söndag 22 mars 2015

Statligt tvång och risktagande med digitalradio avvisas

Inga skäl att stänga FM-radion. DAB-radio hot mot public service. 
Branschsamordnarens förslag om en övergång från FM till DAB 2016-2022 döms ut på nästan samtliga punkter av Public servicerådet (PSR). Betänkandet har mycket stora brister i alla delar, såväl i sin verklighetsbeskrivning som i förslagsdelen. Det kan inte på något sätt ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio, skriver PSR i ett mycket omfattande och detaljerat remissyttrande till kulturdepartementet.  

Samhällsmotiv för ett politiskt beslut om marksänd digitalradio i Sverige saknas. Frågan kan utredas vidare, men detta måste då omfatta ett objektivt faktaunderlag ifråga om teknik, ekonomi och framtida marknad. Man måste överväga modernare digitala system än DAB+ och det borde vara något av en självklarhet att utreda vilken betydelse den mobila bredbandstekniken LTE Broadcast kommer att få för framtida svensk radio och tv menar PSR.

Varningssignaler ifråga om DAB/DAB+ i våra grannländer liksom i de flesta länder i Europa bör uppmärksammas.  Man måste med ett globalt perspektiv uppmärksamma DAB-systemets begränsningar inför framtiden. Detta innebär en närmare analys om DAB-tekniken har rimliga möjligheter på en världsmarknad och om det finns en vilja hos konsumenterna att ersätta FM och on-line radio med DAB+.  

Ett eventuellt framtida systemskifte för radiomediet måste genomföras på ett demokratiskt sätt och på marknadsmässiga villkor utan offentlig finansiering via skatter och licensavgifter. Med tvång riskerar man att mista medborgarnas förtroende. Skiftet kan därför inte ske genom att ta bort möjligheten för konsumenten att kunna behålla FM-radion. DAB+ måste accepteras på egna eventuella meriter. Samtliga radiostationer och deras lyssnare själva får avgöra vad som är bäst för dem.  På en fri marknad behövs inte en statlig intervention och risktagande med allmänna medel.

Genomförs utredarens förslag finns det en risk för att Sveriges Radio i framtiden kommer att bli tvingad att fortsätta sända såväl DAB+ som FM, vid sidan av nätradion. De ökade distributionskostnaderna kommer då att inverka negativt på SR:s övriga verksamhet. En sådan utveckling kan också riskera den politiskt starka position som public serviceföretaget för närvarande har.

PSR uppmanar regeringen att vid överväganden om framtida plattformar för marksänd radio också ta kris- och beredskapssäkerheten på största allvar.

Det finns en stark opinion för att under överskådlig framtid behålla den robusta FM-radion i Sverige, säger Gunnar Bergvall, ordförande i Public Servicerådet. Flera mycket kvalificerade remissinstanser, bland andra IVA, KTH och Göteborgs Universitet/JMG har i sina remissvar uttryckt en omfattade kritik mot digitalradioförslaget.

DAB+ har som teknisk plattform för digitalradio passerat sitt "bäst före"-datum för flera år sedan. Den är ett exempel på att även digital teknik kan bli omodern. Ett annat är CD-skivan som är på god väg att förlora sin position som informationsbärare. Och vem minns DAT-kassetten?

Moderna plattformar för digitalradio som DRM+ och DVB-T2 Lite kan till skillnad från DAB+ utnyttja befintlig sändarstruktur. FM-radio kan samexistera med dessa plattformar så länge som radiolyssnarna (och även vissa viktiga samhällsfunktioner) vill använda den stora "installerade basen" (20-25 miljoner apparater) av FM-mottagare, avslutar Bergvall.