torsdag 27 september 2018

DAB-radio i Norge: Kulturministern kallar till krismöte

                                        Bild: VG
Radiobranschen inbjuden, men lyssnarna får ingen röst. Nu hotas FM-radion på allvar.
En rundabordskonferens ska hållas på Kulturdepartementet för endast speciellt inbjudna. Det är inte känt för varför ministeriet vill hålla konferensen, men det kommer efter en sommar där lyssningen för den nationella radion har varit extrem låg och att DAB-täckningen är bristfällig. Många hävdar också att den utlovade mångfalden och konkurrensen på radiomarknaden har uteblivit. Det kommer även politiska krav om att nationella FM-nätet åter ska tas i bruk.


På konferensen 16 oktober kommer bl.a. Nationella kommunikationsmyndigheten Nkom redogöra för DAB radions täckning och beredskap. Medietilsynet ska redovisa hur det står till med mångfalden inom radion efter digitaliseringen och Konkurrenstilsynet ska säga sin mening om konkurrensen på radiomarknaden. Lyssnartal kommer även att redovisas.

Till konferensen är NRK, P4 Group (MTG/NENT), Bauer Media och Telenor inbjudna. (Telenor är ägare till Norkring som driver och äger sändarnäten). Det noteras här at en av de övriga inbjudna är bolaget Digitalradio Norge AS som inte längre finns (sedan 1 juli i år).  Lyssnarna får dock ingen representation vid detta möte. Norsk Radio-Lytter Forening (NRLF) har inte inbjudits till konferensen.

Radio Metro och Norsk Lokalradioforbund är också inbjudna. Svein Larsen chef för Metrogruppen är glad att både han och förbundet är inbjudna till konferensen. Han är nyfiken på att höra vad myndigheterna kommer att göra. 

Analys

Det kan komma att gå hett till vid detta möte. Positionerna mellan de som anses vara kärnan i DAB-intressena - NRK, MTG och Bauer - och de som vill fortsätta sända och utveckla FM-radion - lokalradiosektorn - är mer låsta än någonsin.

Det har framkommit uppgifter om att man inom lobbyn agerar för ett politiskt beslut om att stänga FM-bandet fullständigt, snarast möjligt eller senast fr.o.m. 2022. Skälet är att de nationella kommersiella DAB-aktörerna upplever en alltför hård konkurrens av kommersiella lokala stationer på FM. Lokalradion upplever nu en lyssnarboom utan like.

Det hittillsvarande förbudet mot kommersiell lokalradio på FM i de fyra storstäderna har inte varit tillräckligt för att hålla undan konkurrensen.  (Det norska förbudet har tidigare anmälts till den europeiska konkurrensmyndigheten ESA och ett beslut där väntas inom kort)

Det handlar inte bara om intäktsbortfall i fråga om reklam utan även strategi. Många norrmän lyssnar helt enkelt inte på DAB-radio utan väljer lokalradio eller grannlandsradio på FM - eller lyssnar online via fast eller mobilt bredband. Exempelvis är endast halva den norska bilparken utrustad med DAB-radio.

I Stortinget har allt fler politiker kommit att inse att man i flera delar fördes bakom ljuset av DAB-intressena när beslutet om en FM-stängning togs. Under hösten torde frågan komma att omprövas av politikerna. Ska lokalradio på FM kunna få verka på en fri marknad - utan fortsatta konkurrenshinder - bortom 2021 eller kan ett totalförbud mot FM-radio i Norge bli möjligt?

Läs även
Radiolyssnare uppmanar Stortinget återupprätta FM i Norge
Allt fler partier i norska Stortinget ifrågasätter DAB-radion 

Stortingspolitiker: DAB-radion i Norge är en tragedi
Norska Lokalradioförbundet: Lokalradio ska fortsätta på FM till 2031
En global framtid för DAB-radio - ett omöjligt uppdrag