måndag 10 september 2018

TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas

Detta signalerar också mörk framtid för DAB-radio.
Den schweiziska regeringen har nu banat väg för landet ska bli den första nationen i Europa som avvecklar digital markbunden television (DTT). I en ny koncession eller stadga har regeringen gett public servicebolaget SRG "möjligheten" (dvs. dess samtycke) att stänga av DTT i slutet av 2019. Och fler länder kommer att gå i denna riktning.  DTT ersatte analoga TV-signaler, mottagna via en tak- eller inomhusantenn, som en del av en digital övergång i flertalet europeiska länder under det senaste decenniet. Schweiz avslutade sin övergång under 2008.


Schweiziska myndigheter säger att endast ett fåtal hushåll fortfarande använder DTT. För det mesta har endast SRG: s kanaler för publik servicesändningar varit tillgängliga, med begränsad signaler från grannländer i gränsområden. De flesta schweizare har höghastighets bredband och kabelnät i sina hem, så det är osannolikt att flytten kommer att påverka många medborgare. Endast 1,9% av befolkningen, cirka 64 000 personer, utnyttjar idag DTT.

För att underlätta IPTV-tillväxten planerar telekombolaget Swisscom höghastighet fiberoptiskt bredband tillgängligt för alla kommuner senast 2021. Som ett alternativ kan husägare fortsätta välja att ta emot sin TV-tjänst via Hot Bird-satelliten genom att ansöka om en särskilt schweizisk kodkort.

I allt större utsträckning beslutar olika länder att byta ut sina markbundna TV-nät till den nyare DVB-T2-standarden med en övergång till helt-HD-sändning eller helt enkelt flytta direkt till en internet- och kabeldominerad tjänst, även om detta har väckt oro om att en via etern fri tillgång till public service-tv hotas.

Andra europeiska länder väntas följa Schweiz de närmaste 10-15 åren. Belgien och Nederländerna ses som nästa sannolika kandidater för en DTT-avstängning på grund av framträdandet av bredbands- och kabel-tv-tjänster med höghastighetsbredband, med satellit som backup-alternativ. Belgiska publicservicebolaget VRT kommer att redan i december i år stänga sina tre marksända huvudkanaler eftersom de finns alltför få tittare kvar. Några kommersiella kanaler fortsätter t.v. med betal-tv på DTT.

Inom industrin förväntar man att Storbritanniens DTT-distribution stängs ca 2030. I Sverige och Finland med hög penetration med fast och mobil bredband (4G) går mycket av av radio- och tv-publiken över från från DTT till praktiska plattformar som smartphones och tabletter. Det beräknas att endast 18% av hushållen i Sverige tittar på tv via DTT.

Medan Schweiz är upptaget med att överge DTT, gäller detta inte för digital marksänd radio DAB+. Landet planerar att ta beslut om stänga av sina FM-signaler 2025. Man följer här Norge, som blev den första landet för att stänga av nationella FM 2017.
Men väldigt få andra länder förväntas följa på norska och schweiziska spåret.

I en nära framtid kan vi förvänta oss att miljoner TV-antenner kommer att försvinna från hustak över hela Europa. En minskning av markbunden sändningar via DTT och DAB kommer att drabba bl.a. sändningsbolagen Norkring i Norge och Teracom i Sverige. Dessa företag har satsat stort på digital radio och tv-distribution även i Belgien och Danmark. Distribution av audio och video via Internet ligger utanför dessa statliga företags uppdrag och naturliga affärsområde.

Läs mer
Switchoff: Swiss to ditch digital terrestrial TV (a516digital)
Switzerland Is Doing Away With Over-the-Air TV. Could the U.S. Do the Same? (Fortune)
Belgian pubcaster VRT terminates DTT broadcasts (Broadband TV News)  

Läs även
Public serviceuppdraget ska gälla även på Internet
Tråd eller trådlöst. Internet kräver ny lagstiftning för radio och tv.
BBC förutser en framtid helt på Internet