onsdag 12 december 2018

Nu klart för mobilt bredband på 700 MHz i Sverige

Bättre täckning i hela landet för 4G och 5G 
- Blir en effektiv plattform för radio och tv online.   
PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Två aktörer har vunnit tillstånd för totalt 2,8 miljarder kronor.  300 miljoner utgör bud på täckning för tillståndet med täckningskrav, vilket vanns av Telia Sverige AB. Dessa pengar ska användas för att bygga ut täckning för tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s) på platser där användare normalt befinner sig och där sådan täckning saknas. 

Den andra aktören som tog hem frekvenser är Net4Mobility HB, som ägs gemensamt av Tele2 och Telenor. Hi3G Access AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd.

Minst hälften av täckningskravsbeloppet ska användas för utbyggnad i Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Värmlands län där andelen ytor utan täckning eller med bristfällig sådan är störst.

–  Våra undersökningar visar att mobilanvändarna runt om i landet använder allt mer data för varje år. De nya frekvenserna gör att operatörerna kan fortsätta bygga ut mobilnäten för att möta denna efterfrågan. Genom täckningskravet hoppas vi kunna åtgärda många av de täckningsbrister som finns i dag, säger Dan Sjöblom, generaldirektör PTS.

Regeringen beslutade för fyra år sedan att det markbunda digitala tv-nätet skulle flyttas ut ur 700 MHz-bandet för att ge plats åt mobilt bredband och telefoni. För mobilt bredband ger 700 MHz bäst täckningseffektivitet i jämförelse med de hittillsvarande högre frekvenserna 800 MHz och uppåt. Detta innebär bl.a. ökad kapacitet för distributionen av radio och tv, men nu via mobilt bredband.

Placeringen i frekvensbandet blev för Telia 713-723 MHz och 768-778 MHz, för Net4Mobility 723-728 MHz och 778-783 MHz. PTS kommer att analysera den framtida användningen av de delar av 700 MHz-bandet som ingick i auktion för SDL, men som inte såldes. Tillstånden gäller till och med 2040.

Telenor och Tele2 uppger i ett pressmeddelande att bolagen tecknat ett kompletterande avtal om sin gemensamma utbyggnad av 5G-nätet i Sverige. Planen är att de första kunderna ska få tillgång till 5G år 2020 med start i storstäderna.

Läs PTS pressmeddelande
700 MHz-auktionen avslutad – 300 miljoner till bättre täckning

Läs även

Public service radio/tv 5G prövas i sex europeiska länder.
Televisionen lämnar 700 MHz-bandet i Sverige
Tv-bransch i strid mot telekom om 700 MHz-bandet
DAB-radio: Lobby i strid mot mobilt bredband

Förslag: Låt TV ta över DAB-frekvenser