onsdag 11 mars 2015

Storbritannien ännu inte redo för DAB-radio

Pessimistisk minister: Folk är "gifta med sin FM-radio"
Den brittiska ministern för kultur, kommunikation och kreativa industrier Ed Vaizey medger att allmänhetens begränsade efterfrågan på DAB-radio har skadat radiobranschen. Vaizey säger att regeringens planer för en framtid med enbart digital radio har stoppats upp p.g.a. DAB-radions långsamma genombrott på den brittiska marknaden.

Man begär mycket av folk som har 5-10 FM-mottagare i sitt hus ska gå ut och köpa tio DAB-mottagare, säger Vaizey. Inför en möjlig framtida övergång från FM till DAB måste alla byggstenar vara på plats innan man tar ett beslut. There has been a lack of investment in DAB technologies in the UK and that the public were resistant to change: It’s an emotive subject. People are quite understandably wedded to their FM radio. People really love radio in this country.  (The Drum)

Storbritannien har på veckobasis 25 % lyssning på DAB-radio och 58 % på FM. Man använder fortfarande det ursprungliga DAB-systemet som introducerades 1995 och det finns inga planer på en uppgradering till det modernare DAB+ i närtid. Den årliga försäljningen av radiomottagare (såväl FM som DAB) mer än halverades under perioden 2008-2014 från 10,4 till 4,9 miljoner. Främsta orsaken anses vara den ökande radio- och musiklyssningen i mobil/smartphones.

Läs även