söndag 11 november 2018

Mindre av Danmarks Radio i etern, men mer online

Sex marksända tv-kanaler blir tre - "et mer digitalt DR"
DR:s tv-innehåll och kanaler ska bli tydligare och mer fokuserade i framtiden. Samtidigt måste man producera mer program som exklusivt ska sändas på nätet. 2020 läggs DRK och DR2 samman till en kanal. DR Ultra och DR3 sänds endast via DRTV på nätet. DRTV blir tillsammans med DR1 huvudingångar till public servicebolagets tv-program; ett helt nytt digitalt universum. DR2+ ser också dagens ljus med kultur och samhälle, särskilt för yngre användare. Det er et mindre, et tydeligere og mere digitalt DR, säger mediedirektören Henriette Marienlund.


DR skall göra ett digitalt jättesprång: från den nuvarande multikanalstrategin till de två huvudingångarna DR1 og DRTV, säger Marienlund och fortsätter:
- DR skal blive bedre til at sikre en tydelig arbejdsdeling imellem forskellige dele af vores TV-tilbud: det brede og specialiserede indhold skal trækkes mere tydeligt fra hinanden.
- DR skal skabe et tv-tilbud med en helt tydelig public service-profil, hvor det er tydeligt for brugerne, at DR altid har noget på hjerte – uanset om det er bredt, specialiseret, til unge eller til børn.


DR:s åtta radiokanaler kommer att minskas från åtta till fem ( FM, DAB och online). 

Minskningen av antalet radio- och tv-kanaler är en följd av de kraftiga nedskärningarna av DR:s budget som Folketinget nyligen beslutade om. Det finns dessutom en utveckling mot att distributionen via Internet allt mer tar över från marksändningar. Detta sker nu i Belgien och Schweiz.

Läs även
Kraftiga nedskärningar av dansk public service
TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas