måndag 29 oktober 2018

Teracom säljer sina danska verksamhet i rätt tid

Framtida affärer inom marksänd radio och tv inte längre lovande
Den statliga radio- och tv-distributören Teracom Group AB säljer sitt danska dotterbolag Teracom A/S till brittiska kapitalfonden Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.

Teracom förvärvade 2010 den danska marknätsverksamheten från BSD och bildade bolaget Teracom A/S. Till detta är också knutet dotterbolaget Digital Radio Teracom A/S. I Danmark har man 34 sändarmaster och ett 3500 km fibernätverk. Kunderna är både public service- och kommersiella tv- och radiokanaler. 

Under de senaste åren har Teracom Group gjort ett omfattande strategiskt arbete för att renodla verksamheten. Dels ska bolaget fokusera på förvaltning och utveckling av sin kärnverksamhet, dels ska detta ske i Sverige. Försäljningen av Teracom A/S är ett stort och viktigt steg på vår resa mot ett svenskt bolag med fokus på kärnverksamheten i Sverige. Den här affären ger oss mycket goda förutsättningar att arbeta med robusta och tillgängliga nät, säger Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Group AB.

I och med denna affär har svenska Teracom dragit sig helt ur den danska marknaden, efter att koncernen tidigare hade avyttrat tv-distributören Boxer. Affären slutförs när danska konkurrensmyndigheten har godkänt överlåtelsen.


Affären sker i ett läge när framtiden för marksänd radio och tv inte ser särskilt ljus ut. Det har tidigare rapporterats att marksänd digital-tv nu läggs ned i Schweiz och Belgien eftersom distribution via Internet tar över.
Intresset från danska radiobranschen för Teracoms DAB-mux för kommersiell radio har hittills varit ljumt. 
 
Läs även
Teracom bliver solgt til europæisk kapitalfond (MediaWatch.dk)
TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas 
Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen
DAB+ lyfte inte radiomarknaden i Danmark