torsdag 29 december 2016

DAB-radio i Hongkong nära slutet

Den tredje kommersiella digitalradiostationen som stänger
Metro Radio i Hongkong har nu återlämnat sitt sändningstillstånd för DAB efter att förgäves i flera år försökt att öppna upp en ny marknad. I oktober upphörde Digital Broadcasting Corporation (DBC) med sina DAB-sändningar eftersom man inte nådde den större publiken som behövdes för reklamintäkter. Året innan gav Phoenix U Radio upp sin DAB-satsning.
Luke Tsang Chee-wah som arbetat hos public servicebolaget RTHK 1978-2014 kritiserar att offentliga medel fortsatt slösas bort på DAB. Han frågar sig nu i South China Morning Post vem som ska ge upp hela idén med DAB - och när.
Läs mer om varför DAB-radio inte överlever i Hongkong

onsdag 21 december 2016

Norrmännen vill fortfarande inte ha DAB-radio

Sju av tio säger nej till FM-stängning. DAB-projektet närmare ett fiasko.
I en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Dagbladet svarar sju av tio att de är emot FM-nätet släcks. Motståndet är störst i de tre nordligaste länen. Släckningen inleds redan i januari i Nordland. En överväldigande majoriteten av folket är starkt emot att stänga FM-nätet och en övergång till DAB. 66 procent av de tillfrågade sade att de var emot radiosignaler flyttas från FM till DAB. Endast 17 procent säger att de är för släckning. Dagbladet genomförde likalydande undersökning i juli i år, med nästan samma resultat.

tisdag 20 december 2016

Nu utreds alternativ till tv-avgiften

Public servicebolagen i Sverige får förändrad finansiering från 2020
Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bl.a. ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska analysera villkoren  och föreslå nödvändiga förändringar. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem.

Sveriges bredbandsstrategi: 1 Gbps till alla

Mobilt och fast bredband blir även framtidens radio- och tv-nät
Strategin har målen att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp).

söndag 18 december 2016

Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service

Regeringen väntas föreslås att TV-licensen slopas
Kulturminister Linda Hofstad Helleland ska nu på torsdag lämna förslag till Stortinget om att avskaffa tv-licensen, dock utan att ange alternativ Jeg tror 2018 blir siste året en lisenskontrollør kan dukke opp på døren din, säger kulturminister Linda Hofstad Helleland enligt Dagens Næringsliv. Regeringen är inom sig splittrad ifråga om mediepolitiken, men kan man komma överens med främst socialdemokraterna pekar det mesta på att man inför en medieavgift som alla hushåll måste betala.  Denna i praktiken skatt kan användas till att förutom finansiera NRK också public serviceuppdrag för privatägda kanaler närmast då TV 2 vars nuvarande stöd upphör vid årsskiftet.

fredag 16 december 2016

Analogt och digitalt i Danmark: Lokalradio på FM får ytterligare 10 år

Teracom får driva nät för rikstäckande kommersiell radio i DAB+
Alla tillstånd för lokal radio på FM-bandet löper ut i slutet av nästa år. Radio- och TV-styrelsen kommer att i början av 2017 utlysa nya tillstånd för alla idag ca 320 lokala radiostationer på FM i Danmark. Av dessa är 140 kommersiella övriga är närradiostationer, som reklamfria är berättigade till det statliga stödet som finansieras genom medieavgiften. Tillstånden för lokalradio på FM ska gälla 2018-2028.

söndag 11 december 2016

Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna

Öppning för norskägd radio när statlig och utlandsägd radio flyttar till DAB
När nationella kanaler försvinner från FM-bandet nästa år bör de vakanta frekvenserna  användas av lokalradion, anser Norsk Lokalradioförbund (NLR), som också kräver en ökning av subventioner och mindre detaljerad reglering av branschen liksim kontinuitet och generellt bättre ramvillkor. NLR har nyligen lagt fram sina synpunkter till mediemångfaldsutredningen. Norsk lokalradioforbund kan ikke akseptere at radiobransjens utvikling hindres, og krever at det skal bli konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet, skriver NLR.

Litauen stoppar rysk statlig tv efter hatinslag

Tv-propaganda via kabel, marksändningar och satellit problem i baltiska stater
Litauens mediemyndighet säger en rysk statlig tv-station kommer att tillfälligt sändningstopp efter en rysk politiker gjort hårda anti-amerikanska kommentarer som anses som "uppvigling till krig, splittring och hat". Edmundas Vaitiekunas, ordförande för Litauens radio och tv-kommission, sade på onsdagen att RTR Planeta kanal, den internationell delen av ryska statsägda VGTRK skulle vara avstängd li litauiska etern under en tremånadersperiod  fram till 21 februari 2017

fredag 9 december 2016

Gräver Public Service sin egen grav?

