tisdag 2 oktober 2018

Stortinget ska debattera FM-radio.

Senterpartiets interpellation fokuserar på försämrad beredskap.
Kommer NRK:s huvudkanal P1 åter på FM?
Det kommer ny Stortingsdebatt om FM-stängningen, efter en interpellation från Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen till justitie-, beredskaps-  och invandringsministern. Interpellationen kommer dock att besvaras av kulturminister Trine S Grande (Venstre) den 25 oktober.  Sem-Jacobsen frågar om ministern kommer att göra en ny bedömning av få P1 tillbaks på FM-bandet för att återställa beredskapen till samma nivå som innan FM-stängningen, och vilka åtgärder departementet kommer att genomföra för att kompensera för det försvagade beredskapsläget?

Bakgrunden till interpellationen är enligt Sem-Jacobsen att NRK har ett uppdrag att nå befolkningen  i beredskapssammanhang. Radio är ett av statens viktigaste verktygen för att sända ut beredskapsrapporter. Med bakgrund av P1:s minskade lyssnartal och att Försvaret och våra allierade använder samma frekvensområde som det norska nationella radion, menar Centerpartiet att det kan vara klokt att återställa P1 på FM-bandet.

En interpellation är en mer omfattande fråga till regeringen som är föremål för debatt i Stortinget. Frågan ska besvaras så fort som möjligt senast en månad efter det att den är ställd i en så kallad interpellationsdebatt. En sådan debatt bör ta högst 90 minuter.

Åslaug Sem-Jacobsen har nyligen också ställt skriftliga frågor till regeringen om hur FM-sändarstrukturen ser ut i Norge och varför justitiedepartementet inte längre är en del av det förnyade beredskapsavtalet mellan NRK och lokalradio.

Lyssnarnivån för norsk radio ligger vid senaste mätningen på 57 %, som i jämförelse med andra nordiska länder är klart lägre. Det har också visat sig att halva norska befolkningen inte lyssnar på DAB utan väljer istället Internet och/eller lokalradio och grannlandsradio på FM.  Hälften av norska bilparken har inte DAB installerat. Det har också visat sig att den geografiska räckvidden för DAB-sändare är väsentligt mindre än för motsvarande FM-sändare.

Läs interpellationen

Läs mer
Debatt om gjenåpning av FM på Stortinget (Radionytt.no)
Nye spørsmål på Stortinget om DAB (lokalradio.no)

Stortingspolitiker: DAB-radion i Norge är en tragedi
Beredskapen med DAB-radio fördöms i ledande norsk dagstidning
Norska yrkesförare: Brist på DAB-täckning kan hota liv och hälsa