lördag 14 mars 2015

Internetanvändning växer för äldre medelålders. On-line radio ökar.

Svenskarnas mediedag: Webb-tv och digital radio on-line ökar
Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 visar att användningen av dagstidning, tv och radio online fortsätter öka (samtliga med tre procentenheter). Användningen av vanliga tv- och radioapparater och pappersprodukter är dock fortfarande betydligt högre. Under en dag använder vi Internet 2 tim och 3 min. Radio lyssnar vi på 1 tim 23 min varav 8 minuter on-line. Detta redovisas i Mediebarometern 2014 som ges ut av NORDICOM vid Göteborgs Universitet.

Det är framför allt när flera undersökningsår läggs efter varandra, som vi ser mönster i medieanvändningen skriver Nordicom. Det som ser stabilt ut kan också till viss del förklaras av hur resultaten redovisas.  I redovisningen av ”totaler”, till exempel hela befolkningen (9–79 år) och att flera tekniska plattformar läggs ihop för ett medium, ser utvecklingen ser stabil ut. 

Ett mönster är att internetanvändarna blir äldre. Det vill säga att de som var i tjugoårsåldern när world wide web utvecklades i mitten av 1990-talet, växer nu in i åldersgruppen 45–64 år. Tillskottet av vana internetanvändare i denna grupp ökar därmed dess andel internetanvändare och medieanvändning online; mellan 2013 och 2014 ökar 45-64-åringarnas läsning av dagstidning med 8 procentenheter och tittandet på videoklipp med 5 procentenheter. Att tänka på är att de som är i den här gruppen äldre medelålders både har tagit till sig internet och digitala plattformar samtidigt som har vuxit upp med medierna i deras traditionella former. 

För den ökande användningen av webb-tv och webb-/poddradio beror dock på yngre än 45 år. För radio pekar preliminära resultat på att det framför allt är användningen av poddcast som ökar i åldrarna 15-44 år. 

Totalt spenderar svenskarna en genomsnittlig dag 6 tim och 20 minuter på medier i olika former; en fjärdedel av dygnet.