torsdag 13 september 2018

Radiolyssnare uppmanar Stortinget återupprätta FM i Norge

Krav på fritt för lokalradio på FM när riksradio nu valt DAB
Året efter avvecklingen av de rikstäckande FM-sändningarna har de nationella radiolyttarna sjunkit med 400.000 dagliga lyssnare. Innføringen av DAB og stenging av FM-nettet må tilskrives eneansvaret for dette. DAB-teknologien oppleves ikke å være en fullgod erstatning for det velfungerende FM-nettet vi har hatt. Dårligere dekning, ingen plattform for beredskapsvarsling og store kostnader for lytterne ved utskifting av mottakere har gjort at radiolyttingen i Norge havnet under 50% gjennom sommermånedene, skriver Norsk Radiolytter-Forening (NRLF) till samtliga 169 politiker i Stortinget och begär att lokalradio ska få sända obegränsat på FM-bandet.


NRLF tror också att en förstärkning av lokalradio på FM-bandet kommer att skapa ett bättre radiolandskap med ett mycket mer varierat innehåll än vad som för närvarande erbjuds på DAB, som i stort sett är rena musikkanaler utan intressant innehåll.

NRLF begär följande av politikerna:

- Norkring (Teracoms norska motsvarighet) instrueras att upphöra med att demontera / ta bort FM-sändare.
- Statens vägverk instrueras att tillåta lokalradio att använda lediga FM-sändare i
tunnlar.
- Lokal radio kan fortsätta även efter 2021 på FM-bandet.
- Statligt stöd för investeringar i DAB måste upphöra.
- Lokala radiostationer i Finnmark (i Nordnorge) måste få statligt stöd för driften av lokalradio
- FM-sändningar måste tillåtas utan begränsningar även i storstäderna (Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim).
- FM-sändare med tillåten sändareffekt upp till 5000 watt får användas av lokalradio
- Regionala beredskapsavtal ingås med lokalradio för att säkerställa krisvarning
- Nya lokala radiostationer, som uppfyller sändningskraven, ska få ta över
FM-frekvenser som tidigare används de tre nationella radiobolagen (som nu sänder på DAB).

NRLF anser att införandet av kommersiell DAB-teknik och det faktum att det norska radiolandskapet nu styrs av triopolet NRK, Bauer och MTG - inte tagit hänsyn till slutanvändarens behov.

Fakta
Syftet med föreningen NRLF är att ta tillvarata radiolyssnarnas intresse för en livskraftig norsk radio. Föreningen arbetar också för yttrandefrihet och mångfald i det norska radiosamhället genom att främja detta hos politiker, media och befolkningen. NRLF ska motverka bildandet av monopol och arbeta för mångfald i både kommersiellt och ideellt driven radio.

Läs hela skrivelsen från NRLF
Anmodning om gjenåpning av FM

Läs även
Striden om norsk radio: Lyssnarna organiserar sig
Allt fler partier i norska Stortinget ifrågasätter DAB-radion
Radiolyssningen fortsätter minska i Norge

Norska Lokalradioförbundet: Lokalradio ska fortsätta på FM till 2031