tisdag 27 maj 2014

DAB inget för lokal radio i Europa

FM är fortfarande bäst, med DRM+ som framtida alternativ för digitalradio, enligt europeiskt 'green paper'
Att de ca 9000 lokala radiostationerna i Europa bör behålla FM och ta avstånd från DAB rekommenderas i en expertrapport till den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe (CMFE). En fullständig övergång till en fristående DAB-struktur kan inte överleva på en öppen marknad i de flesta europeiska länder utan betydande statligt stöd via skatter eller tv-avgifter. Rapporten - ett s.k. green paper - ifrågasätter bl.a. trovärdigheten i lobbyverksamheten för DAB-systemet,  lyfter fram DRM+ som en digitalt lösning och uppmärksammar DVB-T Lite liksom bredband för framtidens digitalradio. -
Läs mer:
 Small-scale Broadcasters Should Not Go DAB+  eller beställ hela rapporten (pdf 23 sidor)