måndag 15 december 2014

Socialdemokrater tvekar inför DAB+ i Danmark

Politiker tar intryck av branschskepsis mot uppgradering
Socialdemokraternas mediepolitiske talesman Troels Ravn står fortfarande bakom DAB-strategin, men vill nu enligt Politiken veta mer. Hans parti anser att det finns för många oavklarade frågor och det är nödvändigt med ett nytt upplägg innan man tar nästa steg. Som tidigare rapporterats har  utrullningen av den förnyade digitalradioplattformen, som innebär en uppgradering från DAB till DAB+, fått ett skeptiskt bemötande från flera branschorganisationer. Bl.a. ser man en risk för att DAB-tekniken blir överspelad av Internettekniken inom snar framtid och att de 4-5 miljarder dkr som övergången beräknas kosta kan bli bortkastade.

Vi skal have på plads, hvor den teknologiske udvikling er henne,
 säger Troels Ravn till Politiken med hänvisning till pågående remissomgång om den framtida användningen av det nya s.k. DAB-block 3. Den tredje versionen av en långsiktig körplan kommer på plats nu först i januari 2015 efter att den politiskt beslutade körplanen i mars nu gett upp efter den breda branschkritiken.

Innan man drar igång en informationskampanj som kostar skattebetalarna 10 miljoner dkr efterlyser bl.a. musikrättighetsorganisationen Koda en marknadsundersökning som ser närmare på utvecklingen på radioområdet. 

Danmark och Storbritannien är idag de enda två länder som fortfarande sänder digitalradio med det äldre DAB-systemet. I andra länder, som i Norge, används den mer effektiva versionen DAB+

Läs mer om den danska DAB-våndan: