fredag 21 december 2018

Norsk lokalradio på FM efter 2021 utreds nu

För att få högre lyssnartal byter DAB-aktörerna nu marknadsundersökare.
Kulturdepartementet har gett Medietilsynet i uppdrag att utreda möjligheterna för lokalradio att fortsätta får förnyade tillstånd på FM efter 2021. Lokalradiobranschen vill öka förutsägbarheten i framtida villkor och anser att så snart som möjligt bör det beslutas att lokalradion bör fortsätta på FM efter 2021, företrädesvis tills 2031, vilket också är det datum till vilket då DAB-licenserna löper.


Departementet har hittills inte tagit ställning till en förlängning av lokalradiolicenserna på FM bortom 2021. Med tanke på att det var Stortinget som tog beslutet att förlänga FM för lokalradio, bör även denna fråga ställas till politikerna.

Konkret ska Medietilsynet värdera följande:

- Kartläggning av ekonomi, digitaliseringsstatus (DAB) samt ekonomiska och regelmässiga incitament och hinder för digitalisering (DAB) inom lokala radiobranschen.
- Bedömning av vad som talar för och mot lokalradio ska få fortsätta på FM efter 2021
- Bedömning av hur länge lokalradio kan tillåtas fortsätta på FM
- Bedömning av vilka villkor lokalradion bör få om man tillåts fortsätta på FM.
- Översikt över de viktigaste ekonomiska och administrativa konsekvenserna av förslag.


Medietilsynet ska i arbetet konsultera frekvensmyndigheten Nkom och slutrapportera 8 maj 2019.

Läs mer i lokalradio.no


”Skjut inte på budbäraren, byt ut honom…”

Analys
Frågan om en förlängning av FM-tillstånden för lokalradio till 2031 har väckts av Senterpartiet och fått stöd i flera andra partier. Man förutsätter att frågan kommer att behandlas i och med mediepropositionen som regeringen nu har senarelagt till i nästa månad. Förseningen beror på att man först vill klara av koalitionsförhandlingarna med Kristeligt Folkeparti.

Att kulturdepartementet nu låter Medietilsynet utreda frågan hela våren indikerar att man avsiktligt drar ut på tiden innan ett beslut  kan fattas i Stortinget. Departementets avsikt är sannolikt att vinna tid för att kunna visa upp bättre resultat för DAB-radioprojektet än utfallet under 2018. Vid årsskiftet planerar nämligen DAB-lobbyn att kunna visa upp betydligt bättre lyssnarsiffror genom att NRK, P4 (NENT) och Bauer byter leverantör av lyssnarmätningar.

Bolagen lämnar Kantar TNS och går över till AC Nielsen räknar med att få levererat lyssnarsiffror i nivå med bl.a. Sverige ( ca 72%) alltså höjning med ca tio procentenheter. Några från aktörerna fristående och oberoende lyssnarmätningar görs sällan i Norge.

Samtidigt drar DAB-lobbyn, som opererar genom bolaget Norsk radio AS (f.d. Digitalradio Norge), in lokalradio i ett projekt med gemensam norsk radioapp. En förlängning av FM-tillstånd i Norge kommer att betraktas som ett stort misslyckande för DAB-systemet. 

Lobbyn, som inte har intresse av att rädda lokalradion, vill få politikerna att tveka inför en förlängning av FM-tillstånden. Med appen vill lobbyn visa att lokalradion istället kan sända online som alternativ DAB. En tidigare dansk regering försökte sig på ett liknande trick, men fick dra tillbaka förslaget.

Mycket talar för att Medietilsynet, som visat sig sakna kunskaper och omvärldsanalys ifråga om radio, i maj 2019 ger beställaren vad beställaren vill ha; ett avvisande av fortsatta FM-sändningar som riskerar försena "digitaliseringen" av Norge.

Läs även
Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om
Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten
Förslag i Stortinget: Sändningstillstånd för FM förlängs till 2031
Norska DAB-lobbyn byter namn och satsar på Internet