onsdag 14 november 2018

Förslag i Stortinget: Sändningstillstånd för FM förlängs till 2031

Lokalradio med ökat lyssnande engagerar norska politiker
Senterpartiet har lagt fram ett förslag i Stortinget att lokalradio ska tillåtas fortsätta på FM fram till 2031 parallellt med nuvarande sändningstillstånden för DAB. Jeg fremmer forslaget fordi jeg som SP-er og mediemenneske -er veldig opptatt av at det er på tide at vi gir den viktige lokalradioen vår en mulighet til å vokse og utvikle seg til å bli enda viktigere; for mediemangfoldet, for lokaldemokratiet og for radio som medium, säger Åslaug Sem-Jacobsen, som står bakom förslaget tillsammans med partikollegor.


Nu har regeringen aviserat att de kommer att ta upp denna fråga i samband med en länge utlovad medieproposition, men Sem-Jacobsen befarar att det kan leda till en försening som inte är bra för den lokala radion. Hon menar att lokalstationerna är betjänta av att de får veta så fort som möjligt eftersom utgången på nuvarande FM-tillstånd 2021 hänger över dem som ett spöke. De behöver förutsägbarhet för sin verksamhet säger hon till lokalradio.no

Lokalradion behöver ett förtydligande för att våga investera i framtiden eftersom deras
främsta inkomstkällan kommer från deras aktivitet på FM-nätet. Utan en förlängning av sina sändningstillstånd lefter 2021 dukar väldigt många lokalradio dukar under, tror
Åslaug Sem-Jacobsen, som har sin yrkesbakgrund i NRK. Hon anser att det finns goda möjligheter för förslaget att antas av Stortinget och vet redan att det har brett stöd i flera andra partier.

Enligt Norsk Lokalradioforbund finns det idag 113 aktörer som sänder lokal radio på FM. 30% av dessa sänder parallellt i DAB. 19 aktörer sänder enbart på DAB. Antalet "nya" aktörer sedan DAB infördes är endast sju i Norge. Lokalradion har idag ca 365 anställda i med en omsättning på cirka 186 miljoner kronor. Förutom avlönade anställda, arbetar ca 2.000 frivilliga i radion.

Nationella radion - NRK, Bauer och P4 (NENT) - marksänder idag endast på DAB. Norge är fortfarande det enda land i världen som övergett FM för som huvudplattform för nationell radio.

Det råder fortfarande ett förbud mot att kommersiell lokalradio ska kunna sända på FM i de fyra större städerna Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim. Förbudet, som har initierats av svenskägda P4, syftar till att skydda nationell kommersiell radio på DAB från konkurrens från lokalradio på FM.  Bedömare menar att förbudet sannolikt strider mot norsk grundlag.

Läs hela förslaget (lokalradio.no)

Läs även
Fortsatt radio på FM opp i Stortinget. Sp vil la lokalradio få bli på FM til 2031 (Radionytt.no)
Debatt om gjenåpning av FM på Stortinget (Radionytt.no)

Stortingspolitiker: DAB-radion i Norge är en tragedi