söndag 30 september 2018

Radio via 5G testas med högeffektssändare i Tyskland

Kommer 5G dra ner intresset för fortsatta DAB-satsningar?
Som en del av ett forskningsprojekt ska nu LTE 5G-fälttester för radio startas i höst nära München i Bayern. De storskaliga tv-sändningar använder mode FeMBMS från en sändarplats i Wendelstein med en uteffekt på 100 kilowatt ERP och en räckvidd på 60 km. Fälttestet kommer att bl.a. förbereda sambandet mellan marksänd radio och mobilradio (unicast). Inom Industrin diskuteras nu om DAB är en mellanliggande teknik - enbart ett trappsteg mellan FM och IP-radio.
Läs mer