torsdag 1 november 2018

Norska staten i krig mot lokalradio på FM i huvudstaden

Böter, avgift och inkasso mot FM-stationer. 
Väcker liv i minnen från kriget.
Eftersom endast hälften av norska bilparken har DAB-radio installerad är det många som fortsätter lyssna på FM på lokalradio. När nu DAB fungerar dåligt får Radio Metro och andra lokal stationer på FM ett markant ökat lyssnande vilket blir problem för de två stora kommersiella aktörerna och staten:  Det ligger jo et vedtak om at det ikke skal være kommersielle sendinger på fm i Oslo, säger John-Eivind Velure, chef för spektrumavd. av den nationella kommunikationsmyndigheten (Nkom). Nkom menar att det förekommer olagliga sändningar i Osloområdet från radioentreprenören Svein Larsen och meddelar nu sanktioner.


Efter samordnad nedläggning av rikstäckande sändningar och kommersiella sändningar på FM i storstäder 2017 ska ingen längre kunna ta in sådana stationer på FM-bandet. Men den som kör en bil utan DAB-radio i Oslo vet att det är långt ifrån tyst i etern. Till exempel, vi kör från Oslo tills Gardermoen och lyssna på innehåll på frekvenser som inte har tillåtelse att sända på, sade avdelningsdirektören Elisabeth Aarsæther i Nkom på ett krismöte i kulturdepartementet tidigare i oktober.

Asker och Bærum Lokalradio når en halv miljon människor i Oslo-området. De använder antenner som är högre monterade i masten och har en annan riktning än vad de skulle ha. I stället för att skicka in Asker och Bærum sändare Voksenkollen en rundstrålande antenn som avsevärt förbättrar täckningen norr och öster om Oslo än den borde ha, säger Velure till Dagens Næringsliv. Vi tror att detta har gjorts avsiktligt och det finns allvarliga brott mot flera delar av regelverket.

Nu hotas lokalradiostationerna med böter, avgift, inkasso och i slutänden återkallelse av tillstånd. Nkom anser att brottet mot sändningstillstånd för Asker och Bærum Lokal radio är en del av en sammanhållen och total kränkning av lagen om elektronisk kommunikation. En summa på 88.000 kr för att Radio Rox ska använda en för stark sändare, som Radio Rox inte har betalat, har skickats till inkasso. Radio Rox anmäls också av en brottsavgift på upp till 25.000 kronor.

FM-sändningar som tas emot i Oslo har varit ett horn i sidan på svenskägda P4 och tyska Bauer Media, de två stora kommersiella bolagen i Norge. Efter nationella FM-avstängningen sänder dessa endast på DAB.

På nationell nivå styr P4 och Bauer marknaden för radioreklam. Men på den lönsamma marknaden i huvudstaden utgör Larsen och hans kanaler fortfarande en affär. Vid årsskiftet 2017 ökade intäkterna i Radio Metro med 2 miljoner kronor till 31 miljoner. P4 och Bauer menar att Larsens FM-sändningar försenar teknikskiftet till DAB, och kräver att myndigheterna ska vidta åtgärder.

Svein Larsen, är vd för Radio Metro och dotterbolaget Radio Rox, förklarar i ett brev till Mari Velsand, direktör för Medietilsynet och Elisabeth Aarsæther i Nkom varför FM-sändare med tillåten effekt når längre än tidigare. Det beror bl.a. på att när de nationella kanalerna stängde av sitt FM-sändare blev interferensen helt annorlunda och FM-signalerna nådde längre än vad de gjorde tidigare, skriver Larsen. Han avvisar påståendet att någon har manipulerat sändaren hos Asker och Bærums Lokalradio på Voksenkollen. Det har fungerat på samma sätt i flera år, skriver Larsen.
 

Vad styrelsen och jag vet har det inte flyttats på utrustning utöver vad vi har infört. Om någon utrustning är installerad felaktigt måste vi justera det, säger Pål Roppen ordförande i Radio Metro till Dagens Næringsliv. Jon Apneseth, ordförande för Asker och Bærum Lokalradio och Radio Rox, bestrider kravet på 88.000 kronor mot Radio Rox.

Läs mer 


Varsel om tvangsmulkt, gebyr og inkasso mot fm-stasjoner i Oslo, Asker og Bærum (Dagens Næringsliv)
Trues med heftige bøter (Lokalradio.no)

Analys & kommentar
Idag hörs Radio Metro och liknande stationer i Oslo från sändare lokaliserade utanför det ”förbjudna” området. Dessutom kan Oslobor på FM lyssna till icke-kommersiella närradiostationer och svenska radiostationer som Sveriges Radios P3 och P4 liksom Radio Prime i Bohuslän. Dessutom får Nkom jaga de piratsändare på FM som då och då dyker upp på FM-bandet.

Stortinget tog beslut om att de nationella FM-näten skulle stängas 2017 för att helt övergå till DAB+. Dock får lokal radio sändas på FM åtminstone 2021. Undantag gjordes för att kunna sända kommersiell lokal radio i de fyra största städerna; Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim. 

Avsikten var att skydda de två kommersiella aktörerna Bauer och MTG från marknadskonkurrens från FM-radio. Arrangemanget ifrågasattes redan från början och när staten via Medietilsynet och Nkom började ge sig på den kommersiella lokalradion som även hördes i Oslo blev det också arga reaktioner hos lyssnare som bl.a. anordnade en insamling för att hjälpa Radio Metro betala sina böter. Reaktioner över den nu ännu hårdare tonen från myndigheterna retar nu upp allt fler. Många frågar sig varför staten på detta sätt snedvrider konkurrensen på radiomarknaden och går två utländska mediekoncerners ärenden mot norska lokala intressen.


Många har förstått att Norge är hittills det enda land i världen som med tvång försöker få radiolyssnarna över från FM till DAB. Ilskan är stor i sociala medier och hos en del utlöser detta också minnen från världskriget när ockupationsmakten beslagtog alla radiomottagare så att ingen inte skulle kunna lyssna på BBC, Sverige m.m. Den impopulära tvångsinföringen av DAB innebär nu en risk för ett minskat förtroendet för statsförvaltningen inklusive NRK, som drivit på projektet.

Att framför allt nu P4-gruppen - alltså MTG/NENT - vill ha stopp på de lokala konkurrenterna och flitigt uppvaktar kulturdepartementet och myndigheterna kan ha att göra med de dramatiskt sjunkande lyssnartalen. Lyssnandet på nationell radio har sjunkit 18,5% på ett år.

Läs Nkom:s brev till Radio Rox

Läs även
Lokalradio får böta för FM-sändning. Arga lyssnare startat insamling för att betala böterna.
DAB-motståndet: Piratsändningar på FM i Oslo
Radio Metro vägrar följa plan för DAB-övergång