Public servicebolag överallt står nu under en allt hårdare press att förändra sig såväl med distributionen som innehållet. Ny teknik bidrar till krav på omställning av de traditionella radio- och tv-bolagen främst då en anpassning till Internet med övergången från linjär tablålagt utbud till on-line och on-demand distribution.  SVT måste räkna med att helt ställa om sin sändningsstruktur inför 2020.  Det kanske bara behövs två kanaler; en för nyheter och samhällsbevakning samt en för direktsända evenemang främst sport. SR måste också tänka om, skriver Public Access bland annat i sin ledare.
Läs ledaren

torsdag 8 december 2016

Borgerlig oenighet om framtida public servicefinansiering i Danmark

Treklöverregeringen startar vilset inför framtidens DR
foto: dr.dk
Att den nya regeringen vill göra något åt Danmarks Radio har länge varit känt, men hur vet ingen ännu. Nye kulturministern Mette Bock (Liberal Alliance) vill sänka tv-avgiften - eller medielicensen som det heter i Danmark - med 25% fördelat på fem procent per år i fem år. Men om det kan lykkes, det kan jeg have min tvivl om, säger ministern. Detta avisas dock av tredje partiet i regeringen. Det er for firkantet at sige, at licensen skal skæres med fem procent om året. Det er ikke konservativ politik, fastslår medietalesmannen för de konservative Naser Khader. 

onsdag 7 december 2016

Stortinget: FM-släckning riksnätet i Norge fortsätter som planerat

Socialdemokraterna räddade regeringen från DAB-nederlag
Efter några dagar dramatik i Stortinget röstade Fremskrittspartiet tillsammans med Senterpartiet emot regeringen och dess genomförandet av FM-stängning, men Arbeiderpartiet röstade att fortsätta som planerat. Partiets mediepolitiske talesman Arild Grande säger att de upplysningar som tre ansvariga ministrar (alla Frp), är nog för att övertyga Ap om att beredskapen blir säkerställd efter stängningen. Redegjørelsene har vært svært tydelig på at Frps påstander om svekket beredskap er feil. Det forholder vi oss til, og vi har ikke annet valg enn å stole på disse forsikringene. Dermed kan overgangen gå som planlagt, skriver Grande till Dagens Næringsliv. Stängningen gäller uteslutande rikstäckande kanaler. Omkring 200 lokala radiostationer fortsätter att sända på FM .

måndag 5 december 2016

Ännu ett förslag mot FM-stängningen i Norge

Inför Stortingsbeslut markerar nu även Miljöpartiet en inbromsning
Vid sitt riksstyrelsemöte i Narvik i helgen beslöt MDG begära att Stortinget beslutar vänta med stängning av FM-nätet tills man vet säkert att täckningen av DAB är tillräcklig. Vi har noterat oron för dålig DAB täckning. Gäller också i Nordland, där FM-nätet släcks först om några veckor. Landets larmanläggningar behöver ett fullvärdigt alternativ innan FM-nätet släcks. Det finns också för många oklarheter om täckningen till havs för kustfisket, säger språkröret Une Aina Bastholm.

söndag 4 december 2016

Norsk beredskapsmyndighet: Blir lätt att hacka DAB-radio.

Bild: Oppland Arbeiderblad 
Hackare kan via bilradion sätta viktiga fordonsfunktioner ur spel. Utredning krävs.
Direktoratet för samhällsskydd och beredskap (DSB) slår larm om att DAB-radio kan hackas. Enheter i DAB-nät kan vara sårbara för angrepp från hackare. Information tyder på att det är relativt lätt att ta fram en egen DAB-sändare som kan användas för att skicka skadlig kod till bilradioapparater. Eftersom radion tenderar att vara ansluten till resten av fordonsnätet kan hackaren sätta viktiga funktioner ur spel, sägs i en rapport, som nu överlämnats till norska justitieministeriet.

fredag 2 december 2016

Socialdemokraterna kan rädda FM-radion i Norge

Ap överväger stödja förslag i Stortinget om stopp för FM-stängning 2017
Hittills har regeringens linje att börja stänga ned FM-nätet under nästa år haft en säker majoritet i Stortinget. Nu säger Arbeiderpartiet att man är osäker på hur man 6 december ska ställa sig till Framstegspartiets förslag. Som et ansvarlig opposisjonsparti er vi svært usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Kulturministeren må komme på banen og redegjøre for hva som egentlig er regjeringas politikk, säger Arild Grande, medie­politisk talesperson i Arbeiderpartiet (Ap).

onsdag 30 november 2016

Fortsatt folkstorm i Norge mot FM-släckning och DAB-radions brister

Utskott i Stortinget avvisar förslag om att skjuta upp FM-stängning
Under hösten har norska dagstidningar varit fyllda av artiklar om den förestående FM-nedsläckningen. Det har rapporterats om problem med det utbyggda DAB-nätet och i flertalet debattinlägg har man ifrågasatt hela projektet med att ersätta FM med DAB. (Länkar till en del artiklar finns här till höger). I opinionsundersökning i juli visade det sig att 2 av 3 norrmän var emot att ersätta FM med DAB. På Facebook finns många grupper några med tusentalet medlemmar mot FM-nedsläckningen. Protestlistor med hundratals namn har överlämnats till såväl Stortinget som till kulturdepartementet. Men kraven på en uppskjuten FM-nedsläckning avvisas av regeringspartiet Høyre och flera andra partier i Stortinget.

tisdag 29 november 2016

Förslag i Stortinget: Helt stopp för FM-släckning i Norge

Regeringsparti menar att DAB och FM kan samexistera
Mediepolitiska talesmannen för Framstegspartiet Ib Thomsen anser att det har gått prestige i frågan och kommer nu att lägga fram ett förslag för att helt stoppa stängningen av FM-radion. Idag säger han till Dagbladet, att han har för avsikt att föreslå att ett stopp för hela FM-stängningen. Förslaget lägger han fram direkt för Stortinget den 6 december. Senterpartiets förslag om att nedsläckningen skulle skjutas upp ett år fick idag inte behövlig majoritet i kulturutskottet.

