tisdag 26 februari 2013

DRM utmanövrerat från europeisk radiokonferens

Radio Days Europe är en konferens för den europeiska radiobranschen som i år går av stapeln i Berlin 17-19 mars. Bland aktuella frågor kan man räkna med ett intresse för digitalradiofrågorna bl.a. diskussionen om de olika systemen DAB och DRM liksom kampanjen för att stänga FM-bandet.

Nu har dock DRM Consortium helt dragit sig ur deltagande och kommer inte ens finnas med på anslutande utställning.

måndag 25 februari 2013

Mörkt för DAB i Sverige

Klent stöd för digitalradio i remissomgång
Public serviceutredningens betänkande Nya villkor för public service generade 131 remissvar till kulturdepartementet. En viktig del i betänkandet var kapitlet om digitalradio för Sveriges Radio. 
Frågan om digitalradio berördes dock endast ca en fjärdedel av yttrandena som varav de flesta gav svagt stöd eller inget stöd för utredningsförslagen. Utifrån en samlad utvärdering av remissomgången blir det nu svårt att kunna motivera en satsning på DAB-radio i Sverige.

Europa förespråkar DRM+ för Brasilien

Brasilien skall nu välja digitalsystem och valet står mellan europeiska DRM+ och amerikanska HD Radio. Eftersom det finns över 4.000 närradiostationer (community radio) i Brasilien blir valet särskilt avgörande. I ett detaljerat brev till brasilianska kommunikationsministeriet rekommenderar de två pan-europeiska organisationerna Community Media Forum Europe och AMARC Europe DRM+ för Brasilien liksom för small-scale broadcaster I övriga världen.

4G-nät i bilar bra för webbradio

Biltillverkaren GM kommer att montera in 4g-nät som standard i alla bilar som säljs i USA och Kanada. Med en inbyggd wifi-central blir det möjligt för de åkande att snabbt ladda ner trafikdata och underhållning, men systemet kan även användas för snabb uppdatering av programvara som används för bilens funktioner. 4g systemet integreras i bilarnas elsystem och innehåller en särskild antenn.De åkande ska på så vis kunna ansluta egna mobila utrustningar som surfplattor eller smarta mobiler till bilens 4g-uppkoppling. GM kommer att utveckla systemet i samarbete med mobiloperatörer även utanför USA.
Läs hela artikeln i Ny Teknik

onsdag 20 februari 2013

Statsbidrag för utveckling av DRM+ i Norge

Norska Medietilsynet har beviljat 21st Venture A/S, som driver kommersiella Radio Metro, NOK 188.000 i statligt utvecklingsbidrag för de kommande DRM+ försöket i Trondheim våren 2013. Premiär för sändningarna på FM-bandet blir det i anslutning till Norska Lokalradioförbundets årskonferens 24-26 maj.

fredag 15 februari 2013

EBU väljer både DAB och DRM

EBU är de europeiska publicservice-bolagens intresseorganisation. Dess tekniska kommitté har presenterat en ny rekommendation, som man tror kommer att påskynda utvecklingen av digital radio i Europa. Man vill bl.a. att tekniken DAB+ ska användas som standard, men att DRM+ ska användas där inte DAB+ är möjlig.  Sveriges Radio redovisar inte detta på sin webbplats sr.se utan väljer att enbart meddela att EBU bestämt sig för DAB.  Läs mer Digital Radio Europe

måndag 11 februari 2013

Norsk lokalradio behöver inte DAB

Norska Lokalradioförbundet anser lokalradio DAB-tekniken i realiteten är överflödig för lokala radiostationer. De flesta som lyssnar i dag till den lokala radion via internet och applikationer till handdatorer, säger föreningens direktör Erik Fagernæs till Journalisten.no.

Post-och teletilsynet och Medietilsynet har nu utfärdat utbyggnadskoncessioner och frekvenstillstånd för lokalradio i nio av de 37 lokalradioregionerna. Men det fanns bara en ansökan per region i de nio. Det rör sig sammanlagt om sex intressenter; Radiodrift AS, 911 Freelance Frode Andersen, Siddis Radio AS, A-Media AS och Romsdals Budstikke samt Digitalradio Norge (intresseorganisationen för DAB-radio).

Trögt för DAB i Danmark och Norge

Danmark och Norge tillhör de två mest entusiastiska medlemmarna i den västeuropeiska DAB-familjen. En undersökning från TNS Gallup första kvartalet 2012 uppvisar dock en tveksam bild över norska hushållens entusiasm. 31 % av norrmännen nu lyssnar på radio via digitala plattformar av skilda slag som Internetradio via datorer, läsplattor och mobiltelefoner, digital-tv nätet (DVB-T2) och DAB.

torsdag 7 februari 2013

Tveksamt public service-stöd för DAB-radio

Två public servicebolag ser fördelar med digitalradio, 
men lyfter också fram problem och risker.  

I sina remissyttranden över public serviceutredningen konstaterar Sveriges Television och Utbildningsradion att en digitalisering av radion har fördelar, men pekar också på problem som inte belyses i SR:s remissvar. SVT har en bild av att utredningens beräkningar bygger på Teracoms egenintresse. UR ser inte valet av tekniken DAB eller DAB+ som självklart.

onsdag 6 februari 2013

Omprioriterade SR-resurser kan finansiera DAB

I Radiotidningen (SR:s personaltidning) säger MTG Radios vd Christer Modig att en digitalisering av radion förutsätter ett nära samarbete mellan SR och de privata aktörerna. MTG vill dock understryka att regeringen måste ange en tydlig tidsplan och finansiering av digitalisering, det senare antingen genom att nya resurser tillförs, eller genom en omprioritering av SR:s resurser.

tisdag 5 februari 2013

EBU-rapport om DRM+ på FM-bandet i Stockholm

European Broadcasting Union, public servicebolagens intresseorganisation, har nu publicerat en omfattande och detaljerad rapport som redovisar relevanta parametrar och planeringskriterier för övergång till digitala sändningar på FM-bandet d.v.s. DRM+ I Band II (87,5-108 MHz). Man presenterar två scenarier: ett där man ersätter de analoga Fm-sändningarna med DRM+ och ett annat där man lägger till en DRM+ sändning på en ny frekvens. Planeringsövrningarna har gjorts utifrån sändarpositioner i Stockholm, Frankfurt och Edinburg. I Stockholm handlar det om sändarpositionerna Nackamasten (92,4 SR) och Hägerstensåsen (95,3 närradio).