förslag från ett kulturutskott i förbundsrådet att telelagen ska ändras så att från 2019 får radiomottagare endast säljas om de kan ta emot standardiserade digitala signaler. En mottagare med enbart FM skulle således inte få säljas i Tyskland.

fredag 11 november 2016

Medieutredare efterlyser mer öppenhet från Public service

Kommersiella mediehusen har visat större intresse för framtidens medielandskap
Medieutredaren Anette Novak tycker att SVT och de andra public service-företagen inte är tillräckligt mottagliga för diskussioner om framtidens medielandskap. Jag var bland annat i Radiohuset i veckan och fick många mycket kritiska synpunkter och frågor från SR-anställda. Det hade ju varit roligt om någon kom och sa vilken bra utredning, vad kul att ni kommer med nya idéer, säger Anette Novak till Vipåtv.

Medieutredningen: Sju vanliga missförstånd om slutbetänkandet

Bland annat: Innebär villkoret om demokratisk värdegrund censur? 
Syftet med mediebolaget.
Med anledning av att det florerar ett antal missförstånd kring Medieutredningens slutbetänkande publicerar utredningen nu sju klarlägganden enligt nedan.

tisdag 8 november 2016

Stort lyft för FM-radio i amerikanska smartphones

Ökade beredskapskrav har pressat tillverkarna att aktivera FM-chips i smartphones. Apple på efterkälken.
Andra kvartalet i år såldes 12,7 miljoner smartphones med FM-radio. Det är en andel om 46 % av den totala försäljningen. 2014 såldes ca 8,4 miljoner motsvarande kvartal. Apple inte har aktiverat FM i iPhones och detta kan har bidragit till att dess försäljningsandel har nu minskat till under 50 %. Det är således Android-plattformen som tar hem spelet här med Samsung Galaxy S7 och S7 Edge i spetsen. Ett problem som radioindustrin pekar på är att Apple nu avskaffar 3,5 mm-hörlursuttaget. Det är hörlurarna som fungerar som antenn för FM-radio.

måndag 7 november 2016

Krav på demokratiska värderingar i nytt statligt mediestöd från 2018

Lokal journalistik stärks, statligt mediebolag och investeringsfond föreslås av medieutredningen
Huvudlinjen är att stärka den lokala journalistiken. Enligt en undersökning som Medieutredningen genomfört anser 43 procent av medborgarna att de inte får tillräcklig information om viktiga lokala händelser. Dagens presstöd i form av driftsstöd ersätts av ett produktionsstöd, som kan omfatta alla innehålls- och spridningsformer. Stödet blir inte begränsat till betalda tidningar och på papper, utan kan ges även till exempelvis digitala medier, gratistidningar, nyhets- och bildbyråer. - Utredningen, som idag överlämnades till regeringen av Anette Novak, förslår även nya mediepolitiska mål för samhället.

Dansk public serviceutredning föreslår stärkt DR. Bäddar för bråk

Sälj TV2 Danmark villkorslöst och säg upp avtalet med Radio24syv.
I två av Public servicekommitténs fem scenarier föreslås idag förstärkt DR trots starkt politiskt motstånd. Stora delar av den politiska debatten om mediernas framtid har länge fokuserat på huruvida DR roll bör begränsas. Kulturminister Bertel Haarder (Venstre) har bl.a. förespråkat en inskränkning av DR. Liberal Alliance och de konservativa har tagit liknande positioner och Dansk Folkeparti har föreslagit en beskärning av DR: s budget så mycket som 25 procent över fem år. 

EBU-skiss: En public servicepolicy i EU för 5G

Efterlyser en europeisk helhetssyn på public servicemediernas roll.
Intresseorganisationen för public servicebolagen Europeiska Radio och TV-unionen (EBU) har utarbetat ett dokument som skisserar en för EU policy och utveckling av 5G. EBU pekar bl.a. på att public servicemedierna finns på många plattformar både marksända som på nätet. Dessa medier investerar 16,6 miljarder euro årligen på ett innehåll som utgör en betydande drivkraft för supersnabbt bredband och ny konsumentteknik.


söndag 6 november 2016

Regeringen skjuter upp starten för mobilt bredband i 700 MHz-bandet

Auktionsprocessen avbryts efter förändrat säkerhetspolitiskt läge. 
Regeringen har beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med 31 maj 2018 istället för som tidigare beslutats 31 mars 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Detta gör att en utbyggnad av mobilt bredband och mobiltäckning i gles- och landsbygd försenas.

onsdag 2 november 2016

Ingen FM-släckning i dansk informationskampanj om digitalradio

Påkostad kampanj ska få danskar byta från gamla DAB till nya DAB+
Danska mediemyndigheten har idag lagt ut på anbud en informationskampanj för DKK 10 miljoner. Syftet med kampanjen är att främja lyssnande på DAB-radio och informera allmänheten om att från 1 oktober 2017 kommer DAB-radio endast sändas i det nyare formatet DAB+. Man ska se till att så många som möjligt av nuvarande DAB-lyssnare fortsätter lyssna på DAB+.  Äldre DAB-mottagare kan nämligen inte ta emot DAB+. Man ska också öka kunskapen om hur man tar emot DAB-radio i bilar. Kampanjen tar inte upp planer på en eventuell framtida stängning av FM-radion.