fredag 29 juni 2018

Beslut om stora förändringar för dansk public service

Största förändringen av nordisk public service i modern tid
Efter mer än 12 timmars förhandlingar har regeringens tre partier och Dansk Folkeparti nu slutit ett nytt medieavtal 2019-2023. Förutom tidigare avtalet om avskaffandet av tv-licensen och en nedskärning av DR:s budget med 20%, innebär avtalet två nya public service-kanaler utanför DR, mer resurser till den regionala och lokala nyhetsbevakningen, ökad public servicefond samt ökat stöd till nätburna nyhetsmedier. Förslaget om en privatisering av TV2  liksom stängning av FM-radio 2021 har dock skrinlagts.Danskerne får en ny radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik og en ny tv-kanal med fokus på kultur og folkeoplysning, og så får nyhedsleverandørerne mulighed for at udvikle de digitale nyhedsmedier på samme vilkår som de trykte aviser. Endelig har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afskaffe licensen og slanke DR. DR skal i fremtiden være en kulturinstitution og ikke en bred mediemastodont, som tilfældet er i dag, säger kulturminister Mette Bock (Liberal Alliance)

Förutom budgetminskningen innebär förändringen av DR att antalet linjära tv-kanaler minskas från sex till fyra. DR måste fokusera mer på nyheter, information, kultur och innehåll för barn och ungdomar. Dessutom måste det finnas en större öppenhet i DR: s ekonomi.

Avtalet innebär också två nya public service-kanaler utanför DR - en ny radiokanal med fokus på kultur och klassisk musik som får årligt statsbidrag på 30 miljoner kr och en ny folkbildande tv-kanal med kultur och samhällskunskap med ett årligt bidrag på 50 miljoner kr. Kanalerna ska lokaliseras utanför huvudstaden och väster om Stora Bält.

Även den från DR fristående nyhetskanalen Radio24syv måste flytta huvudkontoret till Fyn och Jylland Regeringen planerar att gradvis skära bidraget till kanalen med 33 procent.

Internationella strömmande tjänster som Netflix måste påläggs att investera 2 procent av sin danska omsättning i nytt danskspråkigt innehåll.

Stöd för nätmedier ökas med ett belopp som ökar årligen till 68 miljoner kr, medan man avvaktar att den EU-rättsliga grunden i förhållande till en momsbefrielse av digitala medier förtydligas. Ambitionen är att jämställa tryckta och digitala medier.
 

Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV 2 ikke sælges, at FM bevares, og at de regionale filmfonde får markant flere midler, säger ansvarig för kulturfrågor Alex Ahrendtsen och medieordföraren Morten Marinus, DF med hänvisning till att det tidigare idag framkom att planerna att stänga av FM-bandet var ute ur förhandlingen.

Men socialdemokraterna som drog sig ut förhandlingar under sista veckan kallar avtalet "smal og dårlig”. For Socialdemokratiet er hovedkritikken mod forslaget den massive nedskæring på public service. Vi vil søge flertallet for at styrke public service, hvis vi måtte blive betroet regeringsmagten, säger medieordföranden Mogens Jensen (s). Socialdemokratiet er dog enig i nogle af de andre punkter i aftalen, poängterar han.
 

Läs mer
Regeringen og Dansk Folkeparti indgår ny medieaftale
S planlægger at rulle dele af medieaftale tilbage

Läs även
Danska museer vill driva de nya radio- och tv-kanalerna
Danska regeringen föreslår stora förändringar av public service