tisdag 18 september 2018

Public service radio/tv 5G prövas i sex europeiska länder.

Television dominerar, men radio finns med utom i Norge.
Nästa år introduceras nästa generation mobilt bredband 5G i stora delar av världen. Då blir överföringskapaciteten cirka 10-20 gånger bättre än med 4G. Tio europeiska 5G-testprojekt kopplade till public service radio-tv rapporteras av EBU pågå i Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge och Storbritannien. I Norge sker försöket med LTE Broadcast (LTE-B) tekniken i Selje i Sogn och Fjordane fylke sedan början av 2017.Med detta projekt vill NRK ta reda på om LTE-B är lämpat för distribution av linjär TV till storskärms-TV, via 4G eller 5G. Ett dedikerat "skuggnätverk" har inrättats för att tillhandahålla TV-tjänster till 0,26 procent av hushållen som bor i områden utan möjligheter för mottagning av satellit- och digital marksänd television (DTT) (eftersom de bor i satellitskuggan eller DTT- skugga "på grund av t.ex. berg). 552 små DTT-sändare behövs för närvarande för att täcka dessa områden och skuggnätverket tar upp 1/3 av NRK:s TV-distributionskostnader (det är 240 gånger dyrare att nå ett hushåll i skuggområdena än ett hushåll i de återstående 99,74% av Norge ).

4 NRK-kanaler i HD sänds med en bandbredd på 4-5 Mbit/s per kanal. Frekvenser används i 700 MHz-bandet med en uteffekt på 40 W.

Projektet ska också utröna om samarbete kan leda till andra fördelar för samhället genom att tillhandahålla bredbandsanslutning, expandera nätverksräckvidden eller introducera andra funktioner i områden som för närvarande saknar sådana möjligheter.

NRK har samarbetat med Nokia, Norges Television AS, Paneda, Norkring och mobilnätoperatören Ice för att ta reda på om det är kommersiellt realistiskt att ersätta DVB-T-nätverket av LTE-B i och om det kan minska kostnaderna eller ge synergier. Projektet kommer att presenteras med livedemonstrationer i Selje innan årets slut.

I Finland är huvudtanken att använda det mobila nätverket för att sända det tv- och radioinnehåll som för närvarande överförs i ett dedikerat sändningsnätverk (DTT och FM). Regeringens mediepolitiska program säger att superfasta förbindelser samt utveckling av nya distributionsformer är avgörande för mediebranschen och även när det gäller tillgång till information. Strategin är att göra det möjligt för Finland att bli en ledande global aktör för testning, utveckling och implementering av 5G-teknik.

I Storbritannien vill BBC bland andra viktiga användningar sända radio över 5G. BBC anser att internetbaserad distribution blir allt viktigare för sändningar. Man kommer att använda testbädden för 5G på Orkneyöarna för att pröva möjligheterna att 5G leverera traditionell radio och nya former av ljudinnehåll från BBC med denna nya teknik.

Läs mer
Trials Tests And Projects Relating To 4G/5G Broadcast Supported By European PSB (EBU Report Tr044)
Statsrådets principbeslut om mediepolitiskt program (Regeringen Finland)
BBC to trial broadcast radio over 5G  (a516digital)

Läs även
Staten öppnar för storskaliga 5G-tester i Sverige
5G Smartphones kommer i butikerna nästa år
Radio och tv direkt till storpublik via mobilt bredband snart här
Mobilt bredband framtidens plattform för radio och tv