måndag 28 november 2016

Ny regering i Danmark vill minska statligt mediestöd och public service

Dramatiska nedskärningar väntar Danmarks Radio. TV2 privatiseras.
I de nya danska trepartiregeringen är nu Mette Bock (Liberal Alliance) kultur- och kyrkominister efter Bertel Haarder (Venstre). I det idag presenterade regeringsprogrammet vill man att antalet kanaler minskas för public service-bolaget DR som ska koncentrera sig mer på ”grundläggande public service” och innehåll som de kommersiella medierna inte gör. Mette Bock har nyligen utmärkt sig som partiets medietalesman och har förespråkat en gradvis avveckling av stöd till media, minskad tv-licens och ett smalare DR. 

söndag 27 november 2016

Svåra problem för schweizisk krisinformation om FM-radio läggs ned

DAB-övergång tvingar staten finna nya lösningar
Utan nödsändningarna via FM kan man i framtiden inte nå hela befolkningen med radio. Nu söker den federala regeringen nya sätt att informera i en nödsituation, som jordbävningar, skred och översvämningar. Enligt public serviceradion SRG förväntas DAB+ gradvis ersätta FM från 2020. Då hotar en katastrofal lucka för informationsmyndigheterna. De befintliga nödsändarna kan nämligen inte längre användas. Dagens larmsystem i händelse av en katastrof är klart definierat: När sirener hörs bör radion vara påslagen. Detta görs vanligen via den normala radiokanalen. Om detta skulle misslyckas så det finns nödsändare.

Internet blir allt viktigare för tv-distributionen i Sverige

Television via bredband ökar medan marknät och satellit stadigt minskar
Traditionell tv distribueras till konsumenterna via olika distributionsplattformar som kabel, satellit och marknät samt bredband via fiber, fiber-LAN och xDSL. I juni 2016 fanns 5,2 miljoner betal-tv-abonnemang i Sverige varav 2,8 miljoner digitala tv-abonnemang vilket var en ökning med 2 procent på ett år. Bredbandsutbyggnaden påverkar även hur vi tar emot traditionell linjär tv som följer en fastlagd tablå. Antalet ip-tv-abonnemang fortsatte att öka under första halvåret skriver Post- och telestyrelsen. 

torsdag 24 november 2016

Norska regeringen döljer känsliga fakta om DAB-projektet

Svar på europeiska övervakningsmyndighetens frågor hemlighålles.
Eftas övervakningsmyndighet ESA har utfärdat flera kritiska frågor till norska myndigheterna om DAB. En stor del av svaret är nu konfidentiella. ESA har flera frågor på bordet om FM-släckning och DAB-introduktion i Norge. Nyligen begärdes ytterligare information från de norska myndigheterna. Bl.a. var frågan om statligt ägda NRK:s finansiering av Digitalradio Norge AS kan betraktas som statligt stöd.

onsdag 23 november 2016

Norska DAB-nätet bristfälligt inför FM-släckning 2017

1000 klagomål på två veckor från bilister om dålig DAB täckning.  Radio via FM Mono når längre.
I mitten av oktober uppmanade Norges Automobilforbund (NAF) sina medlemmar att rapportera platser där DAB-täckning var dålig. Det finns fortfarande många platser där täckning upplevs som dålig. Vi är oroade för bilisterna. Det är viktigt att människor får viktig trafikinformation också via DAB+, säger Nils Sødal, kommunikation i NAF till Klassekampen.  Klagomålen strömmar in till NAF.

onsdag 16 november 2016

Stortingsdramatik: FM-stängningen i Norge kan senareläggas

Senterpartiet oroligt för den dåliga DAB-beredskapen. Vill anslå 40 miljoner kr för att skjuta upp impopulär stängning. Stöd från ett av regeringspartierna. 
I sin alternativa budget för 2017 föreslår Senterpartiet NOK 40 miljoner för att täcka kostnaderna för att fördröja stängningen av FM-radio rapporterar Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) . Vi måste skjuta upp släckningen som ska starta i Nordland 11 januari, och sedan göras slag i slag över hela landet, säger Janne Sjelmo Nordås ledamot och vice ordförande för Senterpartiets partigrupp till Dagbladet. Förslaget hänger samman med motionen i höstas om att uppskjuta stängningen. Kulturutskottet presenterar sina slutsatser 24 november, med beslut i Stortinget 6 december. Kulturministern och Høyre riskerar förlust, men kan räddas av största partiet.

lördag 12 november 2016

Tyska regeringen avvisar förslag om DAB-tvång för radiomottagare

Bakslag för DAB-lobby. Marknadens villkor fortsätter gälla.
Även i framtiden kan man i Tyskland köpa en radiomottagare som inte är utrustad för digitala marksändningar (DAB+) d.v.s. enbart med FM. Ekonomiministeriet har nu avvisat ett förslag från ett kulturutskott i förbundsrådet att telelagen ska ändras så att från 2019 får radiomottagare endast säljas om de kan ta emot standardiserade digitala signaler. En mottagare med enbart FM skulle således inte få säljas i Tyskland.

fredag 11 november 2016

Medieutredare efterlyser mer öppenhet från Public service

Kommersiella mediehusen har visat större intresse för framtidens medielandskap
Medieutredaren Anette Novak tycker att SVT och de andra public service-företagen inte är tillräckligt mottagliga för diskussioner om framtidens medielandskap. Jag var bland annat i Radiohuset i veckan och fick många mycket kritiska synpunkter och frågor från SR-anställda. Det hade ju varit roligt om någon kom och sa vilken bra utredning, vad kul att ni kommer med nya idéer, säger Anette Novak till Vipåtv.

