torsdag 19 juli 2018

Stortingspolitiker: DAB-radion i Norge är en tragedi

Hoppas Frp i regeringen kan göra något åt skandalen
Erfaringene så langt levner ingen tvil om at slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk. Stortingsrepresentanten och den kulturpolitiska talespersonen för Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen skriver detta till svar till Framstegspartiets Thorleif Fluer Vikre, i en debattartikel som publicerats i flera regionala dagstidningar i Norge.


Vikre, som är vice ordförande för Frp Vestfold och Telemark, menar att stänga FM-näten var ett stort misstag, vilket bekräftas av att radiolyssningen har fallit. Frp var det enda partiet som var mot nationell FM-släckning. Vikre därför anser att det är positivt att Sem-Jacobsen och Senterpartiet nu ställer kritiska frågor om digitaliseringen. Men tror att Senterpartiet är för sent ute vilket  Sem-Jacobsen inte håller med om.

Det stemmer at et bredt flertall stemte for digitalisering av radiomediet i forbindelse med behandlingen av St.meld. 8 (2010-2011), inklusive Senterpartiet. La meg minne Vikre og Frp om at da Stortinget vedtok innføring av DAB-teknologien så var det under visse forutsetninger. En av disse var at DAB skulle ha tilsvarende dekning som FM-nettet, før FM ble faset ut. Videre ble det understreket at en rekke politiske og samfunnsmessige hensyn måtte ivaretas i forbindelse med digitaliseringen. Det være seg ytringsfrihet, eiermangfold, beredskap, tilgang til informasjon, befolkningsdekning, samt sikre brukere tilgang til rimelige og gode tjenester, skriver hon i sitt svar til Vikre.

Hon anser att erfarenheterna hittills tvivelsutan visar att släckningen av FM-nätverket och införandet av DAB är en tragedi för det norska folket. Hon påpekar att Senterpartiet 2016 lade fram förslag i Stortinget om att skjuta upp stängningen av FM. Anledningen till förslaget vid den tiden var att erfarenheten då visade att täckningen inte var tillfredsställande och att lyssnarna inte fick ett mervärde. Förslaget avfärdades sedan, även av Frp.

Sem-Jacobsen reagerar när Vikre hävdar att Senterpartiet har vaknat efteråt. Han nämner inte att Stortinget beslutat att införa DAB under vissa omständigheter, och att Senterpartiet föreslog att skjuta FM-släckningen 2016 på grund av allvarliga brister med DAB. Frp hade då ett gyllene tillfälle att stödja vårt förslag, vilket de inte gjorde.

Sem-Jacobsen hoppas att Frp i regeringen gör någonting åt DAB-skandalen, som Vikre skriver. Och med det är det möjligt att få kulturministern att undersöka DAB-fallet mer grundligt än sina föregångare från Høyre. Det innebærer blant annet å sørge for et skikkelig faktagrunnlag med reelle DAB-tall. Det er uholdbart at regjeringen ikke etterlever de forutsetningene som lå til grunn da DAB ble vedtatt i 2011, avslutar hon sitt debattinlägg.

Fakta

Norska regeringen består idag av en koalition med tre partier; Høyre, Framstegspartiet och Venstre. Sistnämnda partiet innehar kulturministerposten. Senterpartiet tillhör oppositionen i Stortinget.

Läs hela debattinlägget
DAB er en tragedie for det norske folk (Harstad Tidene)

Läs även
Kulturminister vill inte redovisa verklig DAB-lyssning i Norge