onsdag 23 maj 2012

Vänder det neråt för DAB-radion?

Nästan 30 % av radiolyssningen i Storbritannien sker idag digitalt, men DAB-radio minskar sin andel. Enligt Rajars senaste mätning gick DAB-radion ner från 19,4 till 19,1 % första kvartalet i år. Samtidigt ökade radiolyssnandet på nätet och via appar från 3,4 till 3,9 %.  Lyssnandet via digital-tv var i stort sett oförändrat 4,4 %.

Totalt 63,1 % av allt radiolyssnande sker fortfarande på FM och mellanvåg. En minskning från 64,1 %

En övergång till digital radio sker i Storbritannien först när 50 % av allt lyssnande sker digitalt. Tidigare räknade man att detta skulle ske 2013-2015, men nu blir det närmare 2020. Dessutom räknar ingen längre med att det analoga FM-bandet läggs ned särskilt för mindre radiostationer. 

söndag 13 maj 2012

EU: Lokal radio vill ha rätten att äga och driva egna sändare även digitalt

Community radio - den icke-kommersiella lokalradion eller närradion - i Europa består av ca 2.800 radiostationer. Organisationer som representerar denna sektor samlades 8-9 maj 2012 till ett seminarium och en hearing i Europaparlamentet i Bryssel under temat "Community Radio: A Contribution to the Digital Debate".  Bland deltagarna fanns även europaparlamentariker och representanter från mediemyndigheter. 

I sitt slutdokument som överlämnades till Europaparlamentet uppmanades EU och dess medlemmar att ta hänsyn till sektorn i all relevant Europapolitik som mediepluralism, informations - och kommunikationsteknik, den digitala utmaningen liksom i kulturella, sociala och ekonomiska sfärer.

Man vill vidare bl.a. ha en jämbördig tilldelning av frekvensspektrum mellan public service, kommersiell och community broadcasting sker, både på analoga och digitala plattformar. Lagar om detta finns redan utanför Europa bl.a. i Argentina.

För att möjliggöra att community radio skall kunna migrera till digitala plattformer krävs finansiellt stöd. Man vill också att de organisationer som representerar sektorn
såväl på den paneuropeiska som nationella nivån regelmässigt konsulteras i alla relevanta ärenden på europeisk och medlemsstatspolicy.

Vid seminariet diskuterades de två europeiska digitala sändningsteknikerna DAB+ och DRM+ AMARC Europe, som organiserade det hela, har tidigare tillsammans med Community Media Forum uttalat att analogt FM för lång tid framåt är den bästa sändningstekniken för mindre radiostationer och vill man senare migrera till en digital plattform är DRM+ att föredra. En dialog har också tagits upp med olika intressen om provsändningar i en del europeiska huvudstäder med tonvikt på mottagare för DRM+

I slutdokumentet togs systemvalet inte upp. Sektorn vill dock att EU och medlemsstaterna säkerställer att digital sändningsteknik och lagar låter community radio även i fortsättningen kan såväl äga som driva sina egna sändningssystem. Man vill således inte tvingas in i multiplexsystem gemensamma med public service och kommersiell radio  Sändarsystem som DAB+ drivs dessutom av en tredje affärsdrivande part.