söndag 2 december 2018

Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.

Världsunik stängning av nationell radio på FM misslyckades.
Aktuella lyssnarmätningar visar tydligt att intresset för de rikstäckande kanalerna är svagare än när man sände på FM. Lokalradion fortsätter på FM och många stationer har nu större publik än innan nationell radio lämnade FM. I tredje kvartalet ökade många stationer mycket. Nea Radio är fortsatt landets mest populära station med en daglig uppslutning om hela 53% i sitt eget område (Holtålen, Røros och Selbu). Det är totalt 15 lokalradiostationer som har en daglig uppslutning om vardera minst 16%.


Enligt lyssnarmätning (vecka 46) lyssnar 59,7 % dagligen på nationell radio. NRK fortsätter dominera med 66,2% marknadsandel mot P4-gruppen (NENT) 22,3% och Bauer Media 10,7%.

Förutom huvudkanalerna NRK P1 37,1%, NRK P1+ 12% och P4 14,2% finns det ingen övrig kanal som har mer än 5% andel och hela åtta kanaler har mindre än en (1) procent. Bauers huvudkanal Radio Norge har endast 2,9% av marknaden för rikstäckande radio som idag omfattar 25 kanaler på DAB. Kanalerna finns också online. Liksom i andra länder ökar stadigt lyssningen online särskilt med smartphones (som saknar DAB).

Enligt senaste beräkningar lyssnar mindre än hälften av norrmännen på radio via DAB. Många väljer lokalradio och grannlandsradio på FM samt strömmande tjänster för såväl Spotify liksom nationell radio. Hälften av den norska bilparken och flertalet av besökande utländska fordon har inte DAB installerat. 

Användningen av distributionsplattformar för radio i Norge fördelar sig i runda tal (oktober 2018):
FM       25 %
DAB+  45 %
Online  30 %


Om man sammanställer vad som har rapporterats under året på sociala medier, i tidningspressen (reportage och debatt) visar det sig att missnöjet med övergången från FM till DAB är mycket stort.  Irritationen är särskilt stor med den bristande täckningen som ger signalbortfall särskilt vid bilkörning. En opinionsmätning nyligen visar också att två av tre norrmän inte upplever någon bättre ljudkvalitet med DAB.

Många norrmän har också reagerat starkt mot att bli påtvingade en teknik som de aldrig efterfrågat. Irritationen blir särskilt påtaglig när man upptäcker att Norge är det enda land i världen som stänger FM nationell radio.

Lokalradions representanter har till politiker framhållit att utan FM överlever man inte. Man vill nu få sina sändningstillstånd förlängda med tio år till 2031. Detta kan hota fortsatt utveckling av DAB-projektet och särintressen inom NRK och P4 rapporteras motarbeta sådan konkurrens.  Särskilt vill man slå vakt om förbudet mot kommersiell lokalradio på FM i de fyra största städerna. Ett fortsatt förbud anser dock en del observatörer strida både mot norsk grundlag och marknadskonkurrens.

I de politiska partierna ökar stödet för lokalradion och allt fler har aviserat att man kan tänka sig stödja Senterpartiets förslag att förlänga tillstånden på FM till 2031 (dock ännu utanför de fyra största städerna). Framstegspartiet har hela tiden varit emot släckning av FM-radio och nu har även politiker inom Høyre antytt vilja ge stöd. I kulturutskottets betänkande i anslutning till budgetpropositionen har även nu Arbeiderpartiet, Socialistisk venstre, Venstre (liberalerna) och Kristeligt Folkeparti gett sitt stöd.

Distriktet Høyre Troms og Finnmark stödjer tydligt förslaget i Stortinget och skriver bl.a. att
Lokalradioene sender i dag for det meste på FM, til stor glede for folket, spesielt i utkantene, hvor ikke en gang Riksblokken på DAB kan mottas. Noen få lokalradioer har så vidt kommet i gang med DAB, og sliter med å få økonomi til DAB utbyggingen. Så FM vil i

lang tid fremover være viktig for å nå ut til folket, spesielt her i Nord-Norge. Det er også viktig for nasjonal og lokal sikkerhet at man når ut til folket i en nødsituasjon, og her stiller fortsatt FM i en særklasse, da FM er et mye mer robust system enn DAB.

Partidistriktet menar bl.a. att en avstängning av FM år 2022 kommer att leda till en serie konkurser lokala stationer, eftersom de inte längre når människorna i sina koncessionsområden och därför inte längre har något värde för lokala aktörer. FM är helt etablerat för den lokala radion, som själv finansierar denna distribution av radiosignalerna. Och inom överskådlig framtid kommer frekvenserna att vara tillgängliga, eftersom det merparten av världen använder detta frekvensområde för FM och inte är så engagerade med DAB, menar distriktet i Troms og Finnmark.

I Stortingets kulturutskott har Tage Pettersson (høyre) uttalat sig positivt om ett förlängning av FM-tillståndet.  Frågan väntas komma upp i regeringens kommande medieproposition under vintern.

Läs även
Lokalradio Topp 15, 3. kvartal 2018
Nasjonale lyttertall PPM vecka 46 (Kantar)
Høyre i nord støtter lokalradioene
Glede over forslag om fortsatt FM for lokalradio

Norska staten i krig mot lokalradio på FM i huvudstaden
Allt fler partier i norska Stortinget ifrågasätter DAB-radion