Medieutredningen: Sju vanliga missförstånd om slutbetänkandet

Bland annat: Innebär villkoret om demokratisk värdegrund censur? 
Syftet med mediebolaget.
Med anledning av att det florerar ett antal missförstånd kring Medieutredningens slutbetänkande publicerar utredningen nu sju klarlägganden enligt nedan.

tisdag 8 november 2016

Stort lyft för FM-radio i amerikanska smartphones

Ökade beredskapskrav har pressat tillverkarna att aktivera FM-chips i smartphones. Apple på efterkälken.
Andra kvartalet i år såldes 12,7 miljoner smartphones med FM-radio. Det är en andel om 46 % av den totala försäljningen. 2014 såldes ca 8,4 miljoner motsvarande kvartal. Apple inte har aktiverat FM i iPhones och detta kan har bidragit till att dess försäljningsandel har nu minskat till under 50 %. Det är således Android-plattformen som tar hem spelet här med Samsung Galaxy S7 och S7 Edge i spetsen. Ett problem som radioindustrin pekar på är att Apple nu avskaffar 3,5 mm-hörlursuttaget. Det är hörlurarna som fungerar som antenn för FM-radio.

måndag 7 november 2016

Krav på demokratiska värderingar i nytt statligt mediestöd från 2018

Lokal journalistik stärks, statligt mediebolag och investeringsfond föreslås av medieutredningen
Huvudlinjen är att stärka den lokala journalistiken. Enligt en undersökning som Medieutredningen genomfört anser 43 procent av medborgarna att de inte får tillräcklig information om viktiga lokala händelser. Dagens presstöd i form av driftsstöd ersätts av ett produktionsstöd, som kan omfatta alla innehålls- och spridningsformer. Stödet blir inte begränsat till betalda tidningar och på papper, utan kan ges även till exempelvis digitala medier, gratistidningar, nyhets- och bildbyråer. - Utredningen, som idag överlämnades till regeringen av Anette Novak, förslår även nya mediepolitiska mål för samhället.

Dansk public serviceutredning föreslår stärkt DR. Bäddar för bråk

Sälj TV2 Danmark villkorslöst och säg upp avtalet med Radio24syv.
I två av Public servicekommitténs fem scenarier föreslås idag förstärkt DR trots starkt politiskt motstånd. Stora delar av den politiska debatten om mediernas framtid har länge fokuserat på huruvida DR roll bör begränsas. Kulturminister Bertel Haarder (Venstre) har bl.a. förespråkat en inskränkning av DR. Liberal Alliance och de konservativa har tagit liknande positioner och Dansk Folkeparti har föreslagit en beskärning av DR: s budget så mycket som 25 procent över fem år. 

EBU-skiss: En public servicepolicy i EU för 5G

Efterlyser en europeisk helhetssyn på public servicemediernas roll.
Intresseorganisationen för public servicebolagen Europeiska Radio och TV-unionen (EBU) har utarbetat ett dokument som skisserar en för EU policy och utveckling av 5G. EBU pekar bl.a. på att public servicemedierna finns på många plattformar både marksända som på nätet. Dessa medier investerar 16,6 miljarder euro årligen på ett innehåll som utgör en betydande drivkraft för supersnabbt bredband och ny konsumentteknik.


söndag 6 november 2016

Regeringen skjuter upp starten för mobilt bredband i 700 MHz-bandet

Auktionsprocessen avbryts efter förändrat säkerhetspolitiskt läge. 
Regeringen har beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med 31 maj 2018 istället för som tidigare beslutats 31 mars 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Detta gör att en utbyggnad av mobilt bredband och mobiltäckning i gles- och landsbygd försenas.

onsdag 2 november 2016

Ingen FM-släckning i dansk informationskampanj om digitalradio

Påkostad kampanj ska få danskar byta från gamla DAB till nya DAB+
Danska mediemyndigheten har idag lagt ut på anbud en informationskampanj för DKK 10 miljoner. Syftet med kampanjen är att främja lyssnande på DAB-radio och informera allmänheten om att från 1 oktober 2017 kommer DAB-radio endast sändas i det nyare formatet DAB+. Man ska se till att så många som möjligt av nuvarande DAB-lyssnare fortsätter lyssna på DAB+.  Äldre DAB-mottagare kan nämligen inte ta emot DAB+. Man ska också öka kunskapen om hur man tar emot DAB-radio i bilar. Kampanjen tar inte upp planer på en eventuell framtida stängning av FM-radion.

måndag 31 oktober 2016

Kulturminister möter tung kritik mot statligt stöd till TV 2

"Detta läkemedel finns absolut på dopinglistan. 
Och märkningen på förpackningen är väl synlig."
Norges mäktigaste medietoppar träffade i fredags kulturministern för att lägga fram sin syn på statens planer på ett nytt avtal för ett kommersiellt public serviceföretag innan årets slut.  Harald Strømme vd på Discovery, som äger TV Norge, jämför stödmodellen med dopning. Att TV 2 kommer att sluta med nyheter eller flytta från Bergen, tror han inte heller på. Er problemet reelt og trusselen troverdig? Vil en statstøtte løse problemet? Er det riktig medisin? Og er medisinen fri for uheldige bivirkninger, frågar sig Strømme retoriskt. 
Ett referat av debatten följer här. För Public Access kommenterar avslutningsvis Jan Scherman modellen. Han anser det vore nyttigt för svenska kulturpolitiker att följa den tydligare norska diskussionen.

