söndag 18 november 2018

Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten

Endast en av tre norrmän upplever bättre radiokvalitet med DAB.
Smartphonen är nu näst vanligaste enheten i norska hushåll enligt Deloittes Medievaneundersøkelse 2018. Fortsatt är TV-mottagaren den vanligaste medieenheten i hushållen, men enbart hos den äldsta generationen. I den yngsta gruppen är det endast två procent som uppger att TV är den viktigaste. Norge följer utvecklingen i övriga världen som tydligt pekar på att smartphone etableras som den viktigaste medie plattformen för bl.a. radio och tv.


97% av norrmännen uppger att de har använt sin smartphone senaste dygnet.

Linjär television tappar terräng och dominerar inte längre hos tittarna. 59% föredrar att se programmen via play, strömmande etc. Flexibiliteten kan vara  avgörande. Samtidigt innebär detta att den mest attraktiva målgruppen för reklamfinansierad tv reducerar sitt linjära tittande. Finansieringen av nytt tv-innehåll blir mer beroende av abonnemang och liknande.

Enligt Kampanje, som publicerat rapporten innebär mätresultaten en kalldusch för DAB-entusiaster. Radiolyssningen idag fördelar sig på Internet 32% (mot 29 året innan), DAB 53% (36) och FM 15% (32). (Även om hälften av lyssnarna väljer DAB bör man notera att det inte handlar om att ett frivilligt val. Vill man lyssna på NRK tvingas man välja DAB sedan stängningen av nationell radio på FM).

66% av lyssnarna upplever ingen förbättrat kvalitet med DAB-radio. Endast 34% anser DAB har bästa kvaliteten.

Podkast är mest populär blant de yngsta. Av de under 35 år lyssnar över 60 procent på podkast regelmässigt, och bland konsumenterna upp till till 51 år lyssnar hälften på podkast.

Nättidningar (nyhetssajter) är fortsatt den viktigaste nyhetskällan för de flesta. Även om det är stora skillnader mellan generationer.

- Nättidningar 42% (ökning på fem år 9 procentenheter)
- Nyhetskanaler på TV 26% (minskning på fem år 16 år procentenheter)
- Sociala medier 12%
- Papperstidningar 7%
- Radio 6% 


Rapporten innehåller också intressant redovisning av andra medieformer inklusive abonnemangsformer, nyheter och tidskrifter, sociale medier, reklam, personskydd och spel. Medieundersökningen, som ger insikt om hur norska konsumenter i ålderns 14-75 år förhåller sig till medierna, är gjord av YouGov en oavhängig opinionsbyrå.

Rapporten har publicerats av Kampanje:
DAB-nedtur i ny Deloitte-rapport: - Det er litt trist.Måler nordmenns medievaner og tallene er ikke lystige for DAB-entusiastene.

Läs även

Kulturminister vill inte redovisa verklig DAB-lyssning i Norge
BBC förutser en framtid helt på Internet
Snart äger alla i världen en smartphone - och FM-radion hänger med