Största kommersiella tv-bolaget tvingas spara efter Brexit

BBC:s viktigaste konkurrent bäddar för osäkra tider
120 jobb ska bort från ITV i Storbritannien, som en följd av osäkerheten efter folkomröstningen i juni. ITV hänvisar till politisk och ekonomisk osäkerhet, i synnerhet efter Brexit-omröstningen, när bolaget i veckan aviserade nedskärningar på cirka 270 miljoner kronor. Enligt nya prognoser kommer TV-reklamintäkterna totalt i Storbritannien att minska med cirka 2 procent i år. Före Brexit-omröstningen pekade prognoser på en ökning av intäkterna med 7 procent.

300 sparkas på BBC

Extern produktion tvingar skära ned nyskapade BBC Studios.
Enheten BBC Studios med cirka 2.200 anställda bildades så sent som i våras genom att slå samman en rad av BBC:s olika genreavdelningars in-houseproduktion. Nästa år blir BBC Studios ett helägt dotterbolag till BBC och då även börja konkurrera om uppdrag om produktioner utanför BBC. Men å andra sidan ska fler BBC-program i framtiden produceras av bolag utanför BBC-sfären, så förbereds redan nu en minskning av BBC Studios personal på drygt 10 procent, skriver The Guardian. 

Radio Helsinki 98,5 MHz får ny ägare

Musikernas förbund tar över kommersiell kanal 
Livelaboratorio driver bland annat G Livelab som är en konsertlokal på Georgsgatan i centrum av Helsingfors. Livelaboratorio har skrivit på ett förhandskontrakt med den nuvarande ägaren Kaupunkitarinat Oy. Radio Helsinki har en viktig funktion som ett språkrör för mångfald inom musiken och stadskulturen. Det är ganska träffande att det är musikernas takorganisation som ställer upp för att rädda kanalen, säger Livelaboratorios styrelseordförande AhtiVänttinen.

lördag 29 oktober 2016

Förslag i riksdagen att stoppa hybridkrigföring via Sverige

Rysk propaganda-tv når Baltikum via statligt ägda Kaknästornet
Rysk tv, numera statsledningens viktigaste propagandainstrument, har även en stor publik utomlands via satellit och kabel. Man når de baltiska staterna bl.a. via Kaknästornet i Stockholm. I en riksdagsmotion vill nio moderater med konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén i spetsen få stopp på detta. Man vill pröva om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör möjliggöras att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande mot fortsatt sändning av ett utbud som utgörs av propagandan.  Sådan som huvudsakligen riktar sig till mediekonsumenter i något annat medlemsland i EU och som utgör ett led i eller en förberedelse för hybridkrigföring.

onsdag 26 oktober 2016

Förslaget om statsstöd till kommersiell tv ifrågasätts

Kulturministern snabbinkallar till möte med tv-aktörerna i Norge
Egmontägda TV2 kommer inte att fortsätta sända nyheter och stanna kvar i Bergen om man inte blir kompenserad av staten i ett nytt avtal nästa år. Kulturministern har lovat att ta fram ett regeringsförslag om kommersiell public service i slutet av 2016. Mediemångfaldskommittén har nyligen levererat sin delårsrapport på olika modeller av offentligt stöd till kommersiell public service, ett uppdrag som hade beställts av ministern med en mycket kort tidsfrist. För att diskutera kommitténs förslag har kulturdepartementet med kort varsel bjudit in till ett möte redan nu på fredag 28/10. Till de inbjudna hör Discovery, Schibsted, NRK och TV2 samt professorn i mediestudier Arne H. Krumsvik. 

Närradion snabbast växande radiosektor i USA

Antalet radiostationer fördubblats sedan 2014
Mer än 750 low-power FM (LPFM) community radio-stationer har fått sändningstillstånd av mediemyndigheten FCC sedan 2014 vilket gör att totala antalet nu är fler än 1.500. Ansökningarna tog fart efter att myndigheterna öppnade för att LPFM skulle kunna sändas även i större marknader och städer. LPFM finns nu i alla 50 delstater. De flesta radiostationerna finns i Florida (121), Texas (114) och Kalifornien (102). Sändningstillstånd för LPFM ges endast till icke-vinstdrivande organisationer ungefär som svensk närradio (men reklam är inte tillåten).

Närradion i Västerås klarade krisen

Efter turbulens med avhoppade styrelseledamöter, extra medlemsmöten, akut ekonomisk kris och risk för nedläggning, har närradion i Västerås landat på fötter. För två månader sedan fanns det stor risk att FMiV, Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, skulle gå i graven. Den styrelse som tagit över innan sommaren såg akuta ekonomiska problem och ingen möjlighet att fortsätta. Nu har en ny styrelse tagit över och ekonomin ser ljus ut, säger nye styrelseordföranden tillika ansvarige utgivare Jesper Lange.

måndag 24 oktober 2016

DAB-övergången: NRK och kommersiella nätverken blir förlorare

Analys visar att norsk lokalradio och närradio blir vinnare 2017.
Det finns idag ca DAB 3 miljioner DAB-mottagare i norska hushåll. Samtidigt finns ca 10 miljioner FM-mottagare i bruk. Denna skillnad på sju miljoner mottagare kommer att innebära förändrade lyssningssituationer. Hur mycket och hur länge?  En analys som nyligen presenterats för Norges mediebyråer avslöjar brutala fakta som visar att NRK under 2017 kommer att förlora 500.000 dagliga lyssnare på övergången till DAB. Även P4 och Radio Norge blir förlorare.

Mobilt bredband 40 gånger snabbare i 5G-test i Kista

Första 5G-sändningen i utomhusmiljö i Europa
Telia och Ericsson genomfört det första testet av ett 5G-nät i en verklig utomhusmiljö i Europa. Under testerna uppmättes hastigheter som är mer än 40 gånger snabbare än de som kan åstadkommas med dagens 4G-teknik, enligt bolagen.Man använde 800 MHz sepktrum i 15 GHz-bandet. Man nådde hastigheter på 15 gigabits per användare. Under 2018 planerar Telia att testa den nya tekniken i Stockholm och Tallinn. 2020 planeras de första publika 5G-näten tas i drift.

lördag 22 oktober 2016

Norsk utredning föreslår statligt stöd till privatägd tv-kanal

Regionalpolitik pressar regeringen till att rädda TV2
Egmontägda TV2 (norska motsvarigheten till svenska TV4) har tidigare i höst beslutat att upphöra med nyhetssändningar liksom att lokaliseringen i Bergen, som skett genom avtalet med staten, ska upphöra nästa år. Dessutom har TV2 aviserat att omkring 200 personer ska sägas upp. Politikerna måste nu ta ställning till ett nytt avtal som kan innebära att TV2 eller annat programföretag ska få statligt stöd för att fortsätta att producera nyheter. - Förslaget möter dock starkt kritik från TV2:s konkurrenter och det är dessutom tveksamt att den europeiska övervakningsmyndigheten ESA godkänner denna unika lösning för att rädda en privatägd linjär tv-kanal.

Ledare: DAB-projektet i Norge lever på lögner

Public Access publicerar nu åter ledare på sin opinionssida. Idag handlar det om hur politiker förts bakom ljuset i många år av DAB-lobbyn fram till Stortingets slutliga beslut att ersätta FM med DAB. Ett i världsunikt beslut. Men lögnerna och vinklingarna fortsätter inför 2017 då släckningen av NRK:s och de kommersiella FM-näten sker - under ett valår. Kulturministern fortsätter ljuga om DAB i Sverige.
Läs ledaren här och kommentera gärna

fredag 21 oktober 2016

Linjär tv får en alltmer brutal konkurrens

Netflix överträffar förväntningarna
Samtidigt som linjär tv får en allt svårare sits stormar strömningstjänsterna fram över världen. Kalifornienbaserade Netflix fick cirka 3,2 miljoner nya abonnenter under tredje kvartalet. Det är 1,2 miljoner fler abonnenter än tidigare prognos.Tidigare i år gick aktierna ned 12,7 procent efter investerares missnöje med långsam tillväxt i USA och ökad konkurrens. Efter en stark ökning av abonnenter har aktierna skjutit i höjden med 20 procent under det tredje kvartalet.

torsdag 20 oktober 2016

Kurdisk satellitkanal baserad Sverige stängs av efter turkiskt krav

Myndigheterna kan dock inte stoppa nätsändningar
Newroz, en kurdisk tv-kanal, som har sin bas i Stockholm, har med kort varsel stängts ned av det franska satellitbolaget Eutelsat efter en direkt begäran av den turkiska radio och tv-myndigheten. Newroz sänder nyheter och underhållning på kurdiska och persiska, som via satellit når över hela Europa och delar av Asien. 

lördag 15 oktober 2016

NRK fortsätter dominera norska radiolandskapet - analogt och digitalt

Inga tecken på att kommersiell radio ökar sin lyssnarandel med DAB
De två kommersiella rikstäckande bolagen Radio Norge (MTG) och P4 (Bauer Media) bör oroas över senaste lyssnartal. Radio Norge har en tydlig nedgång av lyssnarsiffror enligt Kantar TNS, både jämfört med sommaren i år och förra hösten. Radio Norge hade i vecka 39 en marknadsandel på 7,3%, mot 8,2% under v 31och 8,6 i v 39, 2015. Hoppet var att lanseringen av ytterligare kanaler skulle hjälpa, men inte för Bauer. Radio Rock har också en lägre marknadsandel, medan Kiss är långt ifrån toppen av sin föregångare Radio 1.  -  NRK har nu ungefär 70% av allt lyssnande i Norge.

torsdag 13 oktober 2016

Förslag i Stortinget kan stoppa FM-släckningen i Norge

Utbredd politisk oro över DAB-radions brister
Stortinget kommer under hösten att avgöra om släckningen av FM-nätet för norsk rikstäckande radio bör skjutas upp. Senterpartiets ledamot från Nordland fylke, Janne Sjelmo Nordås bekräftar att Sp kommer att lägga förslag om att stoppa FM-släckningen. Detta kan leda till att Stortinget drar slutsatsen att digitaliseringen av radio bör avbrytas. Altfor mange forteller om dårlig DAB-dekning, og derfor bør vi utsette slukkingen av FM-nettet, menar Sjelmo Nordås. Jeg får beskjed fra mange som forteller at de ikke får inn DAB-signal eller at signalet er veldig dårlig, säger hon til NRK.

måndag 10 oktober 2016

Mobilt bredband räddar radio i bilarna i Norge

           (foto: Asbjørn Olav Lien, tb.no)
Håller Telenor vad man lovar slipper norrmän DAB-radio i bilen
Norska bilister kan spara miljarder genom att strunta i DAB-radio och hellre strömma radiokanaler från hela världen via smartphone. Innan påsken 2017 kommer det att vara full 4G-täckning längs E18 mellan Oslo och Kristiansand, med undantag för vissa tunnlar. När vägverket är klar med utbyggnaden i dessa blir täckningen fullständig, säger Telenors täckningschef Bjørn Amundsen till Tønsberg Blad. Han medger att Telenor haft för lite fokus på att bygga ut 4G-nät längs vägarna. Nu förändras detta.

torsdag 6 oktober 2016

SVT World - svensk utlands-tv läggs ner 2017

Satellitsänd tablå-tv utkonkurrerad av ip-tv
SVT kan inte längre driva verksamheten på ett ekonomiskt försvarbart sätt, vilket är anledningen till nedläggningen. Konkurrensen har de senaste åren ökat i utlandet med olika nya distributionsformer och tjänster, och antalet abonnenter har minskat. Idag kan svenska program liksom andra program, som SVT har anpassade rättigheter till, ses över hela världen via Internet (SVT Play). SVT World fortsätter dock att sända till Finland, vilket man gjort på statens uppdrag sedan 1988.

onsdag 5 oktober 2016

Två slåss om att DAB-sända danska reklamradion

Nordens största reklamradiokoncern och svenska staten i tävlan.
Radio- och TV-nämnden har tagit emot två ansökningar till gatekeeperuppdraget för digitala kommersiella radiosändningar (DAB block 1).  De sökande är det av svenska staten ägda Digital Radio Teracom AS och den tyska radiokoncernen Bauer Media Digital ApSDen kommande gatekeepern kommer på kommersiella villkor driva DAB-block 1 för kommersiella radio, som inomhus ska täcka minst 80 procent av Danmark geografiska landområde. Sändningar måste inledas 1 oktober 2017 i DAB+ format. Licensen gäller i 12 år.

måndag 3 oktober 2016

Främsta digitalradiotillverkaren såld efter förluster

Försäljning av Pure signalerar bakslag för DAB-utveckling. Norge kan drabbas.
Det brittiska företaget Imagination Technologies har sålt digitalradiotillverkaren Pure till ett okänt österrikisk investmentbolag, Aventure AT GmbH, för £ 2.6m kontant. Affären ger också köparen en möjlighet att köpa en av Imagination Technologies anläggningar i Hertfordshire för £ 4.5m. Pengarna kommer att användas för att minska skulderna, säger Imagination Technologies.

fredag 30 september 2016

Minskat linjärt tittande för norska TV2 - satsar på mer streaming

Netflix och TV2 ska bli de två leverantörer norrmännen behöver.
TV2-koncernen, som är Norges motsvarighet till svenska TV4, kommer att spara 350 miljoner NOK under de kommande fyra åren, och 177 anställda fast anställda måste lämna kanalen. En betydande omorganisation sker. Vi har prioriterat för stor del av våra resurser mot linjära kanaler, som inte längre återspeglar marknaden eller TV-tittandet. Därför idag har vi presenterat vad TV 2 kommer att leva av 2020, inklusive en stor investering i TV 2 Sumo, säger VD Olav T. Sandnes. 

torsdag 29 september 2016

Mobilt bredband snabbast växande IT-teknik någonsin

En avgörande global utmaning för radio- och tv-bolagens överlevnad
Halva jordens befolkning nu uppkopplad mot Internet. Totala antalet mobilabonnemang når 7,4 miljarder i slutet av detta år enligt den rapport som har presenterats av UN Broadband Commission for Sustainable Development. Nära hälften av abonnemangen utgörs av mobilt bredband. 
GSMA:s prognos är att det finns 6,5 miljarder smartphone-abonnemang 2022. Högsta andelen mobilt bredband har idag Finland (144 abonnemang per 100 invånare). På top10-listan finns även Sverige och Danmark, medan Norge ligger först på 21:a plats

onsdag 28 september 2016

Barnen lämnar tablå-tv

Barn-tv avgörande för SVT:s framtid - ökar på nätet.
För första gången på sju år arrangerade Barnkanalen på Sveriges Television ett eget konvent. Senast pekade alla kurvor uppåt, nu är utmaningarna fler. De allra minsta hittar inte längre till rutan. Min roll är att fundera på strategier. När jag gör det är det uppenbart att barn-tv inte bara är en viktig del av vår historia utan även är helt avgörande för vår framtid. Framförallt om vi ska ha en chans i en ny digital verklighet, inledde programdirektör Jan Helin dagen.

måndag 26 september 2016

Dansk lokalradio får ytterligare 77 FM-frekvenser 2018

Att DAB skulle ersätta FM syns ännu inte vid horisonten.
Samtliga sändningstillstånd för lokalradio i Danmark löper ut vid utgången av 2017. Därför bjuder Radio- och tv-nämnden i början av nästa år ut sändningstillstånden. Inför nya fördelningen av frekvenser för lokalradio har Energistyrelsen tagit fram 103 vakanta frekvenser på FM-bandet. Av dessa är 77 helt nya frekvenser medan 26 är "gamla" frekvenser. 

fredag 23 september 2016

Fiasko för DAB-radio i Polen

Radioyssnare och privatradio inte intresserade
Hittills har endast 1500 radioapparater med DAB+ sålts i Polen (med en befolkning på 40 miljoner). Detta ses som ett enormt misslyckande när man i fler år samtidigt har investerat fyra miljoner zloty årligen i sändarnät enligt tidningen Satkurier.pl  
Chefen för Polskie Radio - public serviceradion - Barbara Stanisławczyk, menar att framtiden för radio ligger uppenbart i att fortsätta med analogt FM och även på Internet. 

torsdag 22 september 2016

Svensk public service får 8 miljarder 2017

Tv-avgiften föreslås öka med 5,6 procent.
Mottagaravgiften i Sverige ersätts med teknikoberoende avgift 2020
Regeringen har i sin budget föreslagit att radio- och tv-avgiften ska höjas med 124 kronor per år 1 januari 2017. Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion skulle gå med underskott om de inte fick mer pengar. Public serviceföretagen ville ha en höjning med 148 kronor men regeringen ökade avgiften med 5,6 procent. Den nya avgiften blir 2.340 kr per år. Totalt får koncernen nästa år ca 8 miljarder kronor. 

Danskarna är skyldiga 1 miljard i tv-licensavgifter

Politisk parti föreslår: Ersätt licensen med inkomstbaserad medieskatt
Siffror från Skatteverket, visar att danskarna nu är skyldiga rekordsumman 844.000.000 DKK i licensen. Företrädare för två politiska partier anser att det är ett uttryck för danskarna är trött på att betala licens och nu röstar med fötterna. Ökningen är ett tydligt tecken på ökad civil olydnad. Det måste vi förhålla oss till, säger Mette Bock,medieordförande i Liberal Alliance, till nyhetsbloggen Altinget, men understryker att man naturligtvis måste följa lagen. 

tisdag 20 september 2016

Kommersiell radio får kalla fötter inför FM-stängning i Norge

Förlorade lyssnare orosmoln. NRK, som drivit fram DAB, har ett mäktigt försprång.
Bauer Media driver rikstäckande Radio Norge och kommersiella lokala stationer som Radio och Rock och Kiss. TNS Gallups veckovisa lyssnarmätningar visar att Bauer har tappat i konkurrensen mot NRK och P4 (MTG) senaste året.  Bolagets administrative chef Lasse Kokvik ser inte så särskilt fram emot FM-släckningen som startar 11 januari 2017.

Förtroendet för nyhetsmedierna i USA rasar

Pressen, radio och tv:s svaga ställning kan bli en avgörande politisk faktor 
Färre än en tredjedel har förtroende för de amerikanska nyhetsmedierna, visar en ny gallupundersökning. Inte sedan 1972, när Gallup började undersöka amerikanernas tillit och förtroende till nyhetsmedierna, har så långa siffror presenteras enligt Politico. 

måndag 19 september 2016

Sanningen om DAB i Norge

NRK:s enorma DAB-investeringar på 90-talet ledde till påtvingat teknikskifte skriver debattör i IT-branschen
I en debattartikel i Dagens Næringsliv skriver Per Morten Hoff,  IT-branschens organisation ITK-Norge, att Digitalradio Norge AS omskriver sanningen när man hävdar att norska radiolyssnare har antagit DAB snabbt och att det därför är okomplicerat enkelt stänga FM-nätet. När det måste till tvång för att införa ny teknik, börjar argumentationen att visa tecken på "komiske Ali-retorik." 

torsdag 15 september 2016

Regeringens hantering av Teracom underkänns av Riksrevisionen

En stor del av koncernen behöver inte ägas av staten. 
Beredskapsskäl talar för statligt ägande av marknäten.
Statligt ägda Teracom AB har ansvar för marknäten för radio och tv, men bedriver också annan verksamhet som betal-tv och telekomtjänster. Enligt Riksrevisionen bör regeringen ta ställning till utformningen av bolagets samhällsuppdrag och därefter se över vilka verksamheter som behöver vara statligt ägda. Det framkommer också att Teracom förlorat 1 miljard kr på sin utlandsexpansion.

onsdag 14 september 2016

DAB fortsätter oroa bilbranschen i Norge

Kritiskt läge inför 2017. Fortfarande saknar minst 1,3 miljoner bilar DAB-radio.
Tekniken är inte tillräckligt bra och det är för tidigt att växla från FM till DAB. Det anser företrädare för bilindustrin vid ett möte om DAB arrangerat av Medietilsynet. Många är skeptiska. Bilimportörernas organisation sade för flera år sedan att år 2017 var för tidigt, säger försäljningschef Bo Vig Jensen Kia Bil Norge/Bertel O. Steen, till Dagbladet. 

Danmarks Radio flyttar marksänd tv-kanal till Internet

Barn ser allt mindre på tablå-tv
Från 2020 ska DR:s kanal för de lite större barnen – Ultra – inte längre finnas i det digitala marknätet utan blir istället digital kanal på Internet. – Vi ser att ultrabarnen blir mer och mer digitala och om vi ska vara relevanta för dem i framtiden måste vi följa med, säger DR:s chef Maria Rørbye Rønn.

måndag 12 september 2016

Ingen FM-stängning i sikte i Storbritannien

Förnyelse av analoga radiotillstånd indikerar att FM-radion överlever.
Storbritanniens tre nationella analoga FM och AM (mellanvåg) kommersiella radionätverk kommer att kvalificera sig för en ytterligare förlängning av sändningstillstånden på fem år, från 2018. Stationerna, Classic FM, Talksport och Absolute Radio, ägs av Global, Wireless Group respektive Bauer. En ev. FM-stängning i Storbritannien kan således bli aktuell tidigast